TOPlist

Archivy: Tým terapeutů

PhDr. Martin Huk

párový a rodinný terapeut, psychoterapeut se zaměřením na léčbu závislostí – péči hradí klient

Co nabízím

Individuální a párovou terapii.
Doprovázení v osobním a duchovním rozvoji.
Supervizi jednotlivcům a týmům.

Praxe

2007 – 01/2016) – Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov s.r.o. – odd. závislostí, vedoucí odd. Denní stacionář, ambulantní léčba, doléčovací programy. Léčba klientů závislých na alkoholu, lécích, patolog. hře a internetu.
Od r. 2005 – Privátní psychoterapeutická praxe – psychoterapeut, individuální, párová a
rodinná terapie.
Od r. 2013 jsem lektorem sebezkušenostních terapeutických výcviků v rámci PVŠPS.
Od r. 2013 poskytuji supervizi.
2003 – 2007 – Denní stacionář o.s. SANANIM, léčba uživatelů drog, skupinová a individuální terapie.
2001 –2003 – Středisko pro mládež Klíčov – odd. Most, terapeutická práce s mladými uživateli drog.

Vzdělání

2010 Kvalifikace ve zdravotnictví „Adiktolog“
Samostatný výkon povolání ve zdravotnictví – adiktolog
1996 – 2000 Pražská psychoterapeutická fakulta
1994 – 1998 Vyšší sociálně – pedagogická a teologická škola Jabok
1988 – 1991 SPŠ strojní v Jihlavě

2012 – 2015 Výcvik v supervizi v Institutu pro supervizi (ČIS)
2006 Velký certifikát SUR (sebezkušenost, vzdělávání, supervize)
2003 – 2005 Psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii + supervize – (vedoucí Dr. J. Vodňanská)
1998 – 2006 PedF UK, obor Psychologie a speciální pedagogika – Mgr., PhDr.
2001 – 2004 Školička SUR – vzdělávání v psychoterapii
1998 – 2001 Sebezkušenostní výcvik v hlubinně a psychodynamicky orientované psychoterapii
systému SUR, (vedoucí: Dr. J. Vodňanská)

Další informace

Jsem členem  České asociace pro psychoterapii ČAP a Českého institutu pro supervizi ČIS.

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po, Út
Místnost číslo: 4097

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?

Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
párový a rodinný terapeut, psychoterapeut se zaměřením na léčbu závislostí – péči hradí klient
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
huk@psychoterapie-andel.cz
608 255 847

Kateřina Figallová – PBSP: Pesso Boyden psychomotorická terapie

Co nabízím

Metoda je nazvána podle jejích zakladatelů, amerických manželů Alberta Pessa a Diany Boyden. Ti začali PBSP rozvíjet koncem 50. let 20. století: metoda se postupně rozšířila do světa a v devadesátých letech i do Česka.

Soustředěné terapeutické práci, která dodržuje určitý specifický metodologický postup se v rámci PBSP říká struktura. Při struktuře se pracuje současně na tělové, emoční a kognitivní úrovni. Při dobře vedené PBSP struktuře je vztah mezi klientem a terapeutem spíš alianční (spolupracující). Klient je ten, kdo určuje tempo a rozumí procesu. S terapeutovou podporou sleduje citlivá místa svého prožívání. Terapeut používá svou odbornost k tomu, aby mapoval a zvědomoval emoční a tělové projevy klienta a pomáhal mu najít to, co by klient v minulosti býval potřeboval zažít. PBSP vychází z předpokladu, že odpověď na otázku „co bych býval potřeboval“ je každému člověku instinktivně daná a je součástí genetické výbavy každého z nás. Během struktury nejprve označujeme, co je obsahem historie klienta – zaznamenáváme „starou mapu“. Využíváme k tomu „značky“ – různé předměty, které si klient vybírá, a které mají pro danou chvíli přesně určený, symbolický význam. Následně k této „staré mapě“ strukturujeme „novou mapu“. Vytváříme „antidotum“ – obraz toho, jak by to vypadalo, kdyby byly tehdy v klientově minulosti jeho potřeby uspokojovány ideálními osobami a ideálním způsobem. Antidotum hojí emoční nedostatky z minulosti. Klient zažívá uspokojivý pocit tam, kde se mu v minulosti z nejrůznějších důvodů nedostával. Vytváříme „nové vzpomínky“, „novou emoční minulost“, přičemž reálná historie zůstává fakticky nezměněna a pamatována.

Společným cílem je, aby práce ve sturktuře byla dovedena k dobrému konci. Antidorum představuje pozitivní prožitkovou zkušenost s tím, jaké by to pro klienta bylo, kdyby v minulosti byly ideálním způsobem uspokojovány jeho bytostné potřeby. Mezi pět základních potřeb, které mohou být v rámci PBSP struktur ideálním způsobem naplňovány, patří:

 • potřeba místa
 • potřeba podpory
 • potřeba bezpečí
 • potřeba sycení
 • potřeba limitu

Koncepce metody se opírá o poznatky z moderní vývojové psychologie a z neurofyziologických výzkumů paměti.

Zpět na profil terapeutky

Praxe

Vzdělání

Další informace

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba:
Místnost číslo:

Chcete se objednat na konzultaci?

Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC

Kateřina Figallová – psychodynamická psychoterapie

Co nabízím

Psychodynamická psychoterapie vychází z psychoanalýzy, od které převzala teorie o významu nevědomí, vnitřních konfliktů a o jejich původu v minulosti. Na rozdíl od klasické psychoanalýzy se ale zabývá i současnými problémy klienta a jeho mezilidskými vztahy.
Jedná se o terapii „povídavou,“ jejíž hlavní formou je volně plynoucí rozhovor. Ve společném dialogu se věnujeme hlubším významům a souvislostem sdíleného, a případným žádoucím změnám v postojích či v chování.
V psychoterapii nejde jen o komunikaci, ale také o terapeutický vztah – a ten je potřeba nějaký čas budovat. V rámci oboustranně respektovaného a bezpečného vztahu je možné vážně a otevřeně hovořit o zcela osobních věcech. Klient může prostřednictvím terapeutického vztahu nahlédnout na vlastní fungování v kontaktu s ostatními lidmi. Pravděpodobně po čase zjistí, že s terapeutem zažívá podobné situace jako s lidmi „zvenku“. Na rozdíl od „běžných“ vztahů má však možnost o svém fungování ve vztahu s terapeutem otevřeně mluvit a porozumět mu. V rámci terapie lze odkrývat „slepá“ místa, zkreslené představy, očekávání a jejich původ. Pokud tato nastavení klientovi nevyhovují a komplikují mu život, tak s terapeutovou podporou může uskutečňovat požadované změny.

Během setkání by měl klient pokud možno otevřeně hovořit o tom, co se v něm a v jeho životě děje, co zažívá, o čem přemýšlí. Může mluvit o myšlenkách a pocitech, za které se stydí, a které nepovažuje za vhodné. Může mluvit o tom, co prožívá v situaci „teď a tady.“ Může mluvit o čemkoliv – a může přirozeně i mlčet… Běžné setkání v pravidelné terapii obvykle nekončí nějakou konkrétní radou, doporučením či úkolem. Končí jednoduše tak, že stanovený čas pro setkání uplyne.

Cílem tohoto psychoterapeutického přístupu je, aby člověk získal náhled na svoje fungování, porozuměl souvislostem mezi svým současným chováním a svou osobní historií, a byl schopen reflektovat svůj vlastní podíl na opakujících se problémech. Klient by pak měl být lépe schopen zvládat nároky života, cítit se v něm kompetentnější, svobodnější a šťastnější.

Praxe

Vzdělání

Další informace

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba:
Místnost číslo:

Chcete se objednat na konzultaci?

Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC

Kateřina Figallová – psychologické poradenství

Co nabízím

Při psychologickém poradenství se může jednat o krátkodobou spolupráci při řešení konkrétního problému nebo krizové situace. Během konzultací mapujeme klientovu situaci a její kontext. Klient má příležitost prozkoumat, co všechno může s vyhrocenou situací či problémem souviset, popřípadě jaký on sám má na tom podíl. Terepeut poskytuje klientovi podporu a vede ho k většímu porozumění sobě i událostem. Klient získává během konzultací lepší náhled na situaci. Komunikace s terapeutem mu pomáhá lépe se zorientovat, zpřehlednit a zvědomit si pocity, myšlenky a postoje. Klient by měl s terapeutovou pomocí dojít k vhodným způsobům, jak danou situaci nebo problém řešit. Měl by si zvědomit své vnitřní zdroje podpory a být orientován v tom, jaké vnější zdroje pomoci jsou mu dostupné. Může se stát, že klient během poradenství či krizové intervence odkryje témata, která má chuť dále prozkoumávat a zpracovávat v rámci dlouhodobější spolupráce.

Při dlouhodobější spolupráci se při společném dialogu věnujeme hlubším významům a souvislostem sdíleného, a případným žádoucím změnám v postojích či v chování. V rámci oboustranně respektovaného a bezpečného vztahu je možné vážně a otevřeně hovořit o zcela osobních věcech. Klient může prostřednictvím terapeutického vztahu nahlédnout na vlastní fungování v kontaktu s ostatními lidmi. Pravděpodobně po čase zjistí, že s terapeutem zažívá podobné situace jako s lidmi „zvenku“. Na rozdíl od „běžných“ vztahů má však možnost o svém fungování ve vztahu s terapeutem otevřeně mluvit a porozumět mu. Při konzultacích lze odkrývat „slepá“ místa, zkreslené představy, očekávání a jejich původ. Pokud tato nastavení klientovi nevyhovují a komplikují mu život, tak s terapeutovou podporou může uskutečňovat požadované změny. Během setkání by měl klient pokud možno otevřeně hovořit o tom, co se v něm a v jeho životě děje, co zažívá, o čem přemýšlí. Může mluvit o myšlenkách a pocitech, za které se stydí, a které nepovažuje za vhodné. Běžné setkání v pravidelné terapii obvykle nekončí nějakou konkrétní radou, doporučením či úkolem. Končí tak, že stanovený čas pro setkání uplyne. Cílem je, aby člověk získal náhled na svoje fungování, porozuměl souvislostem mezi svým současným chováním a svou osobní historií, a byl schopen reflektovat svůj vlastní podíl na opakujících se problémech. Klient by pak měl být schopen lépe zvládat nároky života, cítit se v něm kompetentnější, svobodnější a šťastnější.

Zpět na profil terapeutky

Praxe

Vzdělání

Další informace

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba:
Místnost číslo:

Chcete se objednat na konzultaci?

Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC

Kateřina Figallová – úvodní setkání

Co nabízím

Při úvodním setkání si vyjasníme, s čím přicházíte, a co Vám mohu nabídnout. Vedle Vaší motivace pro návštěvu psychologa může být důležité promluvit si také o dosavadních zkušenostech s podobnými či jinými způsoby léčby. Představím se Vám, popíši podmínky a pravidla naší spolupráce, případně se pokusím odpovědět na Vaše otázky. Na základě informací, které mi o sobě řeknete, zvážím, jaký typ pomoci by byl pro Vás nejvhodnější, a zda jste u mě správně. Pokud budu mít pochyby o tom, že „léčba slovem“ je vhodnou a dostačující formou pomoci, seznámím Vás s jinými možnostmi. Někteří lidé mají takový typ obtíží, u kterých je vhodné psychoterapii kombinovat s farmakoterapií – a ta je poskytována psychiatrem. Na druhou stranu může psychoterapie řadě lidí pomoci s tím, aby bylo možné psychofarmaka omezit nebo je postupně zcela vysadit.

Úvodní setkání může vyústit různě: buď usoudím, že by pro Vás byl vhodný jiný typ pomoci – a pak Vám dám doporučení na jiné osoby či zařízení. Nebo usoudím, že jste u mě správně – a pak Vám nabídnu čas na zvážení a vstřebání prvních dojmů ze setkání s tím, že v případě zájmu o spolupráci se mi ozvete. Nebo (budete-li mít zájem) se rovnou dohodneme na dalším termínu setkání. V případě další spolupráce doporučuji vyzkoušet si prvních pět setkání, abychom získali jasnější představu o tom, zda je spolupráce smysluplná a oboustranně přijatelná. Další terapeutická setkávání už obvykle plynou volně. Při ukončování spolupráce je prospěšné o tomto včas a vzájemně komunikovat.

Praxe

Vzdělání

Další informace

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba:
Místnost číslo:

Chcete se objednat na konzultaci?

Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC

Šárka Jakešová, DiS

Registrovaný nutriční terapeut, lektor, konzultant pro školní dietní stravování – péči hradí klient – pouze online

Co nabízím

Poradna pro děti a dospívající:
 První příkrmy
 Špatné prospívání a nedostatečná hmotnost
 Potravinové alergie a intolerance
 Poruchy zažívacího traktu a špatné vyprazdňování
 Obezita
 Poruchy příjmu potravy

Poradna pro dospělé:
 Úprava hmotnosti a zdravý životní styl
 Výživa v mateřství a zdravé hubnutí po porodu
 Dieta jako součást léčby (choroby jater a žlučníku, vysoký cholesterol, zvýšený krevní tlak,
diabetes, dna, potravinové alergie)
 Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie, záchvatovité přejídání)

Součástí nabízených služeb je:
 Individuální jídelní plán a tvorba jídelníčku
 Zdravá životospráva a doporučení režimových úprav
 Tělesná diagnostika (svaly, tuk, kosti, voda)

Praxe

 • nutriční terapeut ve vlastní poradně výživy, v Anabell a Psychoterapii Anděl
 • lektor v akreditovaných kurzech výživy
 • konzultant pro školní dietní stravování
 • manažer kvality ve společnosti připravující stravu pro děti v jeslích, mateřských školách, základních a středních školách, léčebné diety pro domovy seniorů (2011 – 2013)

Vzdělání

 • VOŠ zdravotnická – obor Diplomovaný nutriční terapeut (abs. 2013)
 • Pravidelné vzdělávání v oblasti výživy, výcvik koučingu a vedení terapie (2010 – dosud)

V současnosti vedu svou vlastní poradnu výživy a zdravého životního stylu. Spolupracuji
Anabell o.s. Jako lektor působím také v akreditovaných kurzech výživy.

2011 – 2013 jsem pracovala jako manažer kvality pro společnost připravující stravu pro děti
v jeslích, mateřských školách, základních a středních školách, i léčebné diety v domech
seniorů.

Další informace

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: pracovní dny
Místnost číslo: externí

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?

Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Registrovaný nutriční terapeut, lektor, konzultant pro školní dietní stravování – péči hradí klient – pouze online
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
jakesova@psychoterapie-andel.cz
605 958 000

Mgr. Miroslava Bartošová

Poskytuji pomoc a podporu dospělým lidem a dospívajícím dětem

Co nabízím

 • Máte pocity strachu, vyhoření, výkyvy nálad
 • Cítíte se přetížení
 • Trpíte poruchami spánku
 • Nerozumíte si s partnerem
 • Cítíte se ve vztahu jako v pasti
 • Řešíte rozvod, nebo rozchod
 • Máte potíže ve vztahu s dospívajícími dětmi
 • Máte pocity prázdnoty či samoty
 • Nedaří se Vám zastavit běh užírajících myšlenkových kolotočů
 • Nevěříte sami sobě, máte nízké sebevědomí
 • Chcete se správně rozhodnout při výběru školy, zaměstnání
 • Chcete zvládnout změnu práce a pracovní vztahy
 • Hledáte smysl a naplnění vlastního života, chcete si splnit sen.

Nenašli jste svoji situaci, se kterou si nevíte rady

Je možné, že i tak Vám můžu pomoci na cestě k řešení Vaší nelehké životní situace. Mohu Vám také doporučit jiného kolegu a odborníka, který se specializuje právě na Vaše téma.

Jak probíhají sezení

Při práci s klientem využívám koučovacího rozhovoru, kterým směřujeme k naplnění jeho (Vaší) budoucí životní cesty a vize. Při psychoterapii využívám Daseins analýzu, která směřuje klienta k životní spokojenosti, prožívání štěstí a k možnosti být sám sebou. Společně hledáme především Vaše přirozené vnitřní zdroje, kterými svou situaci zvládnete. Právě tyto skryté zdroje představují Vaše bohatství, jež může být blokováno nejrůznějšími psychologickými bariérami. Pro práci s myšlenkami, emocemi a se stresem lze v rámci sezení zařadit také meditaci, práci s představivostí, autogenní trénink, které pomáhají k odstranění duševního hluku a směřují ke zklidnění mysli a vnitřní svobodě.

Při úvodním setkání Vám navrhnu počet i frekvenci setkání. Může jednat o krátký cyklus 3 – 4 setkání, či o dlouhodobou péči. Pro zpracování a zvládnutí jednoho Vašeho tématu nejčastěji potřebujeme 3 – 6 měsíců ve frekvenci setkávání 1 x za týden, či za dva týdny. U složitějších témat může cyklus trvat i jeden rok.

Praxe

 • V 90.letech jsem pracovala ve FN Motol, kde jsem se věnovala péči o dětské chronicky nemocné pacienty na hemodialýze.
 • Od r. 2006 se věnuji koučování a lektorské činnosti se zaměřením na tréninky Soft skills (Emoční intelligence, asertivita, týmová spolupráce, zvládání konfliktů, sebeřízení, motivace ). Pracovala jsem jako interní lektorka, metodička vzdělávání a konzultantka pro rozvoj talentů ve firmách.
 • Od roku 2013 se zabývám mediací jako nezávislá konzultantka.

Vzdělání

2006 – Andragogika, udělen titul Mgr., UJAK
Průběžné vzdělávání na PVŠPS – práce s tělem v psychoterapii, existencionální psychoterapie, koučink.

 • 2014 – Akreditovaný externí kouč pod Koučink centrum, s.r.o., ICF
 • 2013 – Akreditovaná mediátorka – Česká andragogická společnost
 • 2012 – Započatý psychoterapeutický výcvik, dasain analýza – PVŠPS

Další informace

„Lidská duše je nekonečně cenná a my jsme tu, abychom ji rozvinuli.“

Více informací o kaučinku najdete na novém webu DOBRÝ KOUČINK

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Čt-Pá
Místnost číslo: 4020

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?

Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Poskytuji pomoc a podporu dospělým lidem a dospívajícím dětem
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
bartosova@psychoterapie-andel.cz
603 83 84 86
Post Tagged with , ,

Mgr. Ladislava Doležalová

Klinická psycholožka, psychoterapeutka pro děti i dospělé – péči hradí klient, v některých případech zdravotní pojišťovna

Co nabízím

Individuální, párová a rodinná terapie, práce se závažně nemocnými či handicapovanými dětmi i dospělými a jejich rodinami, včetně provázení rodin po ztrátě jednoho z členů, diagnostika raného psychomotorického vývoje dětí ( 0-3 roky).

Praxe

Krizové centrum pro děti a mládež, od r. 2000 dosud FN Motol –klinika dětské chirurgie, neonatologie, traumatologie, ARO,onkologie, souběžně psychoterapeutka v ambulantním zařízení – individuální rodinná, párová psychoterapie, dále vedení workshopů a kurzů zaměřených na osobnostní růst a komunikaci.

Vzdělání

FFUK –klinická psychologie – ukončeno 1998, atestace z klinické psychologie 2008, funkční specializace ze systematické  psychoterapie 2009

 • V průběhu studia jsem absolvovala tříletý psychoterapeutický výcvik pořádaný Institutem rodinné terapie a systemických studií a vedený PhDr. Š. Gjuričovou a MUDr. J. Špitzem.
 • Od roku 1997 se systematicky vzdělávám v psychoterapeutickém směru-Model růstu V. Satirové pod vedením zahraničních lektorů- W. Zahna, K. Makki-Banmen a J. Banmena
 • V tomto modelu jsem dále absolvovala tříletý výcvik aplikovaný na individuální ambulantní práci, tříletý výcvik pro supervizory a více než 200 hodin supervize.
 • V roce 2012 jsem zahájila tříletý supervizí výcvik v integrované supervizi v rámci ČIS

Další informace

Jsem členem psychoterapeutického Institutu V. Satirové v České republice , Avanty, mezinárodní organizace sdružující terapeuty pracující v modelu V.Satirové, SOFT, sdružující terapeuty pracující metodou rodinné terapie, spolupracuji s Lékaři bez hranic

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: St-Čt
Místnost číslo: 4069

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?

Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Klinická psycholožka, psychoterapeutka pro děti i dospělé – péči hradí klient, v některých případech zdravotní pojišťovna
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
dolezalova_ladislava@psychoterapie-andel.cz
777 876 511

PhDr. Daniela Vizinová

Psycholožka, psychoterapeutka s mnohaletou praxí – péči hradí klient, v některých případech zdravotní pojišťovna

Co nabízím

Zaměření: Individuální psychoterapie. Práce s krizí, traumatem, životním příběhem. Podpora při depresích, úzkostech, vztahových problémech atd. Nácvik relaxačních technik. Otevřenost tématu psychospirituální krize.

Praxe

 • 1998 – současnost Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov (DPS), Praha 4
  Oddělení pro léčbu psychóz – Vedení stacionárních programů, individuální psychoterapie, psychologická diagnostika, relaxační techniky, práce s tělem. Rozvoj projektu “Preventivní program pro rodiny klientů s dětmi”
 • 1997 Institut ekumenických studií, Praha
  Odborný asistent – vedení semináře z psychologie
 • 1994 – 1995 Bratrská základní škola, Praha
  Asistenka při integraci dětí s handicapem
 • 1993 – 1995 Riaps (Institut ambulantních psychosociálních služeb), Praha
  Koterapeutka, tlumočnice, psychosociální práce s uprchlíky z válečných oblastí

Vzdělání

 • 2001 Karlova Univerzita – Rigorózní zkouška – PhDr. Rigorózní práce na téma “Trauma a jeho terapie”
 • 1990 – 1997 Karlova Univerzita, Praha, Filozofická fakulta – obor psychologie, specializace klinická
 • 1986 – 1988 Střední zdravotní škola, Praha, nástavbové studium po gymnáziu
 • 2010 – 2011 Studijní skupina pro práci se změněnými stavy vědomí
 • 2008 – 2009 Kurz Pesso Boyden System Psychomotor therapy
 • 2002 – 2009 Institut pro komplexní terapii psychóz
 • 2000 Světový kongres Asociace pro psychosociální rehabilitaci v Paříži
 • 1994 Certifikát Mezinárodního tréninkového centra pro psychosociální rehabilitaci v Kodani, Dánsko
 • 1992 – 1996 Výcvik v psychoterapii pod záštitou Společnosti pro psychoterapii SUR

Další informace

Publikační a přednášková činnost:

 • Sympozium rodinné terapie Hejnice 2006, příspěvek zaměřený na práci s rodinami a dětmi klientů DPS Ondřejov
 • Kniha: Vizinová D., Preiss M. – “Psychické trauma a jeho terapie”, nakladatelsví Portál, 1999
 • Přednáška pro Helsinský výbor ČR – Psychosociální práce s uprchlíky , 1999

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po-Čt
Místnost číslo: 4020

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?

Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Psycholožka, psychoterapeutka s mnohaletou praxí – péči hradí klient, v některých případech zdravotní pojišťovna
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
vizinova@psychoterapie-andel.cz
731 652 165

Mgr. Martina Viewegová

Poradenství a psychoterapie v češtině i angličtině – péči hradí klient

Co nabízím

 • poradenství v oblasti životního stylu a jeho změn, pracovních problémů a partnerských vztahů.
 • pomoc v případě psychosomatických potíží, špatných nálad bez objektivních důvodů, pocitu prázdnoty a ztráty životního smyslu.
 • pomoc při hledání ztracené motivace a elánu do života

I offer:

 • Advice in the field of lifestyle and lifestyle changes, problems at work and in a relationship.
 • Help in case of psychosomatic problems, bad mood without objective reasons, the feeling of emptiness and loss of meaning of life.
 • Assistance with finding lost motivation and joy of life.

Praxe

 • 08/11 – dosud  –  Lektor a školitel pro Národní centrum bezpečnějšího internetu
 • 01/12 – 10/14 – Supervizor pracovníků Horké linky
 • 09/99 – 06/11 – Externí spolupráce s personální společností D2B (development to business consulting)

Vzdělání

Rok ukončení: FF UK jednooborová psychologie, klinická specializace – 2010
FHS UK základy všeobecné humanitní vzdělanosti – 2006

 • 2014 – dosud  Psychoterapeutický výcvik v Tanečně pohybové terapii
 • 2008 – 2011 Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze
 • 2006 – 2007 Kurz „Práce s tělem v psychoterapii“ – PhDr. Jitka Vodňanská
 • 2007 – Focusing I., II. (PhDr. Ing. Karel Hájek)
 • 2006 – Baumtest (Test stromu), Handtest (Test ruky) + Lüscherův test – PhDr. Zdeněk Altman (osvědčení)
 • 2004 – školení OPU: zaměření na problematiku lidských práv, azylová problematika, dobrovolnictví, tematické hry a vzdělávací aktivity využitelné ve vzdělávání ostatních
 • 2004 – „Building Europe in the Spirit of Human Rights“, Polsko: seminář zaměřený na problematiku lidských práv a výcvik skupin (certifikát)
 • 2003 – Hlas a pohyb jako cesta (Mgr. Kateřina Erlebachová)
 • 1999 – Seminář MŠMT věnovaný problematice patologických jevů ve společnosti (certifikát)
 • 1998 – 2003 Průběžné vzdělávání a supervize v rámci občanského sdružení PREV-CENTRUM Cheb tematizované zejména na primární prevenci patologických jevů ve společnosti

Další informace

Odborná specializace: psychosomatika, práce s tělem – tělesné bloky, jejich vznik a odstraňování, tanec jako terapie, práce se sny, přesahová témata, hledání a naplnění životní cesty, role ženy a muže v současném světě

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po, Čt – Pá
Místnost číslo: 4097, 4020 (Po)

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?

Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Poradenství a psychoterapie v češtině i angličtině – péči hradí klient
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
viewegova@psychoterapie-andel.cz
608 144 584