TOPlist

Seminář Psychopatologie u dětí a dospívajících

Disharmonický vývoj, poruchy osobnosti, nelátkové závislosti, psychotické poruchy

Délka semináře: 8 vyučovacích hodin

Obsah programu:

Seminář je volným pokračováním prvního bloku psychopatologických témat u dětí a dospívajících, důraz bude kladen a diskusi k teoretickým vstupům.

Vybrané kapitoly:

  • Proměna pohledu na duševní poruchy v čase, jak pracuje s dětmi psycholog / dětský psychiatr, jak pomáhají / nepomáhají psychofarmaka, hospitalizace (45 minut)
  • Disharmonický vývoj osobnosti, sebepoškozování, poruchy osobnosti (90 minut)
  • Závislosti – zejména na sociálních sítích a hrách (45 minut)
  • Psychotické poruchy v dětství a dospívání (60 minut)
  • Rozbor kasuistik účastníků, diskuse dle potřeb, zájmu a požadavků účastníků (120 minut)

Časový harmonogram

Seminář probíhá v blocích po cca 90 minutách s 15 minutovými přestávkami, v polovině je 1 hodina pauza na oběd:
9.00 - 10.30
10.45 - 12.15
13.15 - 14.45
15.00 - 16.00

Seminář poběží na platformě ZOOM, určitě je lepší mít aplikaci nainstalovanou, ale lze použít i internetový prohlížeč.

ZOOM je bezpečná komunikační platforma s šifrovaným přenosem.

Odkaz na seminář:

Seminář aktuálně neprobíhá

Mgr. Jan Kulhánek
klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor a lektor

Založil a vede Psychologické centrum PSYCHOTERAPIE ANDĚL PRAHA
Další informace na www.kulhanek-psycholog.cz