TOPlist

Nutriční terapeut nebo výživový poradce?

nutriční terapeutŠárka Míšková – registrovaný nutriční terapeut

  • úprava hmotnosti a zdravý životní styl
  • poruchy příjmu potravy
  • úprava jídelníčku v těhotenství a po porodu
  • úprava stravování jako součást léčby u zdravotních komplikací

Chceme být zdraví a dobře vypadat. Téma výživy se tak dostalo do popředí zájmu. Povolaných mluvit o výživě je dnes čím dál tím víc. Tak se můžeme setkat s názvy jako dietolog, nutriční terapeut, výživový poradce nebo specialista. To jsou všechno profese působící na poli výživy. Jak se v nich vyznat, kdo má jakou kvalifikaci a s čím vám může pomoci? Podívejme se na výživové poradce a nutriční terapeuty, kdo je kdo…

Výživový poradce

Výživový poradce svou kvalifikaci získal pravděpodobně díky kurzu. Kurzy Poradce pro výživu trvají v délce několika dní, nebo měsíců. Úroveň kurzů je velmi různá, v závislosti na tom, kdo kurz pořádá a vyučuje. Díky tomu je i různá úroveň znalostí poradců, kteří z takových kurzů vzejdou. Akreditace MŠMT u rekvalifikačních kurzů stále ještě nezaručuje kvalitu odborníka, který daným kurzem prošel, obvykle má kurz 150 hodin.

Výživové poradenství patří mezi živnosti volné, a tak se mu může věnovat vlastně kdokoliv, kdo si založí živnostenský list. Potkáte se tedy i s poradci bez jakéhokoliv vzdělání, kteří se rozhodnou mít poradenství jako svůj zdroj obživy. Nejčastěji pak jsou to dealeři různých doplňků stravy a zdrojem jejich příjmů je tedy prodej, nikoliv kvalifikované poradenství. S výživou vám mohou chtít poradit třeba i trenéři v posilovnách, aniž by absolvovali kurz výživového poradenství.

Co vám tedy výživový poradce může nabídnout? Obyčejně je to poradenství při hubnutí, někdy sportovní výživa, ale hlavně by měli vést své klienty ke zdravému životnímu stylu. Měli by tedy poskytovat poradenství v oblasti výživy pouze u zdravých osob.

Co při výběru výživového poradce doporučit? Úprava jídelníčku představuje vždy nějaký zásah do těla a může vás i zdravotně poškodit. Zajímejte se o to, jaké má váš poradce vzdělání v tomto oboru, kde studoval, jakou dobu a zda se dále vzdělává. Podezřele působí stránky poradců, kde se ani nedozvíte jméno, natož kvalifikaci. Dobrý poradce se i po absolvování kurzu dále vzdělává a rozšiřuje své znalosti, nemá tedy důvod to tajit.

Někdy se stane, že výživový poradce hned při první konzultaci nabídne výživové doplňky, bez kterých to „nepůjde“. V tuto chvíli byste se měli raději otočit a odejít. Jde spíše o prodejce, než o člověka, který je schopen poskytnout kvalifikovanou radu.

Nutriční terapeut

Nutriční terapeut je zdravotnická profese získaná vzděláním během tříletého studia, ať už na VOŠ, nebo na vysoké škole. Kromě vzdělávání z oblasti výživy a znalostí lidského těla absolvuje i mnoho hodin praxe. Nutriční terapeut může vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu. Je partnerem pro lékaře, ale nemůže vás léčit.

Vzdělání nutričního terapeuta obsahuje veškerou výživu, tedy od výživy dětí a dospívajících, přes výživu v mateřství, výživu seniorů, úpravu stravy při sportu, redukce hmotnosti i léčebnou stravu nemocných. Nutriční terapeut se zavazuje dále celoživotně vzdělávat ve svém oboru účastí na specializovaných kurzech, konferencích, aby měl povědomí o nových moderních postupech. Na základě toho je mu průběžně prodlužována registrace u Ministerstva zdravotnictví.

Kde se s nutričním terapeutem nejčastěji potkáte? Obvykle v nemocnicích, lázních, domovech pro seniory, někdy dělají i dohled nad jídelníčky ve školách. Mohou mít ale i svou nutriční poradnu.

Koho tedy zvolit?

Pokud jste zdraví, chcete poradit ve zdravém životním stylu, trochu zhubnout, nebo sportujete a rádi byste upravili jídelníček, můžete se obrátit jak na výživového poradce, tak na nutričního terapeuta. Oba vám poradí s výběrem potravin, s tím jak je chutně a zdravě upravit, pomohou nastavit zdravý životní styl a doporučí vhodnou pohybovou aktivitu.

S dotazy, týkajícími se úpravy výživy dětí, v mateřství, seniorů, uděláte dobře, pokud vyberete nutričního terapeuta. Pokud zvolíte výživového poradce, pak by měl mít  specializované nástavbové kurzy. Pokud však máte nějaký zdravotní problém a potřebujete poradit se stravováním, pak rozhodně vyhledejte nutričního terapeuta, který je k takovému poradenství kvalifikovaný.

Pro základní poradenství úplně stačí krejčovský metr a váha. Velkou pomůckou je bioimpedanční přístroj, který změří zastoupení jednotlivých tkání v těle. Veškeré další „vědecké“ diagnostické metody jsou pak něco navíc, za co zaplatíte spíše více peněz, aniž by to bylo pro poradenství nutné.

Množství konzultací se obyčejně odvíjí od samotného problému. Jednoduché dotazy a doporučení zjistíte v rámci 1 – 2 konzultací. Kvalifikovanému poradenství předchází obvykle úvodní konzultace pro zjištění klientova stavu. Pokud jde o úpravu hmotnosti o více než 3 kg, pak se jedná o spolupráci, která by měla trvat delší dobu.

Výživové poradenství není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Ceny za služby by měly být jasně předem stanoveny. Nenechte se zmást cenou, vyšší cena za provedené služby ještě neznamená lepší kvalifikaci poradce nebo terapeuta.

Nejnovější článek

dětský psycholog

Proč není dětem dobře

Rozhovory – proč není dětem dobře V posledních letech prudce vzrostl zájem o psychoterapii pro děti a dospívající. Důvodů je několik, více si o tom můžete přečíst v článku s odkazem na pomoc nebo poslechnout rozhovor na toto téma: Článek „Dětem není dobře“ Rozhovor v ProstorX

Další články

Co myslíme pojmem integrace Integrace označuje proces začlenění dětí se specifickými potřebami v důsledku handicapu do běžného vzdělávacího procesu. Cílem je, aby mohly být takové děti společně se „zdravými dětmi“ součástí jednoho dětského kolektivu spolužáků, naučily se vzájemně respektovat a…

Rodiče se někdy ptají psychologa, jak nejlépe své děti vychovat, aby uměly dobře vyjít s druhými lidmi a byly ve vztazích šťastné. Nejen psychologové vědí, že lidé, kteří mají o druhé nefalšovaný zájem a umějí být vřelí, jsou oblíbenější a…

Psychologická pomoc nespočívá pouze v léčbě duševních poruch či v krizové intervenci. Psycholog může pomáhat klientovi osvojit si nové dovednosti, užitečné pro zvládání nejrůznějších životních situací. Studium na střední škole (zejména gymnáziu) je sice náročné – stále se zvyšují požadavky…

Comments are closed.