TOPlist

Archivy: Tým terapeutů

Mgr. Gabriela Javornická


psycholožka, psychoterapeutka, krizová interventka

Co nabízím

Nabízím psychoterapii, psychologické poradenství, krizovou intervenci a psychodiagnostiku dospívajících a dospělých. Věnuji se psychosomatické problematice. Mám zkušenosti s problematikou závislostí, poruch osobnosti a neurotickými, psychotickými a psychosomatickými onemocněními.

Praxe

 • Prostor terapie, s.r.o. (ambulance klinické psychologie) (2023-dosud)
 • Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú. (ambulance klinické psychologie)
  (2018-2023)
 • Centrum komplexní péče Roseta, s.r.o. (psychoterapie psychosomatických
  poruch) (2018-2018)
 • Všeobecná fakultní nemocnice (psychiatrická klinika, denní stacionář)
  (2017-2017)
 • Psychiatrická nemocnice Kosmonosy (odd. závislostí, odd. ústavně nařízené
  léčby, příjem) (2016-2017)
 • Stáže:
  Psychiatrická nemocnice Bohnice (příjem, denní stacionář) (2022)
  Prev-Centrum, z.ú. (rodinná terapie) (2022)
  Thomayerova nemocnice (dětské centrum, dětská neurologie, dětská
  psychiatrie, psychologické oddělení) (2019, 2021)

Vzdělání

Jednooborová psychologie při PVŠPS, s.r.o.: Bc a Mgr. (2010-2015)

 • Úplné psychoterapeutické vzdělání při PVŠPS, s.r.o.: psychoterapeutický výcvik v psychodynamické psychoterapii SUR, supervize, zkouška, obhajoba závěrečné práce (2010-2019)
 • Kurz Psycholog ve zdravotnictví při PVŠP, s.r.o. (2014)
 • Kurz kompletní krizové intervence při D-éčku Liberec, z.s. (2018)
 • Kurz Profesionální kouč při CoEdu dle požadavků ICF (2015)
 • Kurzy psychodiagnostických metod:
  Kurz Wechslerovy škály při Institutu klinické psychologie, z.s. (2021)
  Kurz Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 při Institutu klinické psychologie, z.s. (2020)
  Školící a výcvikový kurz TAT a odvozených metod při Hogrefe – Testcentrum, s.r.o. (2019)
  Základní kurz v Rorschachově metodě při Institutu klinické psychologie, z.s.
  (2018)

Další informace

Lektorská činnost:

 • Nadace rozvoje občanské společnsti (NROS): pro pracovníky s dětmi a
  dospívajícími: kurz „Psychospirituální krize“ (2019)
 • Česká pojišťovna, a.s.: kurz pro manažery: „Krocení stresu“ (2017)

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po, St
Místnost číslo: 5052

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?


Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
psycholožka, psychoterapeutka, krizová interventka
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
javornicka@psychoterapie-andel.cz
777 788 599

Ing Jana Wisingerová


Psychoterapeut junior – péči hradí klient

Co nabízím

Nabízím doprovázení a podporu v náročných životních situacích, při hledání sebe sama nebo ve chvílích, kdy si neumíme poradit sami.

Zabývám se tématy spojenými s hledáním vlastní hodnoty, vnitřní svobody a směřování života.

Jsou mi blízké i následující oblasti:

 • hypersensitivita (vlastní nebo blízké osoby)
 • poruchy příjmu potravyosamělost a pocity prázdnoty
 • úzkost
 • prokrastinace a workoholismus
 • stres
 • sebevyjádřední
 • vztahy

Pracuji s dospělou klientelou, vycházím z metody psychoanalytické psychoterapie.

Praxe

Vzdělání

PVŠPS Praha/Pražská psychoterapeutická fakulta – teoretické studium psychoterapie (2011-2013)
ETF Praha, Institut ekumenických studií – teologie (Bc.) (2013)
ČVUT Praha – architektura (2003)

IAPSA – akreditovaný výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii, Mgr.Telerovský (2011-2015)
Koučink Centrum Praha – výcvik akreditovaný profesionální kouč (frekventant)

Další informace

Psychoterapeut Junior je aktuálně v krátce po ukončení sebezkušenosti v rámci terapeutického výcviku a pracuje pod intenzivní supervizí.

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Pá
Místnost číslo: 4044

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?


Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Psychoterapeut junior – péči hradí klient
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
wisingerova@psychoterapie-andel.cz
777.345.248

Mgr. Lucie Hubíková


Psychoterapeut junior – péči hradí klient

Co nabízím

 • individuální terapeutické poradenství a krizová intervence
 • podpora v náročných životních situacích a při subjektivním prožitku nepohody
 • podpora při vyrovnávání se s těžkými životními obdobími a změnami
 • podpora sebepřijetí a sebedůvěry
 • podpora porozumění vlastnímu prožívání
 • podpora při potížích v partnerských, rodinných i jiných vztazích
 • práce s emocemi, stresem, úzkostmi

Praxe

2017 – 2020: lektorka primární prevence na základních a středních školách (Proxima Sociale, o.p.s.)

2019 – nyní: vedení podpůrných skupin pro děti vyrůstající v náhradní rodinné péči a pro děti z rodin ohrožených sociálněpatologickými a psychopatologickými jevy (Proxima Sociale, o.p.s.)

2020-2022: sociální pracovnice v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi (Proxima Sociale, o.p.s.)

2021-2022: krizová interventka pro děti od 6 let ve službě (Dům tří přání, z.ú.)

2022-nyní: krizová interventka, terapeutka pro dospělé a děti od 11 let (SOS krizové centrum, Diakonie ČCE)

Vzdělání

Bakalářský obor Sociologie a sociální politika, Fakulta sociálních věd UK (abs. 2017)

Magisterský obor Sociální práce se zaměřením na psychosociální pomoc a krizovou intervenci, Filozofická fakulta UK (abs. 2020

Od roku 2021 frekventantka šestiletého komplexního a akreditovaného psychoterapeutického výcviku v Gestalt psychoterapii, Gestalt studia

Komplexní výcvik v krizové intervenci, Déčko Liberec, z.s. (abs. 2019)

Výcvik v Motivačních rozhovorech, Česká asociace streetwork, z.s. (abs. 2020)

Další odborné kurzy a semináře z oblasti psychoterapie, krizové intervence a sociální práce, např. Sandplaying – využití v diagnostice a terapii dětí a dospělých, Relaxační techniky a jejich využití při práci s klientem, Chatová krizová intervence, Práce s dítětem a dospívajícím v krizi, Encouragement – umění povzbudit a motivovat, Terapie v přírodě a příroda v terapii, sebepoškozování u dětí a dospívajících, práce se skupinou a další

Další informace

Psychoterapeut Junior je aktuálně v terapeutickém výcviku a pracuje pod intenzivní supervizí.

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po,Pa
Místnost číslo: 4063

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?


Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Psychoterapeut junior – péči hradí klient
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
hubikova@psychoterapie-andel.cz
721 485 607

Mgr. Martina Roblová


Psycholog, psychoterapeut – péči hradí zdravotní pojišťovna

Co nabízím

Poskytuji individuální psychoterapii a krizovou intervenci pro dospělé a děti od 10 let. Nabízím důvěrný prostor, kde je možné věnovat se aktuálním potřebám klienta nebo práci na hlubších tématech, které člověka dlouhodobě provázejí. Můžeme se společně zaměřit na: potíže ve vztazích, úzkostné a depresivní stavy, nespokojenost se sebou, zvládání stresu…

Praxe

 • Národní ústav pro autismus (2015-2023) – vedoucí terapeutického týmu, individuální a skupinová psychoterapie pro děti a dospívající s autismem a jejich osoby blízké (sourozenci a rodiče)
 • Linka bezpečí (2011-2023) – konzultantka na telefonické krizové lince pro děti a studenty, konzultantka v e-mailové poradně a chatu
 • Fokus Praha (2012-2015) – dobrovolnická činnost ve volnočasovém klubu pro lidi s duševním onemocněním
 • Lektorská činnost

Vzdělání

 • Jednooborová psychologie (2009-2014), Pražská vysoká škola psychosociálních studií (PVŠPS)
 • Psychoterapeutický výcvik v psychodynamické psychoterapii (2009–2014), dokončení úplného psychoterapeutického vzdělání v roce 2020
 • Výcvik v telefonické krizové intervenci (2011, 150 hod.)

Další informace

Pracuji pod pravidelnou supervizí,
jsem členkou oborové organizace ČAP (Česká asociace pro psychoterapii)

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po, Út, Čt, Pá
Místnost číslo: 5026, 4020

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?


Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Psycholog, psychoterapeut – péči hradí zdravotní pojišťovna
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
roblova@psychoterapie-andel.cz
605 957 889

Mgr. Barbora Kočíková


Individuální pomoc dětem (od 15 let) i dospělým na přímou platbu

Co nabízím

 • individuální psychoterapeutické poradenství
 • doprovázení v náročných životních situacích
 • vyhodnocení situace a psychického stavu
 • podpora seberozvoje, sebedůvěry, sebepřijetí a sebepéče
 • práce s úzkostnými a depresivními stavy
 • práce s vlastními emocemi a stresem
 • přijetí životních rolí a změn
 • porozumění vlastnímu prožívání
  vyrovnání se se ztrátou
  potíže v partnerských a rodinných vztazích

Praxe

 • 2003: osobní asistence
 • Od roku 2007 – doposud: krizový pracovník a terapeut, SOS centrum Diakonie ČCE – SKP v Praze
 • 2021 – 2022: terapeut, Institut neuropsychiatrické péče
 • 2021-2022: koterapeut, roční stáž v psychoterapeutické skupině Poruchy příjmů potravy, Psychoterapie Anděl

Vzdělání

 • Magisterský obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií 
 • Bakalářský obor Sociální a pastorační práce, ETF UK
 • Magisterský obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, Pražská vysoká škole psychosociálních studií
 • Frekventantka pětiletého psychoterapeutického výcviku „Psychodynamické psychoterapie“ na PVŠPS
 • Komplexní výcvik v krizové intervenci, o. s. Rafae¨
 • Výcvik v chatovém poradenství
 • Odborné kurzy a semináře z oblasti psychoterapie a sociální práce, např. Děti a ztráta, je těžké být tím, kdo zůstal, Sebepoškozování a sebevražda jako téma v rozhovoru s klientem, Relaxační techniky a řada dalších
 • Od roku 2007 práce pod supervizí

Další informace

Číslo účtu pro platbu za sezení:
1654339032 / 3030

 

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: St,Čt
Místnost číslo: 4063

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?


Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Individuální pomoc dětem (od 15 let) i dospělým na přímou platbu
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
kocikova@psychoterapie-andel.cz
605032377

Mgr. Aneta Haramijová


Psycholožka, krizová interventka a lektorka

Co nabízím

Psychoterapeutická práce a krizová intervence s dospělými a dětmi od 12ti let. Specializace na práci s krizí a traumatem v důsledku akutní životní události či dlouhodobého stresu

Praxe

2014 – 2018 Policejní psycholožka na Policejním prezidiu ČR, vedoucí skupiny krizové intervence,
vedoucí Linky pomoci v krizi (práce s oběťmi trestné činnosti a mimořádných událostí,
péče o policisty a jejich blízké, vzdělávací programy nejen pro policejní psychology)
2013 – 2021 jednatelka Motiva Solutions, o.s. zaměřené na psychologii práce a podporu dobročinných projektů

Od 2010 soukromá poradensko-psychologická praxe, vedení individuálních psychoterapií a krizových intervencí často spojených se somatickou problematikou

Od 2010 lektorská a psychodiagnostická činnost v poradenských agenturách, zaměřené na rozvoj osobnosti

Od 2007 Linka bezpečí: konzultantka telefonické a chatové krizové intervence, vedoucí směny,
externí lektorka akreditovaných výcviků – cílovou skupinou LB jsou děti až studenti VŠ
Spolupráce s katedrou psychologie FF UK, FF UPOL, Vysokou školou aplikované psychologie,
Pedagicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4 v rámci přednáškové činnosti týkající se
tématu krize, práce s emocemi a stresem.

Vzdělání

2005 – 2010 FF UPOL, jednooborová Psychologie

2011 – 2015 Komplexní akreditovaný Výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii, IAPSA
2016 Kurz sk. krizové intervence v případě přírodní katastrofy, autonehody, teroristického útoku, individuální KI dítěti v akutním stresu, práce s truchlící skupinou dětí, práce s terapeutickými kartami

2015 Výcvik v systému pro pomoc obětem trestných činů a mimořádných událostí
2014 Kurz MMPI-2
2013 Kurz Úvod do Rorschachovy metody
2009 – 2010 Modul Psycholog ve zdravotnictví
2009 Výcvik Krizové intervence po chatu
2009 Kurz Krizová intervence tváří v tvář
2009 Kurz Psychologické první pomoci
2007 Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci
2006 Kurz kresebných projektivních technik – Test stromu

Další informace

Jsem členkou užšího výboru Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při ČMPS.

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Út, St
Místnost číslo: 4020

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?


Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Psycholožka, krizová interventka a lektorka
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
haramijova@psychoterapie-andel.cz
604 643 904

Mgr. Lucie Vojtková


Individuální psychoterapii a poradenství, krizovou intervencie

Co nabízím

Nabízím bezpečný prostor pro zorientování se v životní situaci a podporu při odhalování vlastních možností. Poskytuji také podporu zaměřenou na zotavení ze závažného duševního onemocnění.

Praxe

 • Roseta, centrum komplexní péče (psycholog)
 • 2019 – 2021: terénní práce v týmu včasných intervencí pro osoby ohrožené rozvojem závažného duševního onemocnění (NUDZ)
 • 2002 – 2019: přímá práce se žadateli o mezinárodní ochranu (SUZ MV ČR)
 • 2012 – 2016:
 • sociální pracovník v komunitním terénním týmu pro pacienty se zkušeností se závažným duševním onemocněním (Eset Help)
 • vedení azylového domu a přímá práce s obětmi obchodu s lidmi a pracovního vykořisťování (Diakonie ČCE Středisko celostátních programů a služeb)
 • vedení sociálně aktivizační služby a terénní práce s rodinami v náročné životní situaci (Diakonie ČCE SKP) 
 • Vzdělání:

Vzdělání

FF UPOL, jednooborová psychologie (abs. 2022)
FHS UK, Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (abs. 2014)
Psycholog ve zdravotnictví

 

Komplexní psychoterapeutické vzdělání – dynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik SUR
Komplexní krizová intervence (2018 – 2019)
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Další informace

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po-pá
Místnost číslo: 5052, 5087

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?


Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Individuální psychoterapii a poradenství, krizovou intervencie
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
vojtkova@psychoterapie-andel.cz
739 332 595

Mgr. Michal Kubánek


Individuální psychoterapie pro dospělé. Péči hradí zdravotní pojišťovny

Co nabízím

Nabízím podporu v realizaci důležitých životních kroků a přípravu na změnu a její zvládání. Pomoc s nalezením a využitím příležitostí pro osobnostní růst. Nejčastěji za mnou klienti přicházejí s tématy spojenými s partnerstvím, vztahy, sexualitou, životní náplní a dosahováním změn na sobě samých.

Praxe

◦ 2018 – současnost – Centrum psychosomatické medicíny Saint Medical – Individuální psychoterapie
◦ 2020 – současnost – Ministerstvo zdravotnictví ČR – Transformační specialista, reforma péče o duševní zdraví
◦ 2019 – současnost – Technologická agentura ČR – projektový oponent pro oblast psychologie
◦ 2018 – 2020 – Adecco – Talent management konsultant – koučování, vzdělávání, diagnostika
◦ 2014 – 2017 – Komunikujeme o.p.s. – Psychologické poradenství, diagnostika, pracovní poradenství, primární prevence, koučování

Vzdělání

◦ 2015 – 2020 SUR institut pro vzdělávání v psychoterapii, z.s. – psychoterapeutický výcvik
◦ 2018 Cut-e – psychometrika a behaviorální rozhovor
◦ 2014 Déčko Liberec z.s., kompletní krizová intervence
◦ 2012 Masarykova Univerzita – Psycholog ve zdravotnictví
◦ 2007 – 2013 Masarykova Univerzita – Psychologie – magisterský titul
◦ 2006 – 2007 Tutor – Jednoleté denní studium psychologie a andragogiky

◦ 2015 – 2020 Psychoterapeutický výcvik SUR

Další informace

Osobní moto:
Když na konci každého dne na tom budeme jen o 1% lépe, kde budeme za jeden rok?

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Čt, Pá
Místnost číslo: 4097

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?


Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Individuální psychoterapie pro dospělé. Péči hradí zdravotní pojišťovny
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
kubanek@psychoterapie-andel.cz
731 551 184

Mgr. Jan Kulhánek


klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor a lektor – péči hradí zdravotní pojišťovna

Co nabízím

Psychoterapeutická práce s dospívajícími, páry i celou rodinou, psychoterapie dospělých, léčba poruch příjmu potravy, supervize

Praxe

 • Do 2002: Práce na Dětské psychiatrické klinice FN Motol (psycholog, arteterapeut)
 • 2002: Psycholog a psychoterapeut v Centru zrakových vad FN Motol
 • Dlouholetá spolupráce s Klubem duševního zdraví pro dospívající a dospělé psychiatrické pacienty při VFN Praha
 • 2006 – 2011: Vedoucí psycholog a psychoterapeut v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov (ambulance, vedení stacionářů, skupin, jiných programů pro pacienty s psychotickým onemocněním, rodinné terapie)
 • Privátní psychoterapeutická praxe, vedení psychologického centra pro děti i dospělé
 • Realizace projektu internetového portálu o poruchách příjmu potravy www.idealni.cz, informačního portálu o psychologii www.dobry-psycholog.cz a psychoterapii www.dobra-psychoterapie.cz, stránky o supervizi www.supervizepraha.cz
 • Spolupráce s Pražskou vysokou školou psychosociálních studií (PVŠPS) na výuce předmětů, zaměřených na práci s rodinou a psychologii, dále vedení psychoterapeutických výcviků
 • Vedení případové i týmové supervize pro jednotlivce i skupiny.

 

Vzdělání

FFUK Praha, jednooborová psychologie, abs. Květen 2002 klinická atestace 2005, funkční specializace v oboru klinická psychologie 2006

Dynamicky orientovaný komunitní výcvik v psychoterapii (VIAP) 1992 – 1997 Kurzy a později lektoring kurzů Focusing – práce s tělesnými pocity Tři roky výcviku v biosyntéze Nyní jsem ve výcviku supervize

Další informace

Členství v profesních organizacích: Asociace klinických psychologů AKP Čestká asociace pro psychoterapii ČAP Český institut pro spervizi ČIS Česká arteterapeutická společnost Bankovní spojení: Jan Kulhánek: Číslo účtu a banka: 1157460034 / 3030 Pro identifikaci platby uvádějte prosím ve „Zprávě pro příjemce“ své jméno či předem dohodnutý variabilní symbol.

psycholog terapeut

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po-Pá
Místnost číslo: 5049

qr-code psychoterapie anděl

Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor a lektor – péči hradí zdravotní pojišťovna
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
kontakt@psychoterapie-andel.cz
608 178 543

Mgr. Pavla Perglová


Klinická psycholožka a psychoterapeutka pro dospělé – péči hradí zdravotní pojišťovna

Co nabízím

Na prvním nezávazném setkání se budeme věnovat vašim aktuálním potřebám a směřování v životě a výběru vhodné psychoterapeutické metody dobře pasující pro vaši osobnost, cíle a obtíže. Může se jednat o několik setkání zaměřených na určité téma, doprovázení v náročné životní situaci nebo dlouhodobější léčbu potřebnou k hlubší změně. Nejčastějšími tématy, se kterými ráda pracuji, jsou: Psychosomatické potíže, úzkostné a depresivní obtíže, zpracovávání traumat z dětství, první psychotická, popř. bipolární epizoda, psychospirituální krize a práce s psychologickými bloky na cestě duchovního růstu, transformační krize středního věku.

Praxe

 • Soukromá psychoterapeutická praxe Praha 2 (2011- dosud)
 • Poliklinika Zelený Pruh – psychodiagnostika, psychosomatika, spolupráce s neurologií  (2016-2017)
 • Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov – psychoterapie, krizová intervence, psychiatrická problematika (2000-2016)
 • o.s. Baobab – lektor stresmanagementu, studijních dovedností a tvořivého psaní (2003-2007)
 • Rozvojový pobyt v Asii – ajurvéda, meditace, pránájáma, dobrovolnictví (2009-2011)
 • Společnost pro rannou péči – cestující poradce do rodin s dítětem se zrakovým postižením (1996-2003)

Vzdělání

Vysokoškolské studium: Filozofická fakulta, jednooborová psychologie (státní zkouška 1995), Pedagogická fakulta, speciální pedagogika (státní zkouška 1998)

Kompletní vzdělání v klinické psychologii: atestace (2001), funkční psychoterapeutická specializace (2016)

Komplexní psychoterapeutické výcviky: Psychodynamická hlubinně orientovaná psychoterapie (5-ti letý výcvik), Pesso-Boyden terapie (4-letý výcvik)

Kurzy: Systemická terapie, Práce s tělem v psychoterapii, Práce s traumatem, Fokusing, Relaxační a imaginativní techniky, Krizová intervence, Neuropsychologie, Metody práce s rodinou, Arteterapie a práce s hlínou..

Nejvíce jsem se naučila od svých pacientů a klientů, od své rodiny a z práce na svém osobním vývoji.

Další informace

Objednávat se můžete přes formulář nebo přímo na mailové adrese
perglova@psychoterapie-andel.cz

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po, St, Čt
Místnost číslo: 5026

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?


Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Klinická psycholožka a psychoterapeutka pro dospělé – péči hradí zdravotní pojišťovna
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
perglova@psychoterapie-andel.cz
* * *