TOPlist

Seminář online

Nabídka seminářů

PSYCHOPATOLOGIE DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH

Seznámení se s problematikou duševních poruch u dětí a dospívajících, zvýšení porozumění dětem, kterým se nedaří a zároveň udržení dobrých hranic v kontaktu s problematickými dětmi

rodina psycholog psychoterapeutPSYCHOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE RODINY

Seznámení se s pohledem na rodinu jako na systém, s komunikačními styly a výchovnými rozdíly, s rolemi v rodině tradiční, moderní a postmoderní, s přehledem terapeutických škol, vše na příkladech z praxe.

partneři psychologDĚTI A RODIČE V DOBĚ KOVIDOVÉ

Společně s účastníky semináře se blíže podíváme na podobnosti i odlišnosti ve vnímání doby covidové z pohledu rodičů a dětí. Všímání si potřeb, obav i nespokojeností pomůže k prohloubení vzájemné empatie a zlepšení komunikace, i přes vzájemné odlišnosti si tak lépe uvědomíme, že jsme v tom spolu.

PSYCHIATRICKÉ DIAGNÓZY – O DUŠEVNÍCH PORUCHÁCH Z PRAXE PSYCHOLOGA

Cílem semináře je interaktivní formou seznámit účastníky s praktickým pohledem na duševní nemoc, základními pojmy a přehledem psychiatrických diagnóz…

 

dieta psycholog anorexie bulimie přejídáníPORUCHY PŘÍJMU POTRAVY – NOVÝ POHLED NA NEMOC I LÉČBU

Seminář nabídne několik modelů / pohledů na poruchy příjmu potravy s tím, že platné jsou všechny, jen klienti jsou různí. Budeme mluvit o vlivu společnosti, rodiny, školy…

 

TĚLESNÝ KONCEPT, VÝVOJ VZTAHU K TĚLU, TERAPIE

Seminář se věnuje vztahu k vlastnímu tělu, prožívání svého těla a představám o něm. Zaměříme se na to, jaký vliv má na celkové sebevědomí, na identifikaci s vlastním pohlavím,.

krize psychologMANIPULACE STRACHEM VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Seminář je zaměřený na využívání strachu při prosazování zájmů skupin ve veřejném prostoru. Budeme se věnovat konkrétním postupům manipulace s veřejným míněním, úloze sociálních sítí, možnostem, jak se manipulativním postupům bránit.

partneři psychologPSYCHOTERAPEUTICKÁ PRÁCE S DOSPÍVAJÍCÍMI

Seminář je zaměřený psychoterapeuticky, ale částečně i diagnosticky a psychosociálně. Na řadě příkladů si popíšeme specifické nároky dospívání na dítě, jeho rodinu i terapeuta a projdeme zvláštnostmi psychoterapie u této věkové skupiny.

psychoterapie psychologZAČÍNAJÍCÍ TERAPEUT V AMBULANTNÍ DŽUNGLI

Jednodenní seminář se bude interaktivní formou zabývat nejrůznějšími tématy z profese psychoterapeuta, který se rozhodne otevřít si privátní praxi. Čemu musí začínající terapeut čelit, co je třeba pro otevření praxe udělat…

 

Kurzy probíhají na platformě neveřejného vysílání na Youtube, účastníci dostanou emailem odkaz, na který kliknou a dostanou se do kurzu přes počítač, mobilní telefon či tablet.
Kromě živého videa, ilustrativních obrázků a prezentací je aktivní chat, který slouží pro ohlášení účastníků a zejména pak k diskusi, kladení dotazů, připomínek a ke zpětné vazbě. Pro živý online diskuzní blok využívám program ZOOM.