TOPlist

Archivy: Tým terapeutů

Mgr.Monika Horváthová


Psycholog pro dospělé, péči hradí zdravotní pojišťovna

Co nabízím

Věnuji se dospělým klientům v rámci zvládání náročných životních situací, při životních změnách v souvislosti s krizemi ve vývoji, při vztahových a pracovních problémech, při náhlých životních událostech, ztrátě nebo vnitřním zranění, či traumatu. Nejčastěji lidi své potíže popisují ve formě úzkostí, depresivního rozpoložení nebo výkyvech nálady, psychosomatických potížích, nebo překonáním psychotické zkušenosti, případně potřebou zpracovat duchovní prožitky. Psychoterapie je vedena rozhovorem v daseinsanalytickém směru – zaměřená na rozvíjení osobní svobody v přístupu k sobě, neoddělitelně ve vztahu k druhým lidem, a to rozhovorem, ve kterém se otevírají možnosti hlouběji rozumět a přijímat vlastní nastavení a hodnoty.

Praxe

Psychiatrická léčebna Lnáře p.o. (2016 – 2020)

Psychosomatická ambulance a stacionář Isida s.r.o. (2015 – 2016)

Chráněné bydlení pro psychiatrické pacienty Bona o.p.s. (2013 – 2015)

Vzdělání

Jednooborová psychologie na PVŠPS (2010 – 2015)

Zařazena v předatestační přípravě. Kurz psychologa ve zdravotnictví (2015).

Psychoterapeutický výcvik v daseinsanalyticky vedené psychoterapii (2010 – 2015) pod vedením PhDr. Evy Tošnerové a Mgr. Jaroslava Janského, pracuji pod pravidelnou supervizí.

Kurz Kompletní krizové intervence – D-éčko Liberec z.s. (2015)

Akreditovaný kurz v arteterapii a artefiletice u Miroslava Huptycha (2016 – 2017)

Kurz psychoterapeutické práce s traumatem (SLEA) – aktuálně probíhá

Další informace

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: St
Místnost číslo: 5052

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?

Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Psycholog pro dospělé, péči hradí zdravotní pojišťovna
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
horvathova@psychoterapie-andel.cz
777 885 069

Mgr. Michal Kubánek


Individuální psychoterapie pro dospělé. Péči hradí zdravotní pojišťovny

Co nabízím

Nabízím podporu v realizaci důležitých životních kroků a přípravu na změnu a její zvládání. Pomoc s nalezením a využitím příležitostí pro osobnostní růst. Nejčastěji za mnou klienti přicházejí s tématy spojenými s partnerstvím, vztahy, sexualitou, životní náplní a dosahováním změn na sobě samých.

Praxe

◦ 2018 – současnost – Centrum psychosomatické medicíny Saint Medical – Individuální psychoterapie
◦ 2020 – současnost – Ministerstvo zdravotnictví ČR – Transformační specialista, reforma péče o duševní zdraví
◦ 2019 – současnost – Technologická agentura ČR – projektový oponent pro oblast psychologie
◦ 2018 – 2020 – Adecco – Talent management konsultant – koučování, vzdělávání, diagnostika
◦ 2014 – 2017 – Komunikujeme o.p.s. – Psychologické poradenství, diagnostika, pracovní poradenství, primární prevence, koučování

Vzdělání

◦ 2015 – 2020 SUR institut pro vzdělávání v psychoterapii, z.s. – psychoterapeutický výcvik
◦ 2018 Cut-e – psychometrika a behaviorální rozhovor
◦ 2014 Déčko Liberec z.s., kompletní krizová intervence
◦ 2012 Masarykova Univerzita – Psycholog ve zdravotnictví
◦ 2007 – 2013 Masarykova Univerzita – Psychologie – magisterský titul
◦ 2006 – 2007 Tutor – Jednoleté denní studium psychologie a andragogiky

◦ 2015 – 2020 Psychoterapeutický výcvik SUR

Další informace

Osobní moto:
Když na konci každého dne na tom budeme jen o 1% lépe, kde budeme za jeden rok?

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Čt, Pá
Místnost číslo: 4097

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?

Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Individuální psychoterapie pro dospělé. Péči hradí zdravotní pojišťovny
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
kubanek@psychoterapie-andel.cz
731 551 184

Mgr. Dita Hotiová


Individuální psychoterapie adolescentů a mladších dospělých hrazená zdravotními pojišťovnami

Co nabízím

Svoji praxi zaměřuji především na práci s adolescenty a mladšími dospělými. Nabízím individuální psychoterapii hrazenou zdravotní pojišťovnou.

Praxe

2019 – současnost: Lavička, posthospitalizační služba pro adolescenty ve formě skupinová terapie

2019: Gerontologické centrum Šimůnkova, denní stacionář

2018: Dětské oddělení Psychiatrická nemocnice Bohnice, odborná stáž

2017 – 2018: Koordinátorka osobní asistence, Národní ústav pro autismus

2017: Dětská skupinová terapie, klinika ESET

Vzdělání

2020: Absolvent jednooborové psychologie, Pražská vysoká škola psychosociálních studií

2019 – 2020: Kurz psycholog ve zdravotnictví

2015 – 2020: Sebezkušenostní daseinsanalyticky orientovaný výcvik, 550 hodin, lektoři: PhDr. Petra Prokešová, prof. Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, PhD.

Skupinově komunitní psychodynamický výcvik PVŠPS

Další informace

2019: Zakladatelka pilotního projektu Lavička – následná péče pro adolescenty po propuštění z psychiatrické hospitalizace, spolupráce s dětským oddělením psychiatrické nemocnice Bohnice a Dětskou psychiatrickou klinikou 2. LF UK a FN Motol (více na: https://www.nalavicce.cz/), odborný garant projektu: MUDr. Michal Považan, supervizor: Mgr. Jan Kulhánek

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: St, Pá
Místnost číslo: 4020

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?

Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Individuální psychoterapie adolescentů a mladších dospělých hrazená zdravotními pojišťovnami
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
hotiova@psychoterapie-andel.cz
775 379 637

Mgr. Jan Kulhánek


Bohužel mám plnou kapacitu

klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor a lektor – péči hradí zdravotní pojišťovna

Co nabízím

Psychoterapeutická práce s dospívajícími, páry i celou rodinou, psychoterapie dospělých, léčba poruch příjmu potravy, supervize

 

 

Praxe

 • Do 2002: Práce na Dětské psychiatrické klinice FN Motol (psycholog, arteterapeut)
 • 2002: Psycholog a psychoterapeut v Centru zrakových vad FN Motol
 • Dlouholetá spolupráce s Klubem duševního zdraví pro dospívající a dospělé psychiatrické pacienty při VFN Praha
 • 2006 – 2011: Vedoucí psycholog a psychoterapeut v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov (ambulance, vedení stacionářů, skupin, jiných programů pro pacienty s psychotickým onemocněním, rodinné terapie)
 • Privátní psychoterapeutická praxe, vedení psychologického centra pro děti i dospělé
 • Realizace projektu internetového portálu o poruchách příjmu potravy www.idealni.cz, informačního portálu o psychologii www.dobry-psycholog.cz a psychoterapii www.dobra-psychoterapie.cz, stránky o supervizi www.supervizepraha.cz
 • Spolupráce s Pražskou vysokou školou psychosociálních studií (PVŠPS) na výuce předmětů, zaměřených na práci s rodinou a psychologii, dále vedení psychoterapeutických výcviků
 • Vedení případové i týmové supervize pro jednotlivce i skupiny.

 

 

Vzdělání

FFUK Praha, jednooborová psychologie, abs. Květen 2002
klinická atestace 2005, funkční specializace v oboru klinická psychologie 2006

 

 

Dynamicky orientovaný komunitní výcvik v psychoterapii (VIAP) 1992 – 1997
Kurzy a později lektoring kurzů Focusing – práce s tělesnými pocity
Tři roky výcviku v biosyntéze
Nyní jsem ve výcviku supervize

 

 

Další informace

Členství v profesních organizacích:
Asociace klinických psychologů AKP
Čestká asociace pro psychoterapii ČAP
Český institut pro spervizi ČIS
Česká arteterapeutická společnost

Bankovní spojení:
Jan Kulhánek: Číslo účtu a banka: 1157460034 / 3030
Pro identifikaci platby uvádějte prosím ve „Zprávě pro příjemce“ své jméno či předem dohodnutý variabilní symbol.

 

 

psycholog terapeut

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po-Pá
Místnost číslo: 5049

qr-code psychoterapie anděl

Bohužel mám plnou kapacitu

Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor a lektor – péči hradí zdravotní pojišťovna
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
kontakt@psychoterapie-andel.cz
608 178 543

Mgr. Aneta Plýhalová


Psycholog a psychoterapeut pro děti i dospělé – péči hradí zdravotní pojišťovna

Co nabízím

MÁM PLNO A NOVÉ KLIENTY BOHUŽEL NEPŘIJÍMÁM, OBRAŤTE SE PROSÍM NA KOLEGY.

Individuální psychologické poradenství a terapeutická práce s dětmi, dospívajícími i dospělými.

Praxe

Od 2017: soukromá praxe na Meetina z.s.

2016-2019: Školní psycholog, ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí

2016-2017: Výuka psychologického semináře, Gymnázium Jana Palacha

PRAXE

2015: NUDZ, odd. afektivních poruch, Vývoj neuropsychologické testové baterie, vedení: doc., PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

2015: ZŠ Brána jazyků,program specifické prevence sociálně patologických jevů, vedení: Mgr. Lucie Vacková

2013- 2014: Psychiatrické centrum Praha, studie SELFAT, self-atribuce duševních onemocnění, Odd. afektivních poruch, vedení: MuDr. Filip Španiel, Ph.D., doc., PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

2013: Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů, vedení: doc, PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.

2013: Neurologie 1.LF UK, psychologická diagnostika dětí a dospělých, vedení: PhDr. Nataša Špačková, Ph.D.

2012: Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, denní stacionář pro psychotické pacienty

Vzdělání

2017: absolvent jednooborové psychologie, Pražská vysoká škola psychosociálních studií

2011-2015: sebezkušenostní psychodynamicky orientovaný výcvik, 503 hod., lektoři: MUDr. Alexandra Kroupová, MUDr. Daniel Mago

2016-2019: supervizní část výcviku, supervizor: Mgr. Jan Kulhánek

2018-2019: Práce s traumatizovaným klientem, Remedium Praha o.p.s.

2018: Základy práce s dítětem v krizi, Remedium Praha o.p.s.

2018: Základní kurz krizové intervence, Remedium Praha o.p.s.

2015 – 2016: Daseinsanalyticky orientovaný výcvik ve výkladu snů, vedení: Mgr. Lukáš Králíček

2012 – 2013: Kurz Nová cesta k léčbě šikany, sociální práce s kolektivy dětí a mládeže zasaženými šikanou, vedení: PhDr. Michal Kolář, Mgr. Lucie Vacková

Další informace

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH

Od 2016: Meetina z.s., zakladatelka, PR, destigmatizace, workshopy

Od 2018: kandidátní člen České asociace pro psychoterapii (ČAP)

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po, Út, Pá
Místnost číslo: 5026

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?

Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Psycholog a psychoterapeut pro děti i dospělé – péči hradí zdravotní pojišťovna
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
plyhalova@psychoterapie-andel.cz
776 663 603

Mgr. Pavla Perglová


Klinická psycholožka a psychoterapeutka pro dospělé – péči hradí zdravotní pojišťovna

Co nabízím

Na prvním nezávazném setkání se budeme věnovat vašim aktuálním potřebám a směřování v životě a výběru vhodné psychoterapeutické metody dobře pasující pro vaši osobnost, cíle a obtíže. Může se jednat o několik setkání zaměřených na určité téma, doprovázení v náročné životní situaci nebo dlouhodobější léčbu potřebnou k hlubší změně. Nejčastějšími tématy, se kterými ráda pracuji, jsou: Psychosomatické potíže, úzkostné a depresivní obtíže, zpracovávání traumat z dětství, první psychotická, popř. bipolární epizoda, psychospirituální krize a práce s psychologickými bloky na cestě duchovního růstu, transformační krize středního věku.

Praxe

 • Soukromá psychoterapeutická praxe Praha 2 (2011- dosud)
 • Poliklinika Zelený Pruh – psychodiagnostika, psychosomatika, spolupráce s neurologií  (2016-2017)
 • Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov – psychoterapie, krizová intervence, psychiatrická problematika (2000-2016)
 • o.s. Baobab – lektor stresmanagementu, studijních dovedností a tvořivého psaní (2003-2007)
 • Rozvojový pobyt v Asii – ajurvéda, meditace, pránájáma, dobrovolnictví (2009-2011)
 • Společnost pro rannou péči – cestující poradce do rodin s dítětem se zrakovým postižením (1996-2003)

Vzdělání

Vysokoškolské studium: Filozofická fakulta, jednooborová psychologie (státní zkouška 1995), Pedagogická fakulta, speciální pedagogika (státní zkouška 1998)

Kompletní vzdělání v klinické psychologii: atestace (2001), funkční psychoterapeutická specializace (2016)

Komplexní psychoterapeutické výcviky: Psychodynamická hlubinně orientovaná psychoterapie (5-ti letý výcvik), Pesso-Boyden terapie (4-letý výcvik)

Kurzy: Systemická terapie, Práce s tělem v psychoterapii, Práce s traumatem, Fokusing, Relaxační a imaginativní techniky, Krizová intervence, Neuropsychologie, Metody práce s rodinou, Arteterapie a práce s hlínou..

Nejvíce jsem se naučila od svých pacientů a klientů, od své rodiny a z práce na svém osobním vývoji.

Další informace

Objednávat se můžete přes formulář nebo přímo na mailové adrese
perglova@psychoterapie-andel.cz

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po, St, Čt
Místnost číslo: 5026

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?

Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Klinická psycholožka a psychoterapeutka pro dospělé – péči hradí zdravotní pojišťovna
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
perglova@psychoterapie-andel.cz
* * *

Mgr. Lucie Goldin


Nabízím konzultace pro dospělé i rodiny v českém i anglickém jazyce – péči hradí klient

Co nabízím

Krizovou intervenci
Nacházíte se v náhlé těžké životní situaci?
( Rozchod, rozvod, ztráta blízké osoby, nemoc, neúnosná psychická zátěž, konflikt.)
Nabízím krátkodobou okamžitou podporu a pomoc zorientovat se v možnostech řešení
takovéto životní situace, průvodcovství složitým obdobím a zvládnutí krize, kde vlastní
zdroje pro zvládání zátěže už nedostačují.

Individuální poradenství
Nevíte kudy kam a již delší čas se cítíte být ztraceni?
( Osobní problematika: nízké sebevědomí, ztráta smyslu života, emoční nestabilita, nejasná
sexuální orientace, vztahová problematika, konflikty s druhými lidmi, neshody v partnerství a
v rodině, pracovní problematika: stres, prokrastinace nebo vše dohromady.)
Nabízím individuální poradenství a terapii s využitím arteterapeutických technik, nabízím
podporu v seberozvoji, nabízím pravidelné setkávání a dlouhodobější spolupraci.

Rodinnou terapii

Už takhle nemůžete dál? Vaše rodina se rozpadá? Nefunguje komunikace? Jeden člen rodiny
je problematický? Potřebujete ve vaší rodině změnu? Děti odlétly z hnízda a cítíte se
osamělá? Jak si odpustit a jít dál?
Nabízím poradenskou a socioterapeutickou pomoc rodinám s fyzicky, sociálně či jinak
znevýhodněným jedincem ( nemocným, hendikepovaným, závislým, s psychickou
poruchou), pomoc rekonstruované rodině, osamělým osobám. Nabízím předmanželské
poradenství, rozvodové a porozvodové poradenství především v zájmu nezletilých dětí.

Mediaci
Jste v rozvodovém řízení a nemůžete se dohodnout?
(Jakou vybrat nejlepší péči o nezletilé děti, jak udělat dohodu o majetkovém vyrovnání, aby
byli všichni zúčastnění spokojeni.)
Nabízím smírné řešení sporů.

Praxe

2000 – 2018
Umělecká činnost a vedení arteterapeutických hlasových a pohybových dílen, práce se studem a strachem, rozvoj intuice, sebedůvěry a přirozenosti ( Yellow Sisters, Hlasohrátky, Řeky, Tiditade, Naboso, HravéHlasy)
1997 – 1999
Jabok v Praze, lektorka seminářů arteterapie a rogerovské terapie
1997 – 1998
Integrovaná střední škola technická v Mostě, lektorka osobnostního a sociálního rozvoje predelikventní mládeže
1997 – 1999
Městská správa sociálních služeb v Mostě, sociální asistent
1997 – 1998
ZŠ Chanov v romské čtvrti v Mostě, taneční lektorka vzdělávacího projektu Romale
1995
Stonewall Recovery Services v Seattlu, USA, stážistka skupinové psychoterapie lidi drogově závislých, HIV pozitivních, sex. minorit

 

Vzdělání

2016 dokončeno doplňující pedagogické vzdělání odborných předmětů na PedF UK v Praze
1999 dokončeno magisterské studium na FF UK v Praze obor sociální práce, specializace arteterapie

1998 dokončeno 3leté studium na Institutu rodinné terapie a systemických studií v Praze ( 300 hodin teoretického a praktického výcviku)
1995 dokončen roční kurz neverbálních technik pořádané muzikoterapeutickou sekcí Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii při ČSL J.E. Purkyně ( 150 hodin)
Kurz techniky focusing
Kurz mindfulness terapie ( H. Honzík)
Kurz krizové intervence RIAPS v Praze
Kurzy satiterapie ATELIER SATITERAPIE ( M. Frýba)
Kurzy arteterapie a muzikoterapie ( Z. Zicha, Z. Šimanovský)
Kurzy tanečni terapie
Praxe se supervizi ANIMA v Praze ( J. Vodňanská, P. Boš)

 

Další informace

Dlouhodobé cesty: USA, Kanada, Střední Amerika, Západní Afrika.
Stále pracuji na svém profesním a osobním rozvoji.
Připravuji se na sebezkušenostní dlouhodobý psychoterapeutický výcvik.
Mám podporující rodinné zázemí, jsem matka 3 synů.

 

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po, Čt
Místnost číslo: 5049, 4044

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?

Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Nabízím konzultace pro dospělé i rodiny v českém i anglickém jazyce – péči hradí klient
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
goldin@psychoterapie-andel.cz
777 28 99 69

Mgr. Jana Růžičková


Psychoterapie a diagnostika pro děti a dospívající i dospělé – péči hradí zdravotní pojišťovna

Co nabízím

Nabízím individuální psychoterapii převážně pro děti. Dále pak rodinné poradenství, individuální terapii pro dospívající i dospělé, krizovou intervenci, doprovázení složitou životní situací – např. rodinné/partnerské nesnáze, somatické onemocnění, diagnostiku.

Praxe

2015 – 2017 FN Plzeň – Dětská klinika somatické oddělení, ambulance – psychodiagnostika (převážně psychosomatika, úzkostné obtíže, počínající poruchy příjmu potravy), psychoterapie, doprovázení složitou životní situací (např. rozvodem), krizová intervence. Poté Psychiatrická klinika – převážně psychodiagnostika, vedení skupinových terapií na Denním stacionáři PK (převážně potíže neurotického charakteru, úzkosti).
2013 – 2015 Krizové centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. Chrudim – terapeutická práce s pískovištěm, Asistovaný kontakt, vedení skupin pro rodiče dětí procházejících Asistovaným kontaktem.
2012 – 2013 Pedagogicko-psychologická poradna Cheb – diagnostika

Vzdělání

UPOL – jednooborová psychologie (2011)
Zařazena do předatestační přípravy, pravidelné supervize
Kurz Vývojové psychopatologie, PhDr. Karolína Malá

Kurz Rorschachova metoda, doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Seminář Sandtray – Obrazy v pískovišti I., II., Mgr. Veronika Galusová

Focusing I., PhDr. Ing. Karel Hájek, Ph.D

Výcvik v Rogersovské psychoterapii, Brno, PCA, PhDr. Oldřich Tegze

Výcvik v Hypnoterapii, Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.

Další informace

Early Childhood Diploma for Children 3-6 years, PCTE, American Montessori Society

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po-Pá
Místnost číslo: 4063

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?

Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Psychoterapie a diagnostika pro děti a dospívající i dospělé – péči hradí zdravotní pojišťovna
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
ruzickova@psychoterapie-andel.cz
607 762 942

Mgr. Irena Beranová


Věnuji se především diagnostice a terapii dětí a dospívajících – péči hradí zdravotní pojišťovna

Co nabízím

Psychologická pomoc dítěti či dospívajícímu často představuje práci s celým rodinným systémem. Prolínat se může individuální práce s dítětem či jednotlivými členy rodiny, práce s rodinou. Rovněž poradenství rodičům, společné konzultace, terapeutické vedení.
Diagnostické vyšetření dětí a dospívajících, komplexní či cílené.
Okruhy obtíží- obtíže v rámci rodinného systému, rozchody rodičů, školní neúspěšnost, poruchy chování a učení, školní zralost, poruchy autistického spektra, dlouhodobé onemocnění atd.

 

Praxe

 • 2000-2001 zaměstnána jako školní psycholog na ZŠ Letohradská, Praha 7 (práce s dětmi s poruchami chování a učení, práce s rodinou, artefiletika, odborné poradenství v oblasti volby povolání apod.)
 • od 2000 zaměstnána jako klinický psycholog na DPK FN v Motole (diagnostika se zaměřením na poruchy autistického spektra, poruchy příjmu potravy, rodinná terapie, skupinová terapie, individuální psychoterapie, absolvování mnoha odborných seminářů a aktivní
 • účast na odborných konferencích- sjezdy České psychiatrické společnosti s mezinárodní účastí, mezinárodní a mezioborové konference o poruchách příjmu potravy, 16.ECNP kongres)
 • 2002-2004 zaměstnána jako výzkumný a vývojový pracovník při II. lékařské fakultě FN v Motole (se zaměřením na problematiku poruch autistického spektra a poruch příjmu potravy)
 • 2007- 2017 zaměstnána jako psycholog-diagnostik v APLA Praha, posléze NAUTIS,z.ú (odborná psychodiagnostika z okruhu poruch autistického spektra, diferenciální diagnostika, vývojová psychodiagnostika, odborné poradenství a konzultace ohledně výchovného vedení a vzdělávání, podpůrná terapie rodin , sourozenců)
 • 2012- dosud soukromá ppsychologická praxe (poradenství, diagnostika, individuální terapie, párová
 • 1995-2000 spolupráce s Prev-centrem (dlouhodobá prevence drogových závislostí a sociálně patologických jevů na ZŠ, služby na telefonní lince krizové intervence, vedení skupin dětí a adolescentů)
 • 1998 praxe v hospici (v Červeném Kostelci, v Praze-Bohnicích)
 • 1998, 1999 spolupráce s Nadací a Sdružením Klíček (účast na letních ozdravných táborech, pořádaných pro děti po dlouhodobé léčbě, zejména pro pacienty z onkologie, jejich rodiče, sourozence a přátele, účast na přípravě a realizaci speciálních programů pro děti po léčbě, pro sourozence i rodiče nemocných či zemřelých dětí)
 • 1999 odborná stáž v Anglii, ve vybraných anglických nemocnicích a hospicech, v návaznosti na kurz herní práce
 • 1999 kurz práce s tělem v psychoterapii pod vedením PhDr. Vodňanské, pořádaný Sekcí muzikoterapie a neverbálních technik Psychoterapeutické společnosti (prvky bioenergetiky, biosyntézy, relaxace, Pesso-terapie, stabilizační postupy pro práci v krizových situacích)
 • 1999 kurz herní práce s dětmi v nemocnici, pořádaný za podpory Open Society Fund Praha (potřeby nemocných a jejich rodin, mírnění negativních dopadů hospitalizace a léčby na nemocné dítě, příprava dětí na zákroky, rodiče v nemocnici, péče o ty, kdo sami pečují, chronicky a terminálně nemocné děti)
 • 1999, 2000 odborná stáž a spolupráce s Dětskou psychiatrickou klinikou ve FN v Motole
 • 2000 kurz v psychoonkologii pod vedením PhDr. Chovancové, garantovaný ČLK (práce s bolestí, kontinuální péče o onkologicky nemocného, práce s rodinou nemocného)
 • 2000 kurz arteterapie pod vedením PhDr. Novákové, pořádaný pod záštitou České arteterapeutické asociace
 • 2001 kurz rodinné terapie pod vedením PhDr. Vyhnálkové, pořádaný pod záštitou IPPP České republiky (rodinné konstelace, ostrov rodiny, práce s rodinou a jejími členy, řešení problémové situace)
 • 2001 semináře zaměřené na podporu vytváření multikulturního přístupu v dětském kolektivu,

Vzdělání

 • 1999 vykonány státní zkoušky na FF UK, obor pedagogika, specializace pedagogická diagnostika a poradenství
 • 2000 vykonány státní zkoušky na FF UK, obor psychologie jednooborová, specializace klinická psychologie
 • 2000 udělena cena prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, Csc. za vynikající diplomovou práci na téma „Psychosociální aspekty onkologického onemocnění dítěte.“
 • 2004 složena zkouška ze speciální průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví v úseku činnosti klinická psychologie

 

1999-2003 výcvik Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta

Další informace

Diagnostika předškolních dětí, poruch autistického spektra

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po,Pá
Místnost číslo: 5087

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?

Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Věnuji se především diagnostice a terapii dětí a dospívajících – péči hradí zdravotní pojišťovna
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
beranova@psychoterapie-andel.cz
607 606 015

Mgr. Kateřina Santlerová


Dětský a dorostový psycholog – péči hradí zdravotní pojišťovna

Co nabízím

Psychodiagnostiku dětí a dospívajících, poradenství pro rodiče, podpůrnou individuální psychoterapii, krizovou intervenci či doprovázení při zvládání somatického onemocnění u dětí, zejména diabetu 1.typu a jiných endokrinologických onemocnění. Orientuji se v problematice potíží s otěhotněním, umělého oplodnění, rizikového těhotenství apod.

Praxe

 • FN Motol – ambulance pro dospělé (neuropsychologická diagnostika), od r.2014 Pediatrická klinika (poradenství, psychodiagnostika, podpůrná psychoterapie dětí, dospívajících i rodičů), okrajově Kardiologie, Centrum reprodukční medicíny.
 • Ordinace klinické psychologie Říčany – 2012-2014, psychodiagnostika a psychoterapie dětí i dospělých
 • Centrum nadání – psychodiagnostika dětí

Vzdělání

 • FFMU – jednooborová psychologie (2011)
 • PdFUP – učitelství pro druhý stupeň ZŠ, obor angličtina-čeština (2005)

 

 

 • Komplexní akreditovaný výcvik v psychoanalytické psychoterapii (IAPSA) – Mgr.Telerovský (2015)
 • Zařazení do předatestační přípravy, pravidelné supervize a u PhDr. Krejčířové a PhDr. Šebka.

 

Další informace

Jsem matka tří dětí, tudíž má s dětmi mnoho vlastních zkušeností.

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po – Pá
Místnost číslo: 5086

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?

Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Dětský a dorostový psycholog – péči hradí zdravotní pojišťovna
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
santlerova@psychoterapie-andel.cz
606 236 514