Ceník služeb

Pracujeme na přímou platbu i na některé zdravotní pojišťovny

Při objednání se zeptejte na formu úhrady služeb, nemůžeme však uspokojit každého zájemce o úhradu ze zdravotního pojištění, kapacita je daná výší smluvního úvazku.

 • Klient si péči hradí sám

  Konzultace je u nás většinou hrazena přímou platbou klienta, výhodou pro vás může být, že nepotřebujete doporučení od odborného lékaře, „nedostanete“ žádnou diagnózu do zdravotnické dokumentace a veškerá komunikace na sezení tak zůstává přísně diskrétní.

  Velkou výhodou jsou také kratší objednací termíny, větší výběr terapeutů a širší nabídka služeb.

  Peníze se platí hotově na konci každého sezení nebo po domluvě převodem na účet terapeuta.

 • Služby hrazené pojišťovnou

  Někteří z našeho týmů mohou v omezené kapacitě brát klienty níže uvedených zdravotních pojišťoven, se kterými máme smluvní vztah. Jste-li klienti některých z uvedených pojišťoven, oznamte to prosím při prvním kontaktu s námi.

  Služby pro děti i dospělé dále proplácí VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (201), ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (205),  OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (207), ZP ŠKODA (209), ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA (211) a REVNÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA (213). Objednat se můžete u Mgr. Pavly Perglové, Mgr. Ladislavy Doležalové, Mgr. Daniely Vizinové, Mgr. Ireně Beranové, Mgr. Janě Růžičkové Mgr. Kateřině Santlerové, Mgr. Anetě Plýhalové.

  Psychologické a psychoterapeutické služby u některých kolegů hradí též benefitní program BENEFIT PLUS.

  Uvedené zdravotní pojišťovny proplácejí psychoterapii i psychologické vyšetření v našem centru pro své pojištěnce v plné výši, pojišťovna neproplácí poradenské služby (jednorázové konzultace, konzultace kvůli jiné osobě), koučink či nutriční poradenství.

  Při spolupráci na pojišťovnu je třeba mít doporučení od psychiatra či praktického lékaře.

   

Honorář za naše služby na přímou platbu

 • Individuální konzultace 50 minut

 • 1000 Kč

 • Párové sezení v délce 50 minut

 • 1300 Kč

 • Rodinné sezení v délce 50 minut

 • 1500 Kč

 • Psychologické vyšetření

 • 1000 Kč za 1 hod.práce

 • Nutriční vstupní konzultace – 60 minut

 • 1000 Kč

 • Nutriční následné konzultace – 50 minut

 • 700 Kč

 • Konzultace v angličtině / němčině

 • 1500 Kč

 • Párové sezení v AJ / NJ

 • 2000 Kč

Někteří terapeuté v našem týmu nabízejí sezení v délce 60 či 90 minut s adekvátně navýšenou cenou. O této možnosti se prosím informujte při prvním kontaktu.

Storno podmínky:

Objednaný termín konzultace je závazný jak pro terapeuta, tak samozřejmě i pro klienta. Pokud se klient rozhodne z nějakého důvodu objednaný termín zrušit, může tak samozřejmě učinit telefonicky či písemně. Pokud klient stornuje objednaný termín méně než 48 hodin před domluvenou konzultací, hradí sezení terapeutovi v plné výši. Jde o běžnou praxi v ambulanci, hrazenou přímou platbou.