TOPlist

Seminář Psychopatologie u dětí a dospívajících

DUŠEVNÍ PORUCHY U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH,
ADOLESCENTNÍ KRIZE, PŘIMĚŘENÝ PŘÍSTUP

Délka semináře: 18 vyučovacích hodin

Obsah programu:

Interaktivní seminář se zaměřuje na vybrané kapitoly z oblasti duševních poruch v období dětství a dopívání. Věnuje se jak příčinám, průběhu a prognóze, tak diagnostice, psychofarmakologii, psychoterapii a prevenci duševních poruch a stavů. Podrobněji bude zmíněno téma poruch příjmu potravy, úzkostných poruch, poruch nálady, poruch autistického spektra, problematika závislostí a téma poruch chování. Lektor se dále zaměří na výhody mezioborové spolupráce, roli poradenského pracovníka v diagnosticko-terapeutickém procesu u rizikových dětí. Teoretický rámec bude doplněn o četné příklady z praxe a obohacen názornými videi. Program bude v případě nepříznivé epidemiologické situace realizován distanční formou.

Přístup na online seminář zde

 

Mgr. Jan Kulhánek
klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor a lektor

Založil a vede Psychologické centrum PSYCHOTERAPIE ANDĚL PRAHA
Další informace na www.kulhanek-psycholog.cz