TOPlist

Archivy: Tým terapeutů

Mgr. Lucie Goldin


Nabízím konzultace pro dospělé i rodiny v českém i anglickém jazyce – péči hradí klient

Co nabízím

Krizovou intervenci
Nacházíte se v náhlé těžké životní situaci?
( Rozchod, rozvod, ztráta blízké osoby, nemoc, neúnosná psychická zátěž, konflikt.)
Nabízím krátkodobou okamžitou podporu a pomoc zorientovat se v možnostech řešení
takovéto životní situace, průvodcovství složitým obdobím a zvládnutí krize, kde vlastní
zdroje pro zvládání zátěže už nedostačují.

Individuální poradenství
Nevíte kudy kam a již delší čas se cítíte být ztraceni?
( Osobní problematika: nízké sebevědomí, ztráta smyslu života, emoční nestabilita, nejasná
sexuální orientace, vztahová problematika, konflikty s druhými lidmi, neshody v partnerství a
v rodině, pracovní problematika: stres, prokrastinace nebo vše dohromady.)
Nabízím individuální poradenství a terapii s využitím arteterapeutických technik, nabízím
podporu v seberozvoji, nabízím pravidelné setkávání a dlouhodobější spolupraci.

Rodinnou terapii

Už takhle nemůžete dál? Vaše rodina se rozpadá? Nefunguje komunikace? Jeden člen rodiny
je problematický? Potřebujete ve vaší rodině změnu? Děti odlétly z hnízda a cítíte se
osamělá? Jak si odpustit a jít dál?
Nabízím poradenskou a socioterapeutickou pomoc rodinám s fyzicky, sociálně či jinak
znevýhodněným jedincem ( nemocným, hendikepovaným, závislým, s psychickou
poruchou), pomoc rekonstruované rodině, osamělým osobám. Nabízím předmanželské
poradenství, rozvodové a porozvodové poradenství především v zájmu nezletilých dětí.

Mediaci
Jste v rozvodovém řízení a nemůžete se dohodnout?
(Jakou vybrat nejlepší péči o nezletilé děti, jak udělat dohodu o majetkovém vyrovnání, aby
byli všichni zúčastnění spokojeni.)
Nabízím smírné řešení sporů.

Praxe

2000 – 2018
Umělecká činnost a vedení arteterapeutických hlasových a pohybových dílen, práce se studem a strachem, rozvoj intuice, sebedůvěry a přirozenosti ( Yellow Sisters, Hlasohrátky, Řeky, Tiditade, Naboso, HravéHlasy)
1997 – 1999
Jabok v Praze, lektorka seminářů arteterapie a rogerovské terapie
1997 – 1998
Integrovaná střední škola technická v Mostě, lektorka osobnostního a sociálního rozvoje predelikventní mládeže
1997 – 1999
Městská správa sociálních služeb v Mostě, sociální asistent
1997 – 1998
ZŠ Chanov v romské čtvrti v Mostě, taneční lektorka vzdělávacího projektu Romale
1995
Stonewall Recovery Services v Seattlu, USA, stážistka skupinové psychoterapie lidi drogově závislých, HIV pozitivních, sex. minorit

 

Vzdělání

2016 dokončeno doplňující pedagogické vzdělání odborných předmětů na PedF UK v Praze
1999 dokončeno magisterské studium na FF UK v Praze obor sociální práce, specializace arteterapie

1998 dokončeno 3leté studium na Institutu rodinné terapie a systemických studií v Praze ( 300 hodin teoretického a praktického výcviku)
1995 dokončen roční kurz neverbálních technik pořádané muzikoterapeutickou sekcí Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii při ČSL J.E. Purkyně ( 150 hodin)
Kurz techniky focusing
Kurz mindfulness terapie ( H. Honzík)
Kurz krizové intervence RIAPS v Praze
Kurzy satiterapie ATELIER SATITERAPIE ( M. Frýba)
Kurzy arteterapie a muzikoterapie ( Z. Zicha, Z. Šimanovský)
Kurzy tanečni terapie
Praxe se supervizi ANIMA v Praze ( J. Vodňanská, P. Boš)

 

Další informace

Dlouhodobé cesty: USA, Kanada, Střední Amerika, Západní Afrika.
Stále pracuji na svém profesním a osobním rozvoji.
Připravuji se na sebezkušenostní dlouhodobý psychoterapeutický výcvik.
Mám podporující rodinné zázemí, jsem matka 3 synů.

 

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po, Čt
Místnost číslo: 5049, 4044

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?


Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Nabízím konzultace pro dospělé i rodiny v českém i anglickém jazyce – péči hradí klient
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
goldin@psychoterapie-andel.cz
777 28 99 69

Mgr. Kateřina Pantoflíček


Klinický psycholog – péči hradí zdravotní pojišťovna

Co nabízím

Psychodiagnostiku dětí od školního věku, dospívajících i dospělých včetně vyšetření v rámci genderové dysforie. Individuální psychoterapii pro dospívající a dospělé, párovou terapii a rodinnou terapii pro rodiny s dospívajícími dětmi.

Praxe

 • FN Motol – ambulance pro dospělé (neuropsychologická diagnostika), od r.2014 Pediatrická klinika (poradenství, psychodiagnostika, podpůrná psychoterapie dětí, dospívajících i rodičů), okrajově Kardiologie, Centrum reprodukční medicíny.
 • Ordinace klinické psychologie Říčany – 2012-2014, psychodiagnostika a psychoterapie dětí i dospělých
 • Centrum nadání – psychodiagnostika dětí

Vzdělání

 • FFMU – jednooborová psychologie (2011)
 • PdFUP – učitelství pro druhý stupeň ZŠ, obor angličtina-čeština (2005)
 • Komplexní akreditovaný výcvik v psychoanalytické psychoterapii (IAPSA)
 • Atestační zkouška v oboru klinická psychologie (2021)
 • IPPART – výcvikový kurz v psychoanalytické párové a rodinné terapii (frekventant)
 • Komplexní akreditovaný výcvik v psychoanalytické psychoterapii (IAPSA) – Mgr.Telerovský (2015)
 • Atestační zkouška v oboru klinická psychologie (2021)

 

Další informace

Jsem máma tří synů, mám ráda sport a cestování.

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po – Pá
Místnost číslo: 5086

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?


Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Klinický psycholog – péči hradí zdravotní pojišťovna
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
santlerova@psychoterapie-andel.cz
606 236 514

PhDr. Martin Huk


párový a rodinný terapeut, psychoterapeut se zaměřením na léčbu závislostí – péči hradí klient

Co nabízím

Individuální a párovou terapii.
Doprovázení v osobním a duchovním rozvoji.
Supervizi jednotlivcům a týmům.

Praxe

2007 – 01/2016) – Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov s.r.o. – odd. závislostí, vedoucí odd. Denní stacionář, ambulantní léčba, doléčovací programy. Léčba klientů závislých na alkoholu, lécích, patolog. hře a internetu.
Od r. 2005 – Privátní psychoterapeutická praxe – psychoterapeut, individuální, párová a
rodinná terapie.
Od r. 2013 jsem lektorem sebezkušenostních terapeutických výcviků v rámci PVŠPS.
Od r. 2013 poskytuji supervizi.
2003 – 2007 – Denní stacionář o.s. SANANIM, léčba uživatelů drog, skupinová a individuální terapie.
2001 –2003 – Středisko pro mládež Klíčov – odd. Most, terapeutická práce s mladými uživateli drog.

Vzdělání

2010 Kvalifikace ve zdravotnictví „Adiktolog“
Samostatný výkon povolání ve zdravotnictví – adiktolog
1996 – 2000 Pražská psychoterapeutická fakulta
1994 – 1998 Vyšší sociálně – pedagogická a teologická škola Jabok
1988 – 1991 SPŠ strojní v Jihlavě

2012 – 2015 Výcvik v supervizi v Institutu pro supervizi (ČIS)
2006 Velký certifikát SUR (sebezkušenost, vzdělávání, supervize)
2003 – 2005 Psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii + supervize – (vedoucí Dr. J. Vodňanská)
1998 – 2006 PedF UK, obor Psychologie a speciální pedagogika – Mgr., PhDr.
2001 – 2004 Školička SUR – vzdělávání v psychoterapii
1998 – 2001 Sebezkušenostní výcvik v hlubinně a psychodynamicky orientované psychoterapii
systému SUR, (vedoucí: Dr. J. Vodňanská)

Další informace

Jsem členem  České asociace pro psychoterapii ČAP a Českého institutu pro supervizi ČIS.

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po, Út
Místnost číslo: 4097

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?


Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
párový a rodinný terapeut, psychoterapeut se zaměřením na léčbu závislostí – péči hradí klient
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
huk@psychoterapie-andel.cz
608 255 847

Kateřina Hrubá – PBSP: Pesso Boyden psychomotorická terapie


Bohužel mám plnou kapacitu

Co nabízím

Metoda je nazvána podle jejích zakladatelů, amerických manželů Alberta Pessa a Diany Boyden. Ti začali PBSP rozvíjet koncem 50. let 20. století: metoda se postupně rozšířila do světa a v devadesátých letech i do Česka.

Soustředěné terapeutické práci, která dodržuje určitý specifický metodologický postup se v rámci PBSP říká struktura. Při struktuře se pracuje současně na tělové, emoční a kognitivní úrovni. Při dobře vedené PBSP struktuře je vztah mezi klientem a terapeutem spíš alianční (spolupracující). Klient je ten, kdo určuje tempo a rozumí procesu. S terapeutovou podporou sleduje citlivá místa svého prožívání. Terapeut používá svou odbornost k tomu, aby mapoval a zvědomoval emoční a tělové projevy klienta a pomáhal mu najít to, co by klient v minulosti býval potřeboval zažít. PBSP vychází z předpokladu, že odpověď na otázku „co bych býval potřeboval“ je každému člověku instinktivně daná a je součástí genetické výbavy každého z nás. Během struktury nejprve označujeme, co je obsahem historie klienta – zaznamenáváme „starou mapu“. Využíváme k tomu „značky“ – různé předměty, které si klient vybírá, a které mají pro danou chvíli přesně určený, symbolický význam. Následně k této „staré mapě“ strukturujeme „novou mapu“. Vytváříme „antidotum“ – obraz toho, jak by to vypadalo, kdyby byly tehdy v klientově minulosti jeho potřeby uspokojovány ideálními osobami a ideálním způsobem. Antidotum hojí emoční nedostatky z minulosti. Klient zažívá uspokojivý pocit tam, kde se mu v minulosti z nejrůznějších důvodů nedostával. Vytváříme „nové vzpomínky“, „novou emoční minulost“, přičemž reálná historie zůstává fakticky nezměněna a pamatována.

Společným cílem je, aby práce ve sturktuře byla dovedena k dobrému konci. Antidorum představuje pozitivní prožitkovou zkušenost s tím, jaké by to pro klienta bylo, kdyby v minulosti byly ideálním způsobem uspokojovány jeho bytostné potřeby. Mezi pět základních potřeb, které mohou být v rámci PBSP struktur ideálním způsobem naplňovány, patří:

 • potřeba místa
 • potřeba podpory
 • potřeba bezpečí
 • potřeba sycení
 • potřeba limitu

Koncepce metody se opírá o poznatky z moderní vývojové psychologie a z neurofyziologických výzkumů paměti.

Zpět na profil terapeutky

Praxe

Vzdělání

Další informace

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba:
Místnost číslo:

Bohužel mám plnou kapacitu

Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC

Kateřina Hrubá – psychodynamická psychoterapie


Bohužel mám plnou kapacitu

Co nabízím

Psychodynamická psychoterapie vychází z psychoanalýzy, od které převzala teorie o významu nevědomí, vnitřních konfliktů a o jejich původu v minulosti. Na rozdíl od klasické psychoanalýzy se ale zabývá i současnými problémy klienta a jeho mezilidskými vztahy.
Jedná se o terapii „povídavou,“ jejíž hlavní formou je volně plynoucí rozhovor. Ve společném dialogu se věnujeme hlubším významům a souvislostem sdíleného, a případným žádoucím změnám v postojích či v chování.
V psychoterapii nejde jen o komunikaci, ale také o terapeutický vztah – a ten je potřeba nějaký čas budovat. V rámci oboustranně respektovaného a bezpečného vztahu je možné vážně a otevřeně hovořit o zcela osobních věcech. Klient může prostřednictvím terapeutického vztahu nahlédnout na vlastní fungování v kontaktu s ostatními lidmi. Pravděpodobně po čase zjistí, že s terapeutem zažívá podobné situace jako s lidmi „zvenku“. Na rozdíl od „běžných“ vztahů má však možnost o svém fungování ve vztahu s terapeutem otevřeně mluvit a porozumět mu. V rámci terapie lze odkrývat „slepá“ místa, zkreslené představy, očekávání a jejich původ. Pokud tato nastavení klientovi nevyhovují a komplikují mu život, tak s terapeutovou podporou může uskutečňovat požadované změny.

Během setkání by měl klient pokud možno otevřeně hovořit o tom, co se v něm a v jeho životě děje, co zažívá, o čem přemýšlí. Může mluvit o myšlenkách a pocitech, za které se stydí, a které nepovažuje za vhodné. Může mluvit o tom, co prožívá v situaci „teď a tady.“ Může mluvit o čemkoliv – a může přirozeně i mlčet… Běžné setkání v pravidelné terapii obvykle nekončí nějakou konkrétní radou, doporučením či úkolem. Končí jednoduše tak, že stanovený čas pro setkání uplyne.

Cílem tohoto psychoterapeutického přístupu je, aby člověk získal náhled na svoje fungování, porozuměl souvislostem mezi svým současným chováním a svou osobní historií, a byl schopen reflektovat svůj vlastní podíl na opakujících se problémech. Klient by pak měl být lépe schopen zvládat nároky života, cítit se v něm kompetentnější, svobodnější a šťastnější.

Praxe

Vzdělání

Další informace

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba:
Místnost číslo:

Bohužel mám plnou kapacitu

Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC

Kateřina Hrubá – psychologické poradenství


Bohužel mám plnou kapacitu

Co nabízím

Při psychologickém poradenství se může jednat o krátkodobou spolupráci při řešení konkrétního problému nebo krizové situace. Během konzultací mapujeme klientovu situaci a její kontext. Klient má příležitost prozkoumat, co všechno může s vyhrocenou situací či problémem souviset, popřípadě jaký on sám má na tom podíl. Terepeut poskytuje klientovi podporu a vede ho k většímu porozumění sobě i událostem. Klient získává během konzultací lepší náhled na situaci. Komunikace s terapeutem mu pomáhá lépe se zorientovat, zpřehlednit a zvědomit si pocity, myšlenky a postoje. Klient by měl s terapeutovou pomocí dojít k vhodným způsobům, jak danou situaci nebo problém řešit. Měl by si zvědomit své vnitřní zdroje podpory a být orientován v tom, jaké vnější zdroje pomoci jsou mu dostupné. Může se stát, že klient během poradenství či krizové intervence odkryje témata, která má chuť dále prozkoumávat a zpracovávat v rámci dlouhodobější spolupráce.

Při dlouhodobější spolupráci se při společném dialogu věnujeme hlubším významům a souvislostem sdíleného, a případným žádoucím změnám v postojích či v chování. V rámci oboustranně respektovaného a bezpečného vztahu je možné vážně a otevřeně hovořit o zcela osobních věcech. Klient může prostřednictvím terapeutického vztahu nahlédnout na vlastní fungování v kontaktu s ostatními lidmi. Pravděpodobně po čase zjistí, že s terapeutem zažívá podobné situace jako s lidmi „zvenku“. Na rozdíl od „běžných“ vztahů má však možnost o svém fungování ve vztahu s terapeutem otevřeně mluvit a porozumět mu. Při konzultacích lze odkrývat „slepá“ místa, zkreslené představy, očekávání a jejich původ. Pokud tato nastavení klientovi nevyhovují a komplikují mu život, tak s terapeutovou podporou může uskutečňovat požadované změny. Během setkání by měl klient pokud možno otevřeně hovořit o tom, co se v něm a v jeho životě děje, co zažívá, o čem přemýšlí. Může mluvit o myšlenkách a pocitech, za které se stydí, a které nepovažuje za vhodné. Běžné setkání v pravidelné terapii obvykle nekončí nějakou konkrétní radou, doporučením či úkolem. Končí tak, že stanovený čas pro setkání uplyne. Cílem je, aby člověk získal náhled na svoje fungování, porozuměl souvislostem mezi svým současným chováním a svou osobní historií, a byl schopen reflektovat svůj vlastní podíl na opakujících se problémech. Klient by pak měl být schopen lépe zvládat nároky života, cítit se v něm kompetentnější, svobodnější a šťastnější.

Zpět na profil terapeutky

Praxe

Vzdělání

Další informace

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba:
Místnost číslo:

Bohužel mám plnou kapacitu

Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC

Kateřina Hrubá – úvodní setkání


Bohužel mám plnou kapacitu

Co nabízím

Při úvodním setkání si vyjasníme, s čím přicházíte, a co Vám mohu nabídnout. Vedle Vaší motivace pro návštěvu psychologa může být důležité promluvit si také o dosavadních zkušenostech s podobnými či jinými způsoby léčby. Představím se Vám, popíši podmínky a pravidla naší spolupráce, případně se pokusím odpovědět na Vaše otázky. Na základě informací, které mi o sobě řeknete, zvážím, jaký typ pomoci by byl pro Vás nejvhodnější, a zda jste u mě správně. Pokud budu mít pochyby o tom, že „léčba slovem“ je vhodnou a dostačující formou pomoci, seznámím Vás s jinými možnostmi. Někteří lidé mají takový typ obtíží, u kterých je vhodné psychoterapii kombinovat s farmakoterapií – a ta je poskytována psychiatrem. Na druhou stranu může psychoterapie řadě lidí pomoci s tím, aby bylo možné psychofarmaka omezit nebo je postupně zcela vysadit.

Úvodní setkání může vyústit různě: buď usoudím, že by pro Vás byl vhodný jiný typ pomoci – a pak Vám dám doporučení na jiné osoby či zařízení. Nebo usoudím, že jste u mě správně – a pak Vám nabídnu čas na zvážení a vstřebání prvních dojmů ze setkání s tím, že v případě zájmu o spolupráci se mi ozvete. Nebo (budete-li mít zájem) se rovnou dohodneme na dalším termínu setkání. V případě další spolupráce doporučuji vyzkoušet si prvních pět setkání, abychom získali jasnější představu o tom, zda je spolupráce smysluplná a oboustranně přijatelná. Další terapeutická setkávání už obvykle plynou volně. Při ukončování spolupráce je prospěšné o tomto včas a vzájemně komunikovat.

Praxe

Vzdělání

Další informace

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba:
Místnost číslo:

Bohužel mám plnou kapacitu

Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC

Mgr. Ladislava Doležalová


Klinická psycholožka, psychoterapeutka pro děti i dospělé – péči hradí klient, v některých případech zdravotní pojišťovna

Co nabízím

Individuální, párová a rodinná terapie, práce se závažně nemocnými či handicapovanými dětmi i dospělými a jejich rodinami, včetně provázení rodin po ztrátě jednoho z členů, diagnostika raného psychomotorického vývoje dětí ( 0-3 roky).

Praxe

Krizové centrum pro děti a mládež, od r. 2000 dosud FN Motol –klinika dětské chirurgie, neonatologie, traumatologie, ARO,onkologie, souběžně psychoterapeutka v ambulantním zařízení – individuální rodinná, párová psychoterapie, dále vedení workshopů a kurzů zaměřených na osobnostní růst a komunikaci.

Vzdělání

FFUK –klinická psychologie – ukončeno 1998, atestace z klinické psychologie 2008, funkční specializace ze systematické  psychoterapie 2009

 • V průběhu studia jsem absolvovala tříletý psychoterapeutický výcvik pořádaný Institutem rodinné terapie a systemických studií a vedený PhDr. Š. Gjuričovou a MUDr. J. Špitzem.
 • Od roku 1997 se systematicky vzdělávám v psychoterapeutickém směru-Model růstu V. Satirové pod vedením zahraničních lektorů- W. Zahna, K. Makki-Banmen a J. Banmena
 • V tomto modelu jsem dále absolvovala tříletý výcvik aplikovaný na individuální ambulantní práci, tříletý výcvik pro supervizory a více než 200 hodin supervize.
 • V roce 2012 jsem zahájila tříletý supervizí výcvik v integrované supervizi v rámci ČIS

Další informace

Jsem členem psychoterapeutického Institutu V. Satirové v České republice , Avanty, mezinárodní organizace sdružující terapeuty pracující v modelu V.Satirové, SOFT, sdružující terapeuty pracující metodou rodinné terapie, spolupracuji s Lékaři bez hranic

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: St-Čt
Místnost číslo: 4069

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?


Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Klinická psycholožka, psychoterapeutka pro děti i dospělé – péči hradí klient, v některých případech zdravotní pojišťovna
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
dolezalova_ladislava@psychoterapie-andel.cz
777 876 511

Mgr. Martina Viewegová


Poradenství a psychoterapie v češtině i angličtině – péči hradí klient

Co nabízím

 • poradenství v oblasti životního stylu a jeho změn, pracovních problémů a partnerských vztahů.
 • pomoc v případě psychosomatických potíží, špatných nálad bez objektivních důvodů, pocitu prázdnoty a ztráty životního smyslu.
 • pomoc při hledání ztracené motivace a elánu do života

I offer:

 • Advice in the field of lifestyle and lifestyle changes, problems at work and in a relationship.
 • Help in case of psychosomatic problems, bad mood without objective reasons, the feeling of emptiness and loss of meaning of life.
 • Assistance with finding lost motivation and joy of life.

Praxe

 • 08/11 – dosud  –  Lektor a školitel pro Národní centrum bezpečnějšího internetu
 • 01/12 – 10/14 – Supervizor pracovníků Horké linky
 • 09/99 – 06/11 – Externí spolupráce s personální společností D2B (development to business consulting)

Vzdělání

Rok ukončení: FF UK jednooborová psychologie, klinická specializace – 2010
FHS UK základy všeobecné humanitní vzdělanosti – 2006

 • 2014 – dosud  Psychoterapeutický výcvik v Tanečně pohybové terapii
 • 2008 – 2011 Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze
 • 2006 – 2007 Kurz „Práce s tělem v psychoterapii“ – PhDr. Jitka Vodňanská
 • 2007 – Focusing I., II. (PhDr. Ing. Karel Hájek)
 • 2006 – Baumtest (Test stromu), Handtest (Test ruky) + Lüscherův test – PhDr. Zdeněk Altman (osvědčení)
 • 2004 – školení OPU: zaměření na problematiku lidských práv, azylová problematika, dobrovolnictví, tematické hry a vzdělávací aktivity využitelné ve vzdělávání ostatních
 • 2004 – „Building Europe in the Spirit of Human Rights“, Polsko: seminář zaměřený na problematiku lidských práv a výcvik skupin (certifikát)
 • 2003 – Hlas a pohyb jako cesta (Mgr. Kateřina Erlebachová)
 • 1999 – Seminář MŠMT věnovaný problematice patologických jevů ve společnosti (certifikát)
 • 1998 – 2003 Průběžné vzdělávání a supervize v rámci občanského sdružení PREV-CENTRUM Cheb tematizované zejména na primární prevenci patologických jevů ve společnosti

Další informace

Odborná specializace: psychosomatika, práce s tělem – tělesné bloky, jejich vznik a odstraňování, tanec jako terapie, práce se sny, přesahová témata, hledání a naplnění životní cesty, role ženy a muže v současném světě

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po – Pá
Místnost číslo: 4048

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?


Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Poradenství a psychoterapie v češtině i angličtině – péči hradí klient
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
viewegova@psychoterapie-andel.cz
608 144 584

Mgr. Radovan Hrubý


Klinický psycholog, psychoterapeut.

Co nabízím

Individuální psychoterapie analyticky zaměřená, psychoterapie u psychosomatických obtíží, neurotických poruch a psychóz. Podpora v seberozvoji a individuaci.
Rok narození: 1974

Praxe

Pracoval jsem v několika ambulatních zařízeních s lidmi závislími na drogách, s pacienty s duševním onemocněním či v krizi.

Vzdělání

 • vš studia – rok ukončení:FF UK, psychologie, 2005;
 • ZSF JčU, sociální péče, 2000
 • Atestace, funkční specializace:
 • 2009 – atestace v oboru klinická psychologie
 • 2010 – funkční specializace v systematické psychoterapii
 • od 2006 – výcvik v jungovsky orientované psychoterapii pořádaný ČSAP
 • 2001-2005 – výcvik ve skupinově-komunitní terapii (model SUR) pořádaný VIAP-PPF
 • 2000-2003 – výcvik v systemickém přístupu Umění pomáhat pořádaný ISZ
 • 1992-1996 – Pražská psychoterapeutická fakulta

Další informace

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po-St
Místnost číslo: 4069

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?


Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Klinický psycholog, psychoterapeut.
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
hruby@psychoterapie-andel.cz
777 956 171