Tým terapeutů

 • Kateřina Figallová – psychologické poradenství

  • Co nabízím

   Při psychologickém poradenství se může jednat o krátkodobou spolupráci při řešení konkrétního problému nebo krizové situace. Během konzultací mapujeme klientovu situaci a její kontext. Klient má příležitost prozkoumat, co všechno může s vyhrocenou situací či problémem souviset, popřípadě jaký on sám má na tom podíl. Terepeut poskytuje klientovi podporu a vede ho k většímu porozumění sobě i událostem. Klient získává během konzultací lepší náhled na situaci. Komunikace s terapeutem mu pomáhá lépe se zorientovat, zpřehlednit a zvědomit si pocity, myšlenky a postoje. Klient by měl s terapeutovou pomocí dojít k vhodným způsobům, jak danou situaci nebo problém řešit. Měl by si zvědomit své vnitřní zdroje podpory a být orientován v tom, jaké vnější zdroje pomoci jsou mu dostupné. Může se stát, že klient během poradenství či krizové intervence odkryje témata, která má chuť dále prozkoumávat a zpracovávat v rámci dlouhodobější spolupráce.

   Při dlouhodobější spolupráci se při společném dialogu věnujeme hlubším významům a souvislostem sdíleného, a případným žádoucím změnám v postojích či v chování. V rámci oboustranně respektovaného a bezpečného vztahu je možné vážně a otevřeně hovořit o zcela osobních věcech. Klient může prostřednictvím terapeutického vztahu nahlédnout na vlastní fungování v kontaktu s ostatními lidmi. Pravděpodobně po čase zjistí, že s terapeutem zažívá podobné situace jako s lidmi „zvenku“. Na rozdíl od „běžných“ vztahů má však možnost o svém fungování ve vztahu s terapeutem otevřeně mluvit a porozumět mu. Při konzultacích lze odkrývat „slepá“ místa, zkreslené představy, očekávání a jejich původ. Pokud tato nastavení klientovi nevyhovují a komplikují mu život, tak s terapeutovou podporou může uskutečňovat požadované změny. Během setkání by měl klient pokud možno otevřeně hovořit o tom, co se v něm a v jeho životě děje, co zažívá, o čem přemýšlí. Může mluvit o myšlenkách a pocitech, za které se stydí, a které nepovažuje za vhodné. Běžné setkání v pravidelné terapii obvykle nekončí nějakou konkrétní radou, doporučením či úkolem. Končí tak, že stanovený čas pro setkání uplyne. Cílem je, aby člověk získal náhled na svoje fungování, porozuměl souvislostem mezi svým současným chováním a svou osobní historií, a byl schopen reflektovat svůj vlastní podíl na opakujících se problémech. Klient by pak měl být schopen lépe zvládat nároky života, cítit se v něm kompetentnější, svobodnější a šťastnější.

   Zpět na profil terapeutky

   Při psychologickém poradenství se může jednat o krátkodobou spolupráci při řešení konkrétního problému nebo krizové situace. Během konzultací mapujeme klientovu situaci a její kontext. Klient má příležitost prozkoumat, co všechno může s vyhrocenou situací či problémem souviset, popřípadě jaký on sám má na tom podíl. Terepeut poskytuje klientovi podporu a vede ho k většímu porozumění sobě i událostem. Klient získává během konzultací lepší náhled na situaci. Komunikace s terapeutem mu pomáhá lépe se zorientovat, zpřehlednit a zvědomit si pocity, myšlenky a postoje. Klient by měl s terapeutovou pomocí dojít k vhodným způsobům, jak danou situaci nebo problém řešit. Měl by si zvědomit své vnitřní zdroje podpory a být orientován v tom, jaké vnější zdroje pomoci jsou mu dostupné. Může se stát, že klient během poradenství či krizové intervence odkryje témata, která má chuť dále prozkoumávat a zpracovávat v rámci dlouhodobější spolupráce.

   Při dlouhodobější spolupráci se při společném dialogu věnujeme hlubším významům a souvislostem sdíleného, a případným žádoucím změnám v postojích či v chování. V rámci oboustranně respektovaného a bezpečného vztahu je možné vážně a otevřeně hovořit o zcela osobních věcech. Klient může prostřednictvím terapeutického vztahu nahlédnout na vlastní fungování v kontaktu s ostatními lidmi. Pravděpodobně po čase zjistí, že s terapeutem zažívá podobné situace jako s lidmi „zvenku“. Na rozdíl od „běžných“ vztahů má však možnost o svém fungování ve vztahu s terapeutem otevřeně mluvit a porozumět mu. Při konzultacích lze odkrývat „slepá“ místa, zkreslené představy, očekávání a jejich původ. Pokud tato nastavení klientovi nevyhovují a komplikují mu život, tak s terapeutovou podporou může uskutečňovat požadované změny. Během setkání by měl klient pokud možno otevřeně hovořit o tom, co se v něm a v jeho životě děje, co zažívá, o čem přemýšlí. Může mluvit o myšlenkách a pocitech, za které se stydí, a které nepovažuje za vhodné. Běžné setkání v pravidelné terapii obvykle nekončí nějakou konkrétní radou, doporučením či úkolem. Končí tak, že stanovený čas pro setkání uplyne. Cílem je, aby člověk získal náhled na svoje fungování, porozuměl souvislostem mezi svým současným chováním a svou osobní historií, a byl schopen reflektovat svůj vlastní podíl na opakujících se problémech. Klient by pak měl být schopen lépe zvládat nároky života, cítit se v něm kompetentnější, svobodnější a šťastnější.

   Zpět na profil terapeutky

   Praxe

   Vzdělání

   Další informace

  • Chcete se objednat?

   Poslat email

   Kdy a kde mě najdete

   Pracovní doba:
   Místnost číslo:

   CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
   Ženské domovy, Ostrovského 253/3
   Praha 5
   CZECH REPUBLIC
  • Chcete se objednat na konzultaci?

  • Kde nás najdete

   Ženské domovy – 4. a 5. patro
   Ostrovského 253/3
   Praha 5 – Smíchov

   Kdy se vám budeme věnovat

   Navštívit nás můžete v pracovní dny
   mezi 8.00 až 20.00,
   pracovní doba závisí na výběru terapeuta

   Na konzultaci je třeba se předem objednat

   Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
   či nutriční poradenství je třeba se předem
   objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
   vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
   a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

   pracovna psychologa

  [g1_gmap map_id=“59″]

  [/g1_gmap]

 • Kateřina Figallová – úvodní setkání

  • Co nabízím

   Při úvodním setkání si vyjasníme, s čím přicházíte, a co Vám mohu nabídnout. Vedle Vaší motivace pro návštěvu psychologa může být důležité promluvit si také o dosavadních zkušenostech s podobnými či jinými způsoby léčby. Představím se Vám, popíši podmínky a pravidla naší spolupráce, případně se pokusím odpovědět na Vaše otázky. Na základě informací, které mi o sobě řeknete, zvážím, jaký typ pomoci by byl pro Vás nejvhodnější, a zda jste u mě správně. Pokud budu mít pochyby o tom, že „léčba slovem“ je vhodnou a dostačující formou pomoci, seznámím Vás s jinými možnostmi. Někteří lidé mají takový typ obtíží, u kterých je vhodné psychoterapii kombinovat s farmakoterapií – a ta je poskytována psychiatrem. Na druhou stranu může psychoterapie řadě lidí pomoci s tím, aby bylo možné psychofarmaka omezit nebo je postupně zcela vysadit.

   Úvodní setkání může vyústit různě: buď usoudím, že by pro Vás byl vhodný jiný typ pomoci – a pak Vám dám doporučení na jiné osoby či zařízení. Nebo usoudím, že jste u mě správně – a pak Vám nabídnu čas na zvážení a vstřebání prvních dojmů ze setkání s tím, že v případě zájmu o spolupráci se mi ozvete. Nebo (budete-li mít zájem) se rovnou dohodneme na dalším termínu setkání. V případě další spolupráce doporučuji vyzkoušet si prvních pět setkání, abychom získali jasnější představu o tom, zda je spolupráce smysluplná a oboustranně přijatelná. Další terapeutická setkávání už obvykle plynou volně. Při ukončování spolupráce je prospěšné o tomto včas a vzájemně komunikovat.

   Při úvodním setkání si vyjasníme, s čím přicházíte, a co Vám mohu nabídnout. Vedle Vaší motivace pro návštěvu psychologa může být důležité promluvit si také o dosavadních zkušenostech s podobnými či jinými způsoby léčby. Představím se Vám, popíši podmínky a pravidla naší spolupráce, případně se pokusím odpovědět na Vaše otázky. Na základě informací, které mi o sobě řeknete, zvážím, jaký typ pomoci by byl pro Vás nejvhodnější, a zda jste u mě správně. Pokud budu mít pochyby o tom, že „léčba slovem“ je vhodnou a dostačující formou pomoci, seznámím Vás s jinými možnostmi. Někteří lidé mají takový typ obtíží, u kterých je vhodné psychoterapii kombinovat s farmakoterapií – a ta je poskytována psychiatrem. Na druhou stranu může psychoterapie řadě lidí pomoci s tím, aby bylo možné psychofarmaka omezit nebo je postupně zcela vysadit.

   Úvodní setkání může vyústit různě: buď usoudím, že by pro Vás byl vhodný jiný typ pomoci – a pak Vám dám doporučení na jiné osoby či zařízení. Nebo usoudím, že jste u mě správně – a pak Vám nabídnu čas na zvážení a vstřebání prvních dojmů ze setkání s tím, že v případě zájmu o spolupráci se mi ozvete. Nebo (budete-li mít zájem) se rovnou dohodneme na dalším termínu setkání. V případě další spolupráce doporučuji vyzkoušet si prvních pět setkání, abychom získali jasnější představu o tom, zda je spolupráce smysluplná a oboustranně přijatelná. Další terapeutická setkávání už obvykle plynou volně. Při ukončování spolupráce je prospěšné o tomto včas a vzájemně komunikovat.

   Praxe

   Vzdělání

   Další informace

  • Chcete se objednat?

   Poslat email

   Kdy a kde mě najdete

   Pracovní doba:
   Místnost číslo:

   CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
   Ženské domovy, Ostrovského 253/3
   Praha 5
   CZECH REPUBLIC
  • Chcete se objednat na konzultaci?

  • Kde nás najdete

   Ženské domovy – 4. a 5. patro
   Ostrovského 253/3
   Praha 5 – Smíchov

   Kdy se vám budeme věnovat

   Navštívit nás můžete v pracovní dny
   mezi 8.00 až 20.00,
   pracovní doba závisí na výběru terapeuta

   Na konzultaci je třeba se předem objednat

   Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
   či nutriční poradenství je třeba se předem
   objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
   vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
   a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

   pracovna psychologa

  [g1_gmap map_id=“59″]

  [/g1_gmap]

 • Mgr. Patricie Arlethová

  • Psychoterapeut, specializace – práce s dospívajícími, léčba poruch příjmu potravy – péči hradí klient

   Co nabízím

   NOVÉ KLIENTY DLOUHODOBĚ NEPŘIJÍMÁM

   Nabízím individuální psychoterapii pro dospívající děti a dospělé, zejména s problematikou poruch příjmu potravy – mentální anorexií bulimií a přejídáním. Rovněž nabízím konzultace pro rodiče dětí s těmito problémy.

   Praxe

   • 2008 – dosud – dlouhodobá spolupráce s O. s. Anabell Praha – individuální, skupinová terapie, sociální práce a víkendové programy pro klienty s poruchami příjmu potravy
   • 2012 – dosud – terapeut v Denním stacionáři pro adolescenty, Psychiatrická klinika VFN
   • 2013 – dosud – terapeut Vícerodinné terapie v rámci spolupráce s Centrem pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy Psychiatrické kliniky VFN

   Vzdělání

   • 2005 – 2013 Pražská vysoká škola psychosociálních studií – obor sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
   • 2007 – 2008 Výklad snů v daseinsanalytickém duchu u Doc. PhDr. O. Čálka CSc.
   • 2010 Práce s časovou osou pod vedením PhDr. Ludmily Trapkové a MUDr. Vladislava Chvály
   • 2011 Práce s traumatem a krizová intervence pod vedením Mgr. Zory Duškové
   • 2011 Psychoterapeutické techniky u poruch příjmu potravy pod vedením RNDr. Květy Paluskové

   2005 – 2009 Sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii v psychodynamickém a daseinsanalytickém duchu akreditovaný pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP

   Další informace

   Jsem členka společnosti PS ČLS JEP

  • psycholog terapeut

   Chcete se objednat?

   Poslat email

   Kdy a kde mě najdete

   Pracovní doba: Čt odpol.
   Místnost číslo: 4044

   qr-code psychoterapie anděl

   CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
   Psychoterapeut, specializace – práce s dospívajícími, léčba poruch příjmu potravy – péči hradí klient
   Ženské domovy, Ostrovského 253/3
   Praha 5
   CZECH REPUBLIC
   arlethova@psychoterapie-andel.cz
  • Chcete se objednat na konzultaci?

  • Kde nás najdete

   Ženské domovy – 4. a 5. patro
   Ostrovského 253/3
   Praha 5 – Smíchov

   Kdy se vám budeme věnovat

   Navštívit nás můžete v pracovní dny
   mezi 8.00 až 20.00,
   pracovní doba závisí na výběru terapeuta

   Na konzultaci je třeba se předem objednat

   Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
   či nutriční poradenství je třeba se předem
   objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
   vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
   a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

   pracovna psychologa

  [g1_gmap map_id=“59″]

  [/g1_gmap]

 • Šárka Jakešová, DiS

  • Registrovaný nutriční terapeut, lektor, konzultant pro školní dietní stravování – péči hradí klient

   Co nabízím

   VÝŽIVA DĚTÍ:

    • základ, jak předejít pozdějším zdravotním komplikacím (kojenci a batolata)
    • špatné prospívání a nedostatečná hmotnost
    • potravinové alergie
    • poruchy zažívacího traktu a špatné vyprazdňování
    • obezita
    • poruchy příjmu potravy

   VÝŽIVA DOSPĚLÝCH:

   • úprava hmotnosti a zdravý životní styl (nadváha, obezita, astenie)
    • zhubnout a zároveň si udržet novou váhu
    • štíhlá, ale je co vylepšit
    • zdravě a dobře jíst, když čas je nepřítel
    • udržet si energii a pohotovou mysl
   • v mateřství a po porodu

    • správná výživa maminky i jejího dítěte
    • zdravé hubnutí po porodu
   • zdravotní komplikace a dietní úprava stravování, jako součást léčby
    • diabetes, choroby jater a žlučníku, zvýšený cholesterol, nemoci srdce a cév, zvýšený krevní tlak, dna, potravinové alergie, léčba warfarinem
   • poruchy příjmu potravy
    • anorexie, bulimie, záchvatovité přejídání

    

   Součástí nabízených služeb je:

   • Individuální jídelní plán a tvorba jídelníčku
   • Zdravá životospráva a doporučení režimových úprav
   • Přístrojová tělesná analýza (svaly, tuk, kosti, voda)

   Praxe

   • nutriční terapeut ve vlastní poradně výživy, v Anabell a Psychoterapii Anděl
   • lektor v akreditovaných kurzech výživy
   • konzultant pro školní dietní stravování
   • manažer kvality ve společnosti připravující stravu pro děti v jeslích, mateřských školách, základních a středních školách, léčebné diety pro domovy seniorů (2011 – 2013)

   Vzdělání

   • VOŠ zdravotnická – obor Diplomovaný nutriční terapeut (abs. 2013)
   • Pravidelné vzdělávání v oblasti výživy, výcvik koučingu a vedení terapie (2010 – dosud)

   V současnosti vedu svou vlastní poradnu výživy a zdravého životního stylu. Spolupracuji
   Anabell o.s. Jako lektor působím také v akreditovaných kurzech výživy.

   2011 – 2013 jsem pracovala jako manažer kvality pro společnost připravující stravu pro děti
   v jeslích, mateřských školách, základních a středních školách, i léčebné diety v domech
   seniorů.

   Další informace

   Výživa mě baví hlavně prakticky – ráda vařím, zkouším nové recepty a vymýšlím také svoje. Pravidelně se vzdělávám v oblasti výživy a nemocí. Těší mě práce s dětmi, sama jsem maminka malé holčičky.

   Objednání:

   Volat mi můžete ve všední dny. Pokud nemohu zvednout telefon, zavolám vám nazpět. Můžete mi také napsat mail a domluvit si termín objednání touto cestou.

   Konzultace probíhají v 50 a 90 minutových blocích.

   Vstupní konzultace u většiny obtíží trvá obvykle 90 min a slouží ke zjištění informací o klientově stavu, základnímu vyhodnocení zjištěného a doporučení změn. Protože jedna konzultace obvykle nestačí, kontrolní konzultace (50 min) je zaměřená potřebám klienta dle jeho obtíží a dalším úpravám životosprávy. Množství konzultací a četnost je individuální.

   Nutriční poradenství u nezletilých osob poskytuji pouze za přítomnosti zákonného zástupce (1 z rodičů), který ovšem nemusí být přítomen celé konzultaci. Na přání nezletilého mohu předat informace o nutriční poradně za přítomnosti zákonného zástupce a posléze pracovat s nezletilým samostatně.

   Více o mně a nabídce poradny

   www.vyziva-poradna.cz

  • psycholog terapeut

   Chcete se objednat?

   605 958 000

   Poslat email

   Kdy a kde mě najdete

   Pracovní doba: Čt odpol.
   Místnost číslo: 4044

   qr-code psychoterapie anděl

   CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
   Registrovaný nutriční terapeut, lektor, konzultant pro školní dietní stravování – péči hradí klient
   Ženské domovy, Ostrovského 253/3
   Praha 5
   CZECH REPUBLIC
   jakesova@psychoterapie-andel.cz
   605 958 000
  • Chcete se objednat na konzultaci?

  • Kde nás najdete

   Ženské domovy – 4. a 5. patro
   Ostrovského 253/3
   Praha 5 – Smíchov

   Kdy se vám budeme věnovat

   Navštívit nás můžete v pracovní dny
   mezi 8.00 až 20.00,
   pracovní doba závisí na výběru terapeuta

   Na konzultaci je třeba se předem objednat

   Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
   či nutriční poradenství je třeba se předem
   objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
   vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
   a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

   pracovna psychologa

  [g1_gmap map_id=“59″]

  [/g1_gmap]

 • Mgr. Miroslava Bartošová

  • Poskytuji pomoc a podporu dospělým lidem a dospívajícím dětem

   Co nabízím

   • Máte pocity strachu, vyhoření, výkyvy nálad
   • Cítíte se přetížení
   • Trpíte poruchami spánku
   • Nerozumíte si s partnerem
   • Cítíte se ve vztahu jako v pasti
   • Řešíte rozvod, nebo rozchod
   • Máte potíže ve vztahu s dospívajícími dětmi
   • Máte pocity prázdnoty či samoty
   • Nedaří se Vám zastavit běh užírajících myšlenkových kolotočů
   • Nevěříte sami sobě, máte nízké sebevědomí
   • Chcete se správně rozhodnout při výběru školy, zaměstnání
   • Chcete zvládnout změnu práce a pracovní vztahy
   • Hledáte smysl a naplnění vlastního života, chcete si splnit sen.

   Nenašli jste svoji situaci, se kterou si nevíte rady

   Je možné, že i tak Vám můžu pomoci na cestě k řešení Vaší nelehké životní situace. Mohu Vám také doporučit jiného kolegu a odborníka, který se specializuje právě na Vaše téma.

   Jak probíhají sezení

   Při práci s klientem využívám koučovacího rozhovoru, kterým směřujeme k naplnění jeho (Vaší) budoucí životní cesty a vize. Při psychoterapii využívám Daseins analýzu, která směřuje klienta k životní spokojenosti, prožívání štěstí a k možnosti být sám sebou. Společně hledáme především Vaše přirozené vnitřní zdroje, kterými svou situaci zvládnete. Právě tyto skryté zdroje představují Vaše bohatství, jež může být blokováno nejrůznějšími psychologickými bariérami. Pro práci s myšlenkami, emocemi a se stresem lze v rámci sezení zařadit také meditaci, práci s představivostí, autogenní trénink, které pomáhají k odstranění duševního hluku a směřují ke zklidnění mysli a vnitřní svobodě.

   Při úvodním setkání Vám navrhnu počet i frekvenci setkání. Může jednat o krátký cyklus 3 – 4 setkání, či o dlouhodobou péči. Pro zpracování a zvládnutí jednoho Vašeho tématu nejčastěji potřebujeme 3 – 6 měsíců ve frekvenci setkávání 1 x za týden, či za dva týdny. U složitějších témat může cyklus trvat i jeden rok.

   Praxe

   • V 90.letech jsem pracovala ve FN Motol, kde jsem se věnovala péči o dětské chronicky nemocné pacienty na hemodialýze.
   • Od r. 2006 se věnuji koučování a lektorské činnosti se zaměřením na tréninky Soft skills (Emoční intelligence, asertivita, týmová spolupráce, zvládání konfliktů, sebeřízení, motivace ). Pracovala jsem jako interní lektorka, metodička vzdělávání a konzultantka pro rozvoj talentů ve firmách.
   • Od roku 2013 se zabývám mediací jako nezávislá konzultantka.

   Vzdělání

   2006 – Andragogika, udělen titul Mgr., UJAK
   Průběžné vzdělávání na PVŠPS – práce s tělem v psychoterapii, existencionální psychoterapie, koučink.

   • 2014 – Akreditovaný externí kouč pod Koučink centrum, s.r.o., ICF
   • 2013 – Akreditovaná mediátorka – Česká andragogická společnost
   • 2012 – Započatý psychoterapeutický výcvik, dasain analýza – PVŠPS

   Další informace

   „Lidská duše je nekonečně cenná a my jsme tu, abychom ji rozvinuli.“

   Více informací o kaučinku najdete na novém webu DOBRÝ KOUČINK

  • psycholog terapeut

   Chcete se objednat?

   603 83 84 86

   Poslat email

   Kdy a kde mě najdete

   Pracovní doba: Čt-Pá
   Místnost číslo: 4020

   qr-code psychoterapie anděl

   CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
   Poskytuji pomoc a podporu dospělým lidem a dospívajícím dětem
   Ženské domovy, Ostrovského 253/3
   Praha 5
   CZECH REPUBLIC
   bartosova@psychoterapie-andel.cz
   603 83 84 86
  • Chcete se objednat na konzultaci?

  • Kde nás najdete

   Ženské domovy – 4. a 5. patro
   Ostrovského 253/3
   Praha 5 – Smíchov

   Kdy se vám budeme věnovat

   Navštívit nás můžete v pracovní dny
   mezi 8.00 až 20.00,
   pracovní doba závisí na výběru terapeuta

   Na konzultaci je třeba se předem objednat

   Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
   či nutriční poradenství je třeba se předem
   objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
   vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
   a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

   pracovna psychologa

  [g1_gmap map_id=“59″]

  [/g1_gmap]

 • PhDr.Bernadeta Bechyňová

  • Klinická psycholožka, psychoterapeutka, lektorka seberozvojových programů – péči hradí zdravotní pojišťovna

   Co nabízím

   Práce s dětmi a dospívajícími a jejich rodinami, léčba poruch příjmu potravy, psychosomatika,osobnostní rozvoj využívající somatické psychoterapie Biosyntéza.

   Praxe

   • Práce na Dětské psychiatrické klinice FN Motol ( 1991 – 2009 )Psychodiagnostika a psychoterapie dětí a dospívajících s poruchami příjmu potravy, psychosomatickými obtížemi, po suicidálním pokusu, sebepoškozování, posttraumatickou stresovou poruchou a emočními poruchami v dětství
   • Individuální psychoterapeutická práce, vedení různě zaměřených skupin, včetně specializované skupiny práce s tělem pro adolescentky s PPP,
   • Rodinná terapie a organizace psychoterapeutických pobytů pro děti a adolescenty v přírodě
   • Vedení seminářů psychoterapeutické propedeutiky a komunikačních dovedností pro studenty 2.LF UK
   • Soukromá psychoterapeutická praxe pro děti, dospívající a dospělé , od 2002
   • Práce s dospělými je primárně ovlivněná metodou Biosyntézy a je především zaměřena na rozvíjení a prohlubování vztahu ke svému tělu ( uzemnění, centrování, práce s dechem )
   • Propojování tělové, emoční a mentální roviny člověka a podpoření tak pocitu celistvosti, objevování a posilování zdrojů vnitřní životní energie, podporu růstu přirozeného potenciálu každého člověka a vyjadřování jeho vitality
   • Vedení psychoterapeutických programů využívající postupy práce s tělem vycházející z Biosyntézy a Bioenergetiky pro dospělé s psychosomatickými obtížemi, od 2004 , s Mgr.M.Sedláčkem
   • Vedení seberozvojových programů vycházejících z principů Biosyntézy

   Vzdělání

   • FF UK Praha, jednooborová psychologie, dipl.práce u Doc.Matějčka, 1989
   • Atestace v oboru klinické psychologie, 1997
   • Funkční specializace v systematické psychoterapii, 1998
   • Atestace v oboru dětská klinická psychologie, 2008
   • Výcvik v somatické psychoterapii Biosyntéza ( Heiden, Švýcarsko )
   • Výcvik ve skupinové psychoterapii SUR
   • Výcvik v rodinné terapii

   Další informace

   Členství v odborných organizacích:

   Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP
   Asociace klinických psychologů
   Český institut Biosyntézy a Mezinárodní institut Biosyntézy v Heidnu

   Více informací najdete na www.bechynova.cz

  • psycholog terapeut

   Chcete se objednat?

   721 963 471

   Poslat email

   Kdy a kde mě najdete

   Pracovní doba: Po-Čt
   Místnost číslo: 4046

   qr-code psychoterapie anděl

   CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
   Klinická psycholožka, psychoterapeutka, lektorka seberozvojových programů – péči hradí zdravotní pojišťovna
   Ženské domovy, Ostrovského 253/3
   Praha 5
   CZECH REPUBLIC
   bechynova@psychoterapie-andel.cz
   721 963 471
  • Chcete se objednat na konzultaci?

  • Kde nás najdete

   Ženské domovy – 4. a 5. patro
   Ostrovského 253/3
   Praha 5 – Smíchov

   Kdy se vám budeme věnovat

   Navštívit nás můžete v pracovní dny
   mezi 8.00 až 20.00,
   pracovní doba závisí na výběru terapeuta

   Na konzultaci je třeba se předem objednat

   Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
   či nutriční poradenství je třeba se předem
   objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
   vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
   a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

   pracovna psychologa

  [g1_gmap map_id=“59″]

  [/g1_gmap]

 • Mgr. Ladislava Doležalová

  • Klinická psycholožka, psychoterapeutka pro děti i dospělé – péči hradí klient, v některých případech zdravotní pojišťovna

   Co nabízím

   Individuální, párová a rodinná terapie, práce se závažně nemocnými či handicapovanými dětmi i dospělými a jejich rodinami, včetně provázení rodin po ztrátě jednoho z členů, diagnostika raného psychomotorického vývoje dětí ( 0-3 roky).

   Praxe

   Krizové centrum pro děti a mládež, od r. 2000 dosud FN Motol –klinika dětské chirurgie, neonatologie, traumatologie, ARO,onkologie, souběžně psychoterapeutka v ambulantním zařízení – individuální rodinná, párová psychoterapie, dále vedení workshopů a kurzů zaměřených na osobnostní růst a komunikaci.

   Vzdělání

   FFUK –klinická psychologie – ukončeno 1998, atestace z klinické psychologie 2008, funkční specializace ze systematické  psychoterapie 2009

   • V průběhu studia jsem absolvovala tříletý psychoterapeutický výcvik pořádaný Institutem rodinné terapie a systemických studií a vedený PhDr. Š. Gjuričovou a MUDr. J. Špitzem.
   • Od roku 1997 se systematicky vzdělávám v psychoterapeutickém směru-Model růstu V. Satirové pod vedením zahraničních lektorů- W. Zahna, K. Makki-Banmen a J. Banmena
   • V tomto modelu jsem dále absolvovala tříletý výcvik aplikovaný na individuální ambulantní práci, tříletý výcvik pro supervizory a více než 200 hodin supervize.
   • V roce 2012 jsem zahájila tříletý supervizí výcvik v integrované supervizi v rámci ČIS

   Další informace

   Jsem členem psychoterapeutického Institutu V. Satirové v České republice , Avanty, mezinárodní organizace sdružující terapeuty pracující v modelu V.Satirové, SOFT, sdružující terapeuty pracující metodou rodinné terapie, spolupracuji s Lékaři bez hranic

  • psycholog terapeut

   Chcete se objednat?

   777 876 511

   Poslat email

   Kdy a kde mě najdete

   Pracovní doba: St-Čt
   Místnost číslo: 4069

   qr-code psychoterapie anděl

   CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
   Klinická psycholožka, psychoterapeutka pro děti i dospělé – péči hradí klient, v některých případech zdravotní pojišťovna
   Ženské domovy, Ostrovského 253/3
   Praha 5
   CZECH REPUBLIC
   dolezalova_ladislava@psychoterapie-andel.cz
   777 876 511
  • Chcete se objednat na konzultaci?

  • Kde nás najdete

   Ženské domovy – 4. a 5. patro
   Ostrovského 253/3
   Praha 5 – Smíchov

   Kdy se vám budeme věnovat

   Navštívit nás můžete v pracovní dny
   mezi 8.00 až 20.00,
   pracovní doba závisí na výběru terapeuta

   Na konzultaci je třeba se předem objednat

   Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
   či nutriční poradenství je třeba se předem
   objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
   vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
   a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

   pracovna psychologa

  [g1_gmap map_id=“59″]

  [/g1_gmap]

 • PhDr. Daniela Vizinová

  • Psycholožka, psychoterapeutka s mnohaletou praxí – péči hradí klient, v některých případech zdravotní pojišťovna

   Co nabízím

   MÁM PLNÝ STAV A NOVÉ KLIENTY MOMENTÁLNĚ NEPŘIJÍMÁM

   Zaměření: Individuální psychoterapie. Práce s krizí, traumatem, životním příběhem. Podpora při depresích, úzkostech, vztahových problémech atd. Nácvik relaxačních technik. Otevřenost tématu psychospirituální krize.

   Praxe

   • 1998 – současnost Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov (DPS), Praha 4
    Oddělení pro léčbu psychóz – Vedení stacionárních programů, individuální psychoterapie, psychologická diagnostika, relaxační techniky, práce s tělem. Rozvoj projektu “Preventivní program pro rodiny klientů s dětmi”
   • 1997 Institut ekumenických studií, Praha
    Odborný asistent – vedení semináře z psychologie
   • 1994 – 1995 Bratrská základní škola, Praha
    Asistenka při integraci dětí s handicapem
   • 1993 – 1995 Riaps (Institut ambulantních psychosociálních služeb), Praha
    Koterapeutka, tlumočnice, psychosociální práce s uprchlíky z válečných oblastí

   Vzdělání

   • 2001 Karlova Univerzita – Rigorózní zkouška – PhDr. Rigorózní práce na téma “Trauma a jeho terapie”
   • 1990 – 1997 Karlova Univerzita, Praha, Filozofická fakulta – obor psychologie, specializace klinická
   • 1986 – 1988 Střední zdravotní škola, Praha, nástavbové studium po gymnáziu
   • 2010 – 2011 Studijní skupina pro práci se změněnými stavy vědomí
   • 2008 – 2009 Kurz Pesso Boyden System Psychomotor therapy
   • 2002 – 2009 Institut pro komplexní terapii psychóz
   • 2000 Světový kongres Asociace pro psychosociální rehabilitaci v Paříži
   • 1994 Certifikát Mezinárodního tréninkového centra pro psychosociální rehabilitaci v Kodani, Dánsko
   • 1992 – 1996 Výcvik v psychoterapii pod záštitou Společnosti pro psychoterapii SUR

   Další informace

   Publikační a přednášková činnost:

   • Sympozium rodinné terapie Hejnice 2006, příspěvek zaměřený na práci s rodinami a dětmi klientů DPS Ondřejov
   • Kniha: Vizinová D., Preiss M. – “Psychické trauma a jeho terapie”, nakladatelsví Portál, 1999
   • Přednáška pro Helsinský výbor ČR – Psychosociální práce s uprchlíky , 1999
  • psycholog terapeut

   Chcete se objednat?

   731 652 165

   Poslat email

   Kdy a kde mě najdete

   Pracovní doba: Po-Čt
   Místnost číslo: 4020

   qr-code psychoterapie anděl

   CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
   Psycholožka, psychoterapeutka s mnohaletou praxí – péči hradí klient, v některých případech zdravotní pojišťovna
   Ženské domovy, Ostrovského 253/3
   Praha 5
   CZECH REPUBLIC
   vizinova@psychoterapie-andel.cz
   731 652 165
  • Chcete se objednat na konzultaci?

  • Kde nás najdete

   Ženské domovy – 4. a 5. patro
   Ostrovského 253/3
   Praha 5 – Smíchov

   Kdy se vám budeme věnovat

   Navštívit nás můžete v pracovní dny
   mezi 8.00 až 20.00,
   pracovní doba závisí na výběru terapeuta

   Na konzultaci je třeba se předem objednat

   Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
   či nutriční poradenství je třeba se předem
   objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
   vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
   a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

   pracovna psychologa

  [g1_gmap map_id=“59″]

  [/g1_gmap]

 • Mgr. Martina Viewegová

  • Poradenství a psychoterapie v češtině i angličtině – péči hradí klient

   Co nabízím

   • poradenství v oblasti životního stylu a jeho změn, pracovních problémů a partnerských vztahů.
   • pomoc v případě psychosomatických potíží, špatných nálad bez objektivních důvodů, pocitu prázdnoty a ztráty životního smyslu.
   • pomoc při hledání ztracené motivace a elánu do života

   I offer:

   • Advice in the field of lifestyle and lifestyle changes, problems at work and in a relationship.
   • Help in case of psychosomatic problems, bad mood without objective reasons, the feeling of emptiness and loss of meaning of life.
   • Assistance with finding lost motivation and joy of life.

   Praxe

   • 08/11 – dosud  –  Lektor a školitel pro Národní centrum bezpečnějšího internetu
   • 01/12 – 10/14 – Supervizor pracovníků Horké linky
   • 09/99 – 06/11 – Externí spolupráce s personální společností D2B (development to business consulting)

   Vzdělání

   Rok ukončení: FF UK jednooborová psychologie, klinická specializace – 2010
   FHS UK základy všeobecné humanitní vzdělanosti – 2006

   • 2014 – dosud  Psychoterapeutický výcvik v Tanečně pohybové terapii
   • 2008 – 2011 Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze
   • 2006 – 2007 Kurz „Práce s tělem v psychoterapii“ – PhDr. Jitka Vodňanská
   • 2007 – Focusing I., II. (PhDr. Ing. Karel Hájek)
   • 2006 – Baumtest (Test stromu), Handtest (Test ruky) + Lüscherův test – PhDr. Zdeněk Altman (osvědčení)
   • 2004 – školení OPU: zaměření na problematiku lidských práv, azylová problematika, dobrovolnictví, tematické hry a vzdělávací aktivity využitelné ve vzdělávání ostatních
   • 2004 – „Building Europe in the Spirit of Human Rights“, Polsko: seminář zaměřený na problematiku lidských práv a výcvik skupin (certifikát)
   • 2003 – Hlas a pohyb jako cesta (Mgr. Kateřina Erlebachová)
   • 1999 – Seminář MŠMT věnovaný problematice patologických jevů ve společnosti (certifikát)
   • 1998 – 2003 Průběžné vzdělávání a supervize v rámci občanského sdružení PREV-CENTRUM Cheb tematizované zejména na primární prevenci patologických jevů ve společnosti

   Další informace

   Odborná specializace: psychosomatika, práce s tělem – tělesné bloky, jejich vznik a odstraňování, tanec jako terapie, práce se sny, přesahová témata, hledání a naplnění životní cesty, role ženy a muže v současném světě

  • psycholog terapeut

   Chcete se objednat?

   608 144 584

   Poslat email

   Kdy a kde mě najdete

   Pracovní doba: Po, Čt – Pá
   Místnost číslo: 4097, 4020 (Po)

   qr-code psychoterapie anděl

   CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
   Poradenství a psychoterapie v češtině i angličtině – péči hradí klient
   Ženské domovy, Ostrovského 253/3
   Praha 5
   CZECH REPUBLIC
   viewegova@psychoterapie-andel.cz
   608 144 584
  • Chcete se objednat na konzultaci?

  • Kde nás najdete

   Ženské domovy – 4. a 5. patro
   Ostrovského 253/3
   Praha 5 – Smíchov

   Kdy se vám budeme věnovat

   Navštívit nás můžete v pracovní dny
   mezi 8.00 až 20.00,
   pracovní doba závisí na výběru terapeuta

   Na konzultaci je třeba se předem objednat

   Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
   či nutriční poradenství je třeba se předem
   objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
   vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
   a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

   pracovna psychologa

  [g1_gmap map_id=“59″]

  [/g1_gmap]

 • PhDr. Lucie Scholl

  • Poradenství v náročných životních situacích a mezilidských vztazích, existenciálně-analytický přístup – péči hradí klient

   Co nabízím

   Terapeutická práce se smutkem, ztrátou, závislostí, nedostatkem životního smyslu, podpora osobnostního růstu, relaxační techniky a aktivní imaginace,bilingvismus – problematika vícejazyčné výchovy, interkulturní komunikace
   Rok narození: 1974

   • Konzultace nabízím také v německém a anglickém jazyce
   • Counselling and therapy also in English. For more information please visit following website
   • Beratung und Therapie auch auf Deutsch. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite

   Praxe

   Od r. 1998 OSVČ – Poradenství pro osobnostní růst, nyní OSVČ – Psychologické poradenství
   V rámci této praxe především individuální konzultace s klienty, ale také například koterapeutka klientské skupiny v Centru následné péče Drop-in nebo lektorka psychoprofylaxe v těhotenství.

   Vzdělání

   Absolventka jednooborové psychologie na FFUK v Praze, klinická specializace

   Od r. 2009 v dlouhodobém výcviku v logoterapii a existenciální analýze (pořádaný SLEA)

   Další krátkodobější kurzy absolvovány v Německu:
   Úvod do psychosyntézy (transpersonálně orientovaná psychoterapeutická metoda); Gesprächstherapie (psychoterapie zaměřená na klienta); relaxační techniky; aktivní imaginace; pohybové, taneční a arteterapeutické techniky

   Další informace

   Více informací o mě a mé praxi na www.psycholog-lucie-scholl.cz

  • psycholog terapeut

   Chcete se objednat?

   773 223 783

   Poslat email

   Kdy a kde mě najdete

   Pracovní doba: Po-Pá
   Místnost číslo: 5048, 5. patro

   qr-code psychoterapie anděl

   CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
   Poradenství v náročných životních situacích a mezilidských vztazích, existenciálně-analytický přístup – péči hradí klient
   Ženské domovy, Ostrovského 253/3
   Praha 5
   CZECH REPUBLIC
   scholl@psychoterapie-andel.cz
   773 223 783
  • Chcete se objednat na konzultaci?

  • Kde nás najdete

   Ženské domovy – 4. a 5. patro
   Ostrovského 253/3
   Praha 5 – Smíchov

   Kdy se vám budeme věnovat

   Navštívit nás můžete v pracovní dny
   mezi 8.00 až 20.00,
   pracovní doba závisí na výběru terapeuta

   Na konzultaci je třeba se předem objednat

   Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
   či nutriční poradenství je třeba se předem
   objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
   vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
   a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

   pracovna psychologa

  [g1_gmap map_id=“59″]

  [/g1_gmap]