TOPlist

Archivy: Tým terapeutů

Mgr. Barbora Kočíková


Individuální pomoc dětem (od 15 let) i dospělým na přímou platbu

Co nabízím

 • individuální psychoterapeutické poradenství
 • doprovázení v náročných životních situacích
 • vyhodnocení situace a psychického stavu
 • podpora seberozvoje, sebedůvěry, sebepřijetí a sebepéče
 • práce s úzkostnými a depresivními stavy
 • práce s vlastními emocemi a stresem
 • přijetí životních rolí a změn
 • porozumění vlastnímu prožívání
  vyrovnání se se ztrátou
  potíže v partnerských a rodinných vztazích

Praxe

 • 2003: osobní asistence
 • Od roku 2007 – doposud: krizový pracovník a terapeut, SOS centrum Diakonie ČCE – SKP v Praze
 • 2021 – 2022: terapeut, Institut neuropsychiatrické péče
 • 2021-2022: koterapeut, roční stáž v psychoterapeutické skupině Poruchy příjmů potravy, Psychoterapie Anděl

Vzdělání

 • Magisterský obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií 
 • Bakalářský obor Sociální a pastorační práce, ETF UK
 • Magisterský obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, Pražská vysoká škole psychosociálních studií
 • Frekventantka pětiletého psychoterapeutického výcviku „Psychodynamické psychoterapie“ na PVŠPS
 • Komplexní výcvik v krizové intervenci, o. s. Rafae¨
 • Výcvik v chatovém poradenství
 • Odborné kurzy a semináře z oblasti psychoterapie a sociální práce, např. Děti a ztráta, je těžké být tím, kdo zůstal, Sebepoškozování a sebevražda jako téma v rozhovoru s klientem, Relaxační techniky a řada dalších
 • Od roku 2007 práce pod supervizí

Další informace

Číslo účtu pro platbu za sezení:
1654339032 / 3030

 

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: St,Čt
Místnost číslo: 4063

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?


Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Individuální pomoc dětem (od 15 let) i dospělým na přímou platbu
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
kocikova@psychoterapie-andel.cz
605032377

Mgr. Aneta Haramijová


Psycholožka, krizová interventka a lektorka

Co nabízím

Psychoterapeutická práce a krizová intervence s dospělými a dětmi od 12ti let. Specializace na práci s krizí a traumatem v důsledku akutní životní události či dlouhodobého stresu

Praxe

2014 – 2018 Policejní psycholožka na Policejním prezidiu ČR, vedoucí skupiny krizové intervence,
vedoucí Linky pomoci v krizi (práce s oběťmi trestné činnosti a mimořádných událostí,
péče o policisty a jejich blízké, vzdělávací programy nejen pro policejní psychology)
2013 – 2021 jednatelka Motiva Solutions, o.s. zaměřené na psychologii práce a podporu dobročinných projektů

Od 2010 soukromá poradensko-psychologická praxe, vedení individuálních psychoterapií a krizových intervencí často spojených se somatickou problematikou

Od 2010 lektorská a psychodiagnostická činnost v poradenských agenturách, zaměřené na rozvoj osobnosti

Od 2007 Linka bezpečí: konzultantka telefonické a chatové krizové intervence, vedoucí směny,
externí lektorka akreditovaných výcviků – cílovou skupinou LB jsou děti až studenti VŠ
Spolupráce s katedrou psychologie FF UK, FF UPOL, Vysokou školou aplikované psychologie,
Pedagicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4 v rámci přednáškové činnosti týkající se
tématu krize, práce s emocemi a stresem.

Vzdělání

2005 – 2010 FF UPOL, jednooborová Psychologie

2011 – 2015 Komplexní akreditovaný Výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii, IAPSA
2016 Kurz sk. krizové intervence v případě přírodní katastrofy, autonehody, teroristického útoku, individuální KI dítěti v akutním stresu, práce s truchlící skupinou dětí, práce s terapeutickými kartami

2015 Výcvik v systému pro pomoc obětem trestných činů a mimořádných událostí
2014 Kurz MMPI-2
2013 Kurz Úvod do Rorschachovy metody
2009 – 2010 Modul Psycholog ve zdravotnictví
2009 Výcvik Krizové intervence po chatu
2009 Kurz Krizová intervence tváří v tvář
2009 Kurz Psychologické první pomoci
2007 Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci
2006 Kurz kresebných projektivních technik – Test stromu

Další informace

Jsem členkou užšího výboru Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při ČMPS.

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Út, St
Místnost číslo: 4020

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?


Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Psycholožka, krizová interventka a lektorka
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
haramijova@psychoterapie-andel.cz
604 643 904

Mgr. Lucie Vojtková


Individuální psychoterapii a poradenství, krizovou intervencie

Co nabízím

Nabízím bezpečný prostor pro zorientování se v životní situaci a podporu při odhalování vlastních možností. Poskytuji také podporu zaměřenou na zotavení ze závažného duševního onemocnění.

Praxe

 • Roseta, centrum komplexní péče (psycholog)
 • 2019 – 2021: terénní práce v týmu včasných intervencí pro osoby ohrožené rozvojem závažného duševního onemocnění (NUDZ)
 • 2002 – 2019: přímá práce se žadateli o mezinárodní ochranu (SUZ MV ČR)
 • 2012 – 2016:
 • sociální pracovník v komunitním terénním týmu pro pacienty se zkušeností se závažným duševním onemocněním (Eset Help)
 • vedení azylového domu a přímá práce s obětmi obchodu s lidmi a pracovního vykořisťování (Diakonie ČCE Středisko celostátních programů a služeb)
 • vedení sociálně aktivizační služby a terénní práce s rodinami v náročné životní situaci (Diakonie ČCE SKP) 
 • Vzdělání:

Vzdělání

FF UPOL, jednooborová psychologie (abs. 2022)
FHS UK, Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (abs. 2014)
Psycholog ve zdravotnictví

 

Dynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik SUR (2009 – 2014)
Komplexní krizová intervence (2018 – 2019)
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Další informace

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po-pá
Místnost číslo: 5052, 5087

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?


Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Individuální psychoterapii a poradenství, krizovou intervencie
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
vojtkova@psychoterapie-andel.cz
739 332 595

PhDr. Natalie Migasová


Psycholog ve zdravotnictví, psychoterapeut – péči hradí zdravotní pojišťovna

Co nabízím

Psychologické vyšetření dospělých a psychoterapii pro děti a dospělé.
Pracuji formou individuální terapie.
Terapii nabízím jak v českém, tak v anglickém jazyce.

Praxe

Od 2022: Psychoterapie Anděl s.r.o.
Od 2023: Ambulance klinické psychologie Modré dveře (Kostelec nad Černými
lesy)
2021-2022: Multidisciplinární tým pro děti a adolescenty Praha (Dům Tří Přání)
2020-2021: Asistentka pedagoga a učitelka angličtiny (ZŠ Jince)
2016-2020: Osobní asistentka (Národní ústav pro autismus)

Vzdělání

2018-2023: Akreditovaný psychoterapeutický výcvik v kognitivně-behaviorální
terapii (IKBT Hradec Králové)
2016-2021: jednooborová magisterská Psychologie (FF UPOL)
2020: Psycholog ve zdravotnictví dle zákona č. 96/2004 Sb.
2023: Certifikovaný základní kurz Rorschachovy metody (IKP)
2023: Certifikovaný kurz psychoterapie psychóz (IKP)
2022: Základní kurz krizové intervence (Remedium Praha)
2022: Základní kurz WISC-III (Hogrefe Praha)
Certificate in Upper-Intermediate English (level B2) Cambridge English

Institut kognitivně behaviorální terapie (IKBT): rok ukončení 2023
Základní kurz krizové intervence Remedium Praha

Další informace

Jsem členka v České společnosti KBT

psycholog terapeut

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po,Út, Pá
Místnost číslo: 5052

qr-code psychoterapie anděl

Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Psycholog ve zdravotnictví, psychoterapeut – péči hradí zdravotní pojišťovna
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
migasova@psychoterapie-andel.cz
727 976 414

Bc. Adam Kasík


Poskytuji individuální psychoterapii dospělým a dospívajícím, hrazenou zdravotní pojišťovnou

Co nabízím

Jakákoli oblast Vašeho života, ve které toužíte po změně, se může stát tématem sezení. To platí i pro témata specifická pro dospívající, jako jsou problémy se začleněním do kolektivu, adaptace na nové prostředí, či novou rodinnou situaci, zneužívání návykových látek, obtíže při zvládání emocí, agrese, apod. Můj přístup Sezení se se odvíjejí od mého pochopení klientova prožívání světa, do kterého citlivě vstupuji jako průvodce. Společně pak směřujeme k jeho autentickému, svobodnému projevu v něm a naplnění možností, které rozpozná jako důležité. K překonání překážek, jsou-li vyjádřeny v podobě diagnózy (deprese, úzkost, neuróza, poruchy osobnosti, psychóza apod.), přistupuji tak, aby nedošlo k fixaci na ně a aby byl význam potíží, které označují, chápán v širším kontextu života klienta. Za přínosné považuji rozvíjení bdělé přítomnosti (mindfulness), jakožto podkladu, který otevírá prostor pro efektivní a hlubší práci s emocemi a s myslí, ale také může do života vrátit hravost a lehkost. Nabízím proto možnost nácviku a konzultace relaxačních a meditačních technik a jejich začlenění do každodenních aktivit. Duchovním rozměrem lidského života se zabývám i ve zcela nenáboženské podobě, jako je mindfulness, hledání smyslu života a mapování víry o světě, druhých a nás samých, která ovlivňuje, jak svět zakoušíme. Žádnou oblast prožívání nepovažuji za patologickou – rád pracuji i s transpersonálními obsahy a jejich integrací do běžného života. Mohu tak poskytnout podporu při průchodu psychospirituální krizí.

Praxe

* 2008 – 2009 Careworker v komunitě lidí s kombinovaným postižením (Velká Británie) * 2010 – 2012 Asistenční služba pro klienty s problémy z okruhu psychóz (Bona o. p. s.) * 2012 – 2013 Terapeut na dětském oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice * 2018 Konzultant linky bezpečí (Linka bezpečí) * 2017 – 2018 Dlouhodobá stáž – koterapeut v komunitě pro klienty s hraniční poruchou osobnosti (Kaleidoskop) * 2021 – Soukromá praxe

Vzdělání

* 2009 – 2012 Pražská vysoká škola psychosociálních studií, obor Psychologie, Bc. (PVŠPS)

* 2009 – 2014 Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik – deseinsanalyticky orientovaný, 5let, 550h (ESET) * 2018 – Výcvik v telefonické krizové intervenci, 150h (Linka bezpečí) * 2019 – NLP Premiere Practitioner, neurolingvistické programování, 110h. (Centrum systemiky a NLP)

Další informace

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po, út, pá
Místnost číslo: 4069, 5052

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?


Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Poskytuji individuální psychoterapii dospělým a dospívajícím, hrazenou zdravotní pojišťovnou
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
kasik@psychoterapie-andel.cz
774 108 126
Post Tagged with , ,

Mgr.Monika Horváthová


Psycholog pro dospělé, péči hradí zdravotní pojišťovna

Co nabízím

Věnuji se dospělým klientům v rámci zvládání náročných životních situací, při životních změnách v souvislosti s krizemi ve vývoji, při vztahových a pracovních problémech, při náhlých životních událostech, ztrátě nebo vnitřním zranění, či traumatu. Nejčastěji lidi své potíže popisují ve formě úzkostí, depresivního rozpoložení nebo výkyvech nálady, psychosomatických potížích, nebo překonáním psychotické zkušenosti, případně potřebou zpracovat duchovní prožitky. Psychoterapie je vedena rozhovorem v daseinsanalytickém směru – zaměřená na rozvíjení osobní svobody v přístupu k sobě, neoddělitelně ve vztahu k druhým lidem, a to rozhovorem, ve kterém se otevírají možnosti hlouběji rozumět a přijímat vlastní nastavení a hodnoty.

Praxe

Psychiatrická léčebna Lnáře p.o. (2016 – 2020)

Psychosomatická ambulance a stacionář Isida s.r.o. (2015 – 2016)

Chráněné bydlení pro psychiatrické pacienty Bona o.p.s. (2013 – 2015)

Vzdělání

Jednooborová psychologie na PVŠPS (2010 – 2015)

Zařazena v předatestační přípravě. Kurz psychologa ve zdravotnictví (2015).

Psychoterapeutický výcvik v daseinsanalyticky vedené psychoterapii (2010 – 2015) pod vedením PhDr. Evy Tošnerové a Mgr. Jaroslava Janského, pracuji pod pravidelnou supervizí.

Kurz Kompletní krizové intervence – D-éčko Liberec z.s. (2015)

Akreditovaný kurz v arteterapii a artefiletice u Miroslava Huptycha (2016 – 2017)

Kurz psychoterapeutické práce s traumatem (SLEA) – aktuálně probíhá

Další informace

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: St
Místnost číslo: 5052

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?


Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Psycholog pro dospělé, péči hradí zdravotní pojišťovna
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
horvathova@psychoterapie-andel.cz
777 885 069

Mgr. Michal Kubánek


Individuální psychoterapie pro dospělé. Péči hradí zdravotní pojišťovny

Co nabízím

Nabízím podporu v realizaci důležitých životních kroků a přípravu na změnu a její zvládání. Pomoc s nalezením a využitím příležitostí pro osobnostní růst. Nejčastěji za mnou klienti přicházejí s tématy spojenými s partnerstvím, vztahy, sexualitou, životní náplní a dosahováním změn na sobě samých.

Praxe

◦ 2018 – současnost – Centrum psychosomatické medicíny Saint Medical – Individuální psychoterapie
◦ 2020 – současnost – Ministerstvo zdravotnictví ČR – Transformační specialista, reforma péče o duševní zdraví
◦ 2019 – současnost – Technologická agentura ČR – projektový oponent pro oblast psychologie
◦ 2018 – 2020 – Adecco – Talent management konsultant – koučování, vzdělávání, diagnostika
◦ 2014 – 2017 – Komunikujeme o.p.s. – Psychologické poradenství, diagnostika, pracovní poradenství, primární prevence, koučování

Vzdělání

◦ 2015 – 2020 SUR institut pro vzdělávání v psychoterapii, z.s. – psychoterapeutický výcvik
◦ 2018 Cut-e – psychometrika a behaviorální rozhovor
◦ 2014 Déčko Liberec z.s., kompletní krizová intervence
◦ 2012 Masarykova Univerzita – Psycholog ve zdravotnictví
◦ 2007 – 2013 Masarykova Univerzita – Psychologie – magisterský titul
◦ 2006 – 2007 Tutor – Jednoleté denní studium psychologie a andragogiky

◦ 2015 – 2020 Psychoterapeutický výcvik SUR

Další informace

Osobní moto:
Když na konci každého dne na tom budeme jen o 1% lépe, kde budeme za jeden rok?

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Čt, Pá
Místnost číslo: 4097

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?


Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Individuální psychoterapie pro dospělé. Péči hradí zdravotní pojišťovny
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
kubanek@psychoterapie-andel.cz
731 551 184

Mgr. Jan Kulhánek


klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor a lektor – péči hradí zdravotní pojišťovna

Co nabízím

Psychoterapeutická práce s dospívajícími, páry i celou rodinou, psychoterapie dospělých, léčba poruch příjmu potravy, supervize    

Praxe

 • Do 2002: Práce na Dětské psychiatrické klinice FN Motol (psycholog, arteterapeut)
 • 2002: Psycholog a psychoterapeut v Centru zrakových vad FN Motol
 • Dlouholetá spolupráce s Klubem duševního zdraví pro dospívající a dospělé psychiatrické pacienty při VFN Praha
 • 2006 – 2011: Vedoucí psycholog a psychoterapeut v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov (ambulance, vedení stacionářů, skupin, jiných programů pro pacienty s psychotickým onemocněním, rodinné terapie)
 • Privátní psychoterapeutická praxe, vedení psychologického centra pro děti i dospělé
 • Realizace projektu internetového portálu o poruchách příjmu potravy www.idealni.cz, informačního portálu o psychologii www.dobry-psycholog.cz a psychoterapii www.dobra-psychoterapie.cz, stránky o supervizi www.supervizepraha.cz
 • Spolupráce s Pražskou vysokou školou psychosociálních studií (PVŠPS) na výuce předmětů, zaměřených na práci s rodinou a psychologii, dále vedení psychoterapeutických výcviků
 • Vedení případové i týmové supervize pro jednotlivce i skupiny.

 

Vzdělání

FFUK Praha, jednooborová psychologie, abs. Květen 2002 klinická atestace 2005, funkční specializace v oboru klinická psychologie 2006    

Dynamicky orientovaný komunitní výcvik v psychoterapii (VIAP) 1992 – 1997 Kurzy a později lektoring kurzů Focusing – práce s tělesnými pocity Tři roky výcviku v biosyntéze Nyní jsem ve výcviku supervize    

Další informace

Členství v profesních organizacích: Asociace klinických psychologů AKP Čestká asociace pro psychoterapii ČAP Český institut pro spervizi ČIS Česká arteterapeutická společnost Bankovní spojení: Jan Kulhánek: Číslo účtu a banka: 1157460034 / 3030 Pro identifikaci platby uvádějte prosím ve „Zprávě pro příjemce“ své jméno či předem dohodnutý variabilní symbol.    

psycholog terapeut

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po-Pá
Místnost číslo: 5049

qr-code psychoterapie anděl

Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor a lektor – péči hradí zdravotní pojišťovna
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
kontakt@psychoterapie-andel.cz
608 178 543

Mgr. Pavla Perglová


Klinická psycholožka a psychoterapeutka pro dospělé – péči hradí zdravotní pojišťovna

Co nabízím

Na prvním nezávazném setkání se budeme věnovat vašim aktuálním potřebám a směřování v životě a výběru vhodné psychoterapeutické metody dobře pasující pro vaši osobnost, cíle a obtíže. Může se jednat o několik setkání zaměřených na určité téma, doprovázení v náročné životní situaci nebo dlouhodobější léčbu potřebnou k hlubší změně. Nejčastějšími tématy, se kterými ráda pracuji, jsou: Psychosomatické potíže, úzkostné a depresivní obtíže, zpracovávání traumat z dětství, první psychotická, popř. bipolární epizoda, psychospirituální krize a práce s psychologickými bloky na cestě duchovního růstu, transformační krize středního věku.

Praxe

 • Soukromá psychoterapeutická praxe Praha 2 (2011- dosud)
 • Poliklinika Zelený Pruh – psychodiagnostika, psychosomatika, spolupráce s neurologií  (2016-2017)
 • Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov – psychoterapie, krizová intervence, psychiatrická problematika (2000-2016)
 • o.s. Baobab – lektor stresmanagementu, studijních dovedností a tvořivého psaní (2003-2007)
 • Rozvojový pobyt v Asii – ajurvéda, meditace, pránájáma, dobrovolnictví (2009-2011)
 • Společnost pro rannou péči – cestující poradce do rodin s dítětem se zrakovým postižením (1996-2003)

Vzdělání

Vysokoškolské studium: Filozofická fakulta, jednooborová psychologie (státní zkouška 1995), Pedagogická fakulta, speciální pedagogika (státní zkouška 1998)

Kompletní vzdělání v klinické psychologii: atestace (2001), funkční psychoterapeutická specializace (2016)

Komplexní psychoterapeutické výcviky: Psychodynamická hlubinně orientovaná psychoterapie (5-ti letý výcvik), Pesso-Boyden terapie (4-letý výcvik)

Kurzy: Systemická terapie, Práce s tělem v psychoterapii, Práce s traumatem, Fokusing, Relaxační a imaginativní techniky, Krizová intervence, Neuropsychologie, Metody práce s rodinou, Arteterapie a práce s hlínou..

Nejvíce jsem se naučila od svých pacientů a klientů, od své rodiny a z práce na svém osobním vývoji.

Další informace

Objednávat se můžete přes formulář nebo přímo na mailové adrese
perglova@psychoterapie-andel.cz

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po, St, Čt
Místnost číslo: 5026

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?


Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Klinická psycholožka a psychoterapeutka pro dospělé – péči hradí zdravotní pojišťovna
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
perglova@psychoterapie-andel.cz
* * *

Mgr. Lucie Goldin


Nabízím konzultace pro dospělé i rodiny v českém i anglickém jazyce – péči hradí klient

Co nabízím

Krizovou intervenci
Nacházíte se v náhlé těžké životní situaci?
( Rozchod, rozvod, ztráta blízké osoby, nemoc, neúnosná psychická zátěž, konflikt.)
Nabízím krátkodobou okamžitou podporu a pomoc zorientovat se v možnostech řešení
takovéto životní situace, průvodcovství složitým obdobím a zvládnutí krize, kde vlastní
zdroje pro zvládání zátěže už nedostačují.

Individuální poradenství
Nevíte kudy kam a již delší čas se cítíte být ztraceni?
( Osobní problematika: nízké sebevědomí, ztráta smyslu života, emoční nestabilita, nejasná
sexuální orientace, vztahová problematika, konflikty s druhými lidmi, neshody v partnerství a
v rodině, pracovní problematika: stres, prokrastinace nebo vše dohromady.)
Nabízím individuální poradenství a terapii s využitím arteterapeutických technik, nabízím
podporu v seberozvoji, nabízím pravidelné setkávání a dlouhodobější spolupraci.

Rodinnou terapii

Už takhle nemůžete dál? Vaše rodina se rozpadá? Nefunguje komunikace? Jeden člen rodiny
je problematický? Potřebujete ve vaší rodině změnu? Děti odlétly z hnízda a cítíte se
osamělá? Jak si odpustit a jít dál?
Nabízím poradenskou a socioterapeutickou pomoc rodinám s fyzicky, sociálně či jinak
znevýhodněným jedincem ( nemocným, hendikepovaným, závislým, s psychickou
poruchou), pomoc rekonstruované rodině, osamělým osobám. Nabízím předmanželské
poradenství, rozvodové a porozvodové poradenství především v zájmu nezletilých dětí.

Mediaci
Jste v rozvodovém řízení a nemůžete se dohodnout?
(Jakou vybrat nejlepší péči o nezletilé děti, jak udělat dohodu o majetkovém vyrovnání, aby
byli všichni zúčastnění spokojeni.)
Nabízím smírné řešení sporů.

Praxe

2000 – 2018
Umělecká činnost a vedení arteterapeutických hlasových a pohybových dílen, práce se studem a strachem, rozvoj intuice, sebedůvěry a přirozenosti ( Yellow Sisters, Hlasohrátky, Řeky, Tiditade, Naboso, HravéHlasy)
1997 – 1999
Jabok v Praze, lektorka seminářů arteterapie a rogerovské terapie
1997 – 1998
Integrovaná střední škola technická v Mostě, lektorka osobnostního a sociálního rozvoje predelikventní mládeže
1997 – 1999
Městská správa sociálních služeb v Mostě, sociální asistent
1997 – 1998
ZŠ Chanov v romské čtvrti v Mostě, taneční lektorka vzdělávacího projektu Romale
1995
Stonewall Recovery Services v Seattlu, USA, stážistka skupinové psychoterapie lidi drogově závislých, HIV pozitivních, sex. minorit

 

Vzdělání

2016 dokončeno doplňující pedagogické vzdělání odborných předmětů na PedF UK v Praze
1999 dokončeno magisterské studium na FF UK v Praze obor sociální práce, specializace arteterapie

1998 dokončeno 3leté studium na Institutu rodinné terapie a systemických studií v Praze ( 300 hodin teoretického a praktického výcviku)
1995 dokončen roční kurz neverbálních technik pořádané muzikoterapeutickou sekcí Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii při ČSL J.E. Purkyně ( 150 hodin)
Kurz techniky focusing
Kurz mindfulness terapie ( H. Honzík)
Kurz krizové intervence RIAPS v Praze
Kurzy satiterapie ATELIER SATITERAPIE ( M. Frýba)
Kurzy arteterapie a muzikoterapie ( Z. Zicha, Z. Šimanovský)
Kurzy tanečni terapie
Praxe se supervizi ANIMA v Praze ( J. Vodňanská, P. Boš)

 

Další informace

Dlouhodobé cesty: USA, Kanada, Střední Amerika, Západní Afrika.
Stále pracuji na svém profesním a osobním rozvoji.
Připravuji se na sebezkušenostní dlouhodobý psychoterapeutický výcvik.
Mám podporující rodinné zázemí, jsem matka 3 synů.

 

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po, Čt
Místnost číslo: 5049, 4044

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?


Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Nabízím konzultace pro dospělé i rodiny v českém i anglickém jazyce – péči hradí klient
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
goldin@psychoterapie-andel.cz
777 28 99 69