TOPlist

Archivy: Tým terapeutů

PhDr.Kateřina Hrubá


Nabízím individuální poradenství a psychoterapii pro dospělé – péči hradí klient

Co nabízím

Konzultace poskytuji pouze na přímou platbu.
Individuální konzultace 60 minut 1800,-Kč
Individuální konzultace 90 minut 2500,-Kč

Pokud se Vás týká některá z níže uvedených situací, mohu pomoci:

 • máte problémy v mezilidských vztazích, v partnerství
 • potřebujete se zorientovat ve složité životní situaci
 • cítíte se ve svém životě nespokojeni
 • dlouhodobě se Vám opakují stejné problémy
 • trpíte úzkostmi, strachem
 • míváte špatné nálady
 • připadá Vám, že život nemá smysl
 • máte nízké sebevědomí
 • berete si věci moc osobně
 • chcete porozumět své historii, máte chuť se rozvíjet, lépe se poznat…

Formy spolupráce

Úvodní setkání

Psychologické poradenství

Psychodynamická psychoterapie

PBSP: Pesso Boyden psychomotorická terapie

Praxe

 • od roku 2009 soukromá praxe v oboru Psychologické poradenství
 • od roku 2011 lektorka psychoterapeutických výcviků ve skupinově-komunitní terapii

Vzdělání

 • 2003-2010 PVŠPS – Úplné psychoterapeutické vzdělání
 • 2000-2006 PedF UK – obor Psychologie a speciální pedagogika
 • 1996-1999 VOŠ Pedagogická a sociální – obor Sociální pedagogika
 • 2012-2016 čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Pesso Boyden psychomotorické terapii
 • 2002-2007 pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinově-komunitní terapii (model SUR)

Další informace

Jsem členkou Asociace PBSP

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po – Pá
Místnost číslo: 5060

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?


Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Nabízím individuální poradenství a psychoterapii pro dospělé – péči hradí klient
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
hruba@psychoterapie-andel.cz
720 396 181

Mgr. Lucie Doležalová


Individuální, partnerská terapie, léčba závislostí – péči hradí klient

Co nabízím

Klinická psycholožka, psychoterapeutka
Terapeutická práce jednotlivcem či párem.

Praxe

 • 1998 – 2001: PL Bohnice – oddělení pro léčbu závislostí (individuální a skupinová terapie)
 • 2001- 2014: Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, Praha 4 – oddělení pro léčbu závislostí (stacionární program, individuální, skupinové a rodinné terapie závislých klientů), rodinná terapie pro rodiny s psychotickým onemocněním
 • od r. 2002 lektorská činnost, soukromá praxe
 • 2007 – 2013: skupina pro poruchy příjmu potravy (s J.Kulhánkem)

Vzdělání

 • 1989 : nástavbový obor porodní asistentka
 • 1996 : státnice na jednooborové psychologii FF UK, klinická specializace
 • 2002 : atestace v oboru klinický psycholog
 • 2004 : funkční specializace z psychoterapie
 • 1998 – 2001: Dynamicky orientovaný komunitní výcvik ve skupinové psychoterapii (J.Kožnar)
 • 2003 – 6: výcvik v Rodinné terapii (J.Vodňanská)
 • 2002 – 3: výcvik Tělo a krize (Y. Lucká a L. Kobrle)
 • 2008 – 10: v supervizní skupině
 • Další výcvikové programy např. : Řešení konfliktů, Ostrov rodiny, Strukturované metody logoterapie, Sochání rodinných systémů a práce s tělem, Terapie poruch příjmu potravy, Celostní pojetí muzikoterapie, Práce s tělem v psychoterapii…

Další informace

Jsem členkou AKP ČR (Asociace klinických psychologů), ČPS ČLS JEP (Česká psychoterapeutická společnost české lékařské společnosti) a Společnosti pro návykové nemoci.

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po-Pá
Místnost číslo: 4073, 4. patro

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?


Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Individuální, partnerská terapie, léčba závislostí – péči hradí klient
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
dolezalova@psychoterapie-andel.cz
608 16 22 23

Mgr. Václava Jančová


Nabízím poradenství, psychoterapii a podporu pro: děti a dospívající i dospělé – péči hradí klient

Co nabízím

Můžete se na mě obrátit zejména, pokud Vaše (dospívající) dítě:

 • se těžko přizpůsobuje nové životní situaci (rozvod, nový partner, sourozenec)
  se spolu obtížně domlouváte
 • krade, vzteká se, je hyperaktivní, má ADHD a Vy ho nezvládáte
  má noční můry, je bojácné
 • má problémy ve školní oblasti (vztahy v třídním kolektivu, neklid, nesoustředěnost, nevhodné chování, šikana, výukové obtíže, atd.)
 • má zdravotní problémy – psychosomatické obtíže a lékař doporučil konzultaci s psychologem (chronická onemocnění, bolesti, nevolnosti, zažívací obtíže, nespavost, pomočování)

Terapeutická péče o děti může probíhat formou individuálního nebo společného setkávání, také formou cílené podpory některého z rodičů. Většinou jde o kombinaci těchto možností a to po vzájemné dohodě předem. S ohledem na věk a osobnostní nastavení dítěte pracuji s některými arteterapeutickými a relaxačními technikami.

PRO DOSPĚLÉ nabízím psychologickou podporu:
při různých životních změnách a vztahových potížích
při řešení akutního palčivého problému
pokud jste se sebou nespokojení a chcete se více poznat a pracovat na svém osobnostním růstu

Praxe

 • Soukromá praxe ( od 2013)
 • Vytváření a vedení seberozvojových kurzů pro středoškoláky www.stansesamsebou.cz
 • Vedení kurzů rozvoje nadaných dětí ( od 2013 dosud)
 • Ambulantně terénní centrum D3P – sociálně terapeutická práce s rodinami (2013-2015)
 • Psychiatrická nemocnice Bohnice – psycholožka, terapeutka na dětském oddělení (2011 – 2013)
 • Dětské krizové centrum, o.s. – psycholožka (2008 – 2011)
 • Český helsinský výbor o.s., Lektorování rodičovských kompetencí (2009 – 2012)
 • Fond ohrožených dětí, o.s. – psycholožka (2008)

Vzdělání

2001- 2006 Psychologie (jednooborová), Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta,
státními zkoušky z klinické a vývojové psychologie
2005 Seminář integrované terapie (F.Knobloch)

2008 – 2013 Pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik Person Centered Approach
2009 Kurz krizové intervence a Práce s traumatem v Remediu
2010 – 2011 Roční kurz Práce s tělem u Jitky Vodňanské
2014 Mindfullnes based stress reduction, Paramita

Další informace

Svou práci nechávám pravidelně supervidovat u PhDr.Václava Lepičovkého
Stále pracuji na svém profesním a osobním rozvoji.

Bankovní spojení:
Václava Jančová: Číslo účtu a banka: 670100 – 2209417826 / 6210
Pro identifikaci platby uvádějte prosím ve „Zprávě pro příjemce“ své jméno či předem dohodnutý variabilní symbol.

Více informací o mně na www.vaclavajancova.cz

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po-St
Místnost číslo: 4044, 4. patro

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?


Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro
Ostrovského 253/3
Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny
mezi 8.00 až 20.00,
pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
či nutriční poradenství je třeba se předem
objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

ordinace psychoterapie anděl

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Nabízím poradenství, psychoterapii a podporu pro: děti a dospívající i dospělé – péči hradí klient
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
jancova@psychoterapie-andel.cz
776 259 799