Tým terapeutů

 • PhDr.Kateřina Figallová

  • Nabízím individuální poradenství a psychoterapii pro dospělé – péči hradí klient

   Co nabízím

   Konzultace poskytuji pouze na přímou platbu.
   Individuální konzultace 60 minut 1200,-Kč
   Individuální konzultace 90 minut 1800,-Kč

   Pokud se Vás týká některá z níže uvedených situací, mohu pomoci:

   • máte problémy v mezilidských vztazích, v partnerství
   • potřebujete se zorientovat ve složité životní situaci
   • cítíte se ve svém životě nespokojeni
   • dlouhodobě se Vám opakují stejné problémy
   • trpíte úzkostmi, strachem
   • míváte špatné nálady
   • připadá Vám, že život nemá smysl
   • máte nízké sebevědomí
   • berete si věci moc osobně
   • chcete porozumět své historii, máte chuť se rozvíjet, lépe se poznat…

   Formy spolupráce

   Psychologické poradenství
   PBSP: Pesso Boyden psychomotorická terapie

   Praxe

   • od roku 2009 soukromá praxe v oboru Psychologické poradenství
   • od roku 2011 lektorka psychoterapeutických výcviků ve skupinově-komunitní terapii

   Vzdělání

   • 2003-2010 PVŠPS – Úplné psychoterapeutické vzdělání
   • 2000-2006 PedF UK – obor Psychologie a speciální pedagogika
   • 1996-1999 VOŠ Pedagogická a sociální – obor Sociální pedagogika
   • 2012-2016 čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Pesso Boyden psychomotorické terapii
   • 2002-2007 pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinově-komunitní terapii (model SUR)

   Další informace

   Jsem členkou Asociace PBSP

  • psycholog psychoterapeut figallová

   Chcete se objednat?

   720 396 181

   Poslat email

   figallová psychoterapie anděl

    

   PhDr.Kateřina Figallová

    

   CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
   Po – Pá, 5060
   Nabízím individuální poradenství a psychoterapii pro dospělé – péči hradí klient
   Ženské domovy, Ostrovského 253/3
   Praha 5
   CZECH REPUBLIC
   figallova@psychoterapie-andel.cz
   720 396 181
  • Chcete se objednat na konzultaci?

  • Kde nás najdete

   Ženské domovy – 4. a 5. patro
   Ostrovského 253/3
   Praha 5 – Smíchov

   Kdy se vám budeme věnovat

   Navštívit nás můžete v pracovní dny
   mezi 8.00 až 20.00,
   pracovní doba závisí na výběru terapeuta

   Na konzultaci je třeba se předem objednat

   Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
   či nutriční poradenství je třeba se předem
   objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
   vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
   a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

   pracovna psychologa

 • Mgr. Lucie Doležalová

  • Individuální, partnerská terapie, léčba závislostí – péči hradí klient

   Co nabízím

   Klinická psycholožka, psychoterapeutka
   Terapeutická práce jednotlivcem či párem.

   Praxe

   • 1998 – 2001: PL Bohnice – oddělení pro léčbu závislostí (individuální a skupinová terapie)
   • 2001- 2014: Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, Praha 4 – oddělení pro léčbu závislostí (stacionární program, individuální, skupinové a rodinné terapie závislých klientů), rodinná terapie pro rodiny s psychotickým onemocněním
   • od r. 2002 lektorská činnost, soukromá praxe
   • 2007 – 2013: skupina pro poruchy příjmu potravy (s J.Kulhánkem)

   Vzdělání

   • 1989 : nástavbový obor porodní asistentka
   • 1996 : státnice na jednooborové psychologii FF UK, klinická specializace
   • 2002 : atestace v oboru klinický psycholog
   • 2004 : funkční specializace z psychoterapie
   • 1998 – 2001: Dynamicky orientovaný komunitní výcvik ve skupinové psychoterapii (J.Kožnar)
   • 2003 – 6: výcvik v Rodinné terapii (J.Vodňanská)
   • 2002 – 3: výcvik Tělo a krize (Y. Lucká a L. Kobrle)
   • 2008 – 10: v supervizní skupině
   • Další výcvikové programy např. : Řešení konfliktů, Ostrov rodiny, Strukturované metody logoterapie, Sochání rodinných systémů a práce s tělem, Terapie poruch příjmu potravy, Celostní pojetí muzikoterapie, Práce s tělem v psychoterapii…

   Další informace

   Jsem členkou AKP ČR (Asociace klinických psychologů), ČPS ČLS JEP (Česká psychoterapeutická společnost české lékařské společnosti) a Společnosti pro návykové nemoci.

  • psycholog psychoterapeut doležalová

   Chcete se objednat?

   608 16 22 23

   Poslat email

   psycholog psychoterapeut doležalová

    

   Mgr. Lucie Doležalová

    

   CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
   Po-Pá, 4073, 4. patro
   Individuální, partnerská terapie, léčba závislostí – péči hradí klient
   Ženské domovy, Ostrovského 253/3
   Praha 5
   CZECH REPUBLIC
   dolezalova@psychoterapie-andel.cz
   608 16 22 23
  • Chcete se objednat na konzultaci?

  • Kde nás najdete

   Ženské domovy – 4. a 5. patro
   Ostrovského 253/3
   Praha 5 – Smíchov

   Kdy se vám budeme věnovat

   Navštívit nás můžete v pracovní dny
   mezi 8.00 až 20.00,
   pracovní doba závisí na výběru terapeuta

   Na konzultaci je třeba se předem objednat

   Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
   či nutriční poradenství je třeba se předem
   objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
   vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
   a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

   pracovna psychologa

 • Mgr. Václava Jančová

  • Nabízím poradenství, psychoterapii a podporu pro: děti a dospívající i dospělé – péči hradí klient

   Co nabízím

   Můžete se na mě obrátit zejména, pokud Vaše (dospívající) dítě:

   • se těžko přizpůsobuje nové životní situaci (rozvod, nový partner, sourozenec)
    se spolu obtížně domlouváte
   • krade, vzteká se, je hyperaktivní, má ADHD a Vy ho nezvládáte
    má noční můry, je bojácné
   • má problémy ve školní oblasti (vztahy v třídním kolektivu, neklid, nesoustředěnost, nevhodné chování, šikana, výukové obtíže, atd.)
   • má zdravotní problémy – psychosomatické obtíže a lékař doporučil konzultaci s psychologem (chronická onemocnění, bolesti, nevolnosti, zažívací obtíže, nespavost, pomočování)

   Terapeutická péče o děti může probíhat formou individuálního nebo společného setkávání, také formou cílené podpory některého z rodičů. Většinou jde o kombinaci těchto možností a to po vzájemné dohodě předem. S ohledem na věk a osobnostní nastavení dítěte pracuji s některými arteterapeutickými a relaxačními technikami.

   PRO DOSPĚLÉ nabízím psychologickou podporu:
   při různých životních změnách a vztahových potížích
   při řešení akutního palčivého problému
   pokud jste se sebou nespokojení a chcete se více poznat a pracovat na svém osobnostním růstu

   Praxe

   • Soukromá praxe ( od 2013)
   • Vytváření a vedení seberozvojových kurzů pro středoškoláky www.stansesamsebou.cz
   • Vedení kurzů rozvoje nadaných dětí ( od 2013 dosud)
   • Ambulantně terénní centrum D3P – sociálně terapeutická práce s rodinami (2013-2015)
   • Psychiatrická nemocnice Bohnice – psycholožka, terapeutka na dětském oddělení (2011 – 2013)
   • Dětské krizové centrum, o.s. – psycholožka (2008 – 2011)
   • Český helsinský výbor o.s., Lektorování rodičovských kompetencí (2009 – 2012)
   • Fond ohrožených dětí, o.s. – psycholožka (2008)

   Vzdělání

   2001- 2006 Psychologie (jednooborová), Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta,
   státními zkoušky z klinické a vývojové psychologie
   2005 Seminář integrované terapie (F.Knobloch)

   2008 – 2013 Pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik Person Centered Approach
   2009 Kurz krizové intervence a Práce s traumatem v Remediu
   2010 – 2011 Roční kurz Práce s tělem u Jitky Vodňanské
   2014 Mindfullnes based stress reduction, Paramita

   Další informace

   Svou práci nechávám pravidelně supervidovat u PhDr.Václava Lepičovkého
   Stále pracuji na svém profesním a osobním rozvoji.

   Bankovní spojení:
   Václava Jančová: Číslo účtu a banka: 670100 – 2209417826 / 6210
   Pro identifikaci platby uvádějte prosím ve „Zprávě pro příjemce“ své jméno či předem dohodnutý variabilní symbol.

   Více informací o mně na www.vaclavajancova.cz

  • psycholog Jančová

   Chcete se objednat?

   776 259 799

   Poslat email

   psychoterapie

    

   Mgr. Václava Jančová

    

   CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
   Po-St, 4044, 4. patro
   Nabízím poradenství, psychoterapii a podporu pro: děti a dospívající i dospělé – péči hradí klient
   Ženské domovy, Ostrovského 253/3
   Praha 5
   CZECH REPUBLIC
   jancova@psychoterapie-andel.cz
   776 259 799
  • Chcete se objednat na konzultaci?

  • Kde nás najdete

   Ženské domovy – 4. a 5. patro
   Ostrovského 253/3
   Praha 5 – Smíchov

   Kdy se vám budeme věnovat

   Navštívit nás můžete v pracovní dny
   mezi 8.00 až 20.00,
   pracovní doba závisí na výběru terapeuta

   Na konzultaci je třeba se předem objednat

   Na psychologickou konzultaci, psychoterapii
   či nutriční poradenství je třeba se předem
   objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech,
   vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat
   a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat.

   pracovna psychologa