TOPlist

Skupinová terapie

Nabídka psychoterapeutických
a seberozvojových skupin

Práce na sobě a setkávání ve skupině pod vedením zkušených terapeutů je velmi účinnou psychoterapeutickou metodou, která má v naší zemi dlouholetou tradici. Aktuálně nabízíme následující skupinové programy

Nabídka rozvojových skupin s prvky Montessori metody pro děti ve věku od 2 do 6ti let

Cílem skupiny je poskytnout podpůrnou péči a napomoci rozvoji dětí, které se potýkají s vývojovými problémy, např. mají potíže v komunikaci, v chování, mají potíže se začleněním se do kolektivu vrstevníků, nebo se u nich objevuje nadměrná úzkost při odloučení od rodiče.

Psychoterapeutická skupina pro dospělé, trpící poruchou příjmu potravy

Mentální anorexie, bulimie a psychogenní přejídání jsou psychosomatická onemocnění, která si zaslouží péči odborníků – specialistů. Od února 2016 otevíráme v našem psychologickém centru skupinový program pod vedením Mgr. Jana Kulhánka a Mgr. Patricie Arlethové.

Podpůrná skupina pro dospělé ve složité životní situaci

Od ledna 2018 otvíráme sebezkušenostní skupinu pro dospělé (od 20 let), kteří chtějí změnu, chtějí získat vhled do svého života, více rozumět sobě i okolí, za předpokladu dlouhodobější práce na sobě. Prostřednictvím skupiny získáte podporu a pomoc ostatních členů skupiny a psychoterapeutů Mgr. Miroslavy Bartošové a JUDr. Jitka Hanko, Ph.D.