TOPlist

Seminář Poruchy příjmu potravy

NOVÝ POHLED NA NEMOC I LÉČBU

dieta psycholog anorexie bulimie přejídáníJednodenní seminář, délka: 9 vyučovacích hodin

 

Mohlo by se zdát, že jde o mnohokrát probrané téma a že už se nedozvíme nic nového – určitě tomu tak není. Seminář nabídne několik modelů / pohledů na poruchy příjmu potravy s tím, že platné jsou všechny, jen klienti jsou různí. Budeme mluvit o vlivu společnosti, rodiny, školy. Projdeme si fáze onemocnění a přiblížíme si adekvátní přístupy v léčbě. Hlouběji nahlédneme do práce s metaforou, motivačních rozhovorů, individuální, skupinové či rodinné terapie.

Přístup na online seminář zde


Účastníci se dozví aktuální pohled na to, kde se poruchy příjmu potravy berou - teorie vzniku, jak s nimi psychoterapie a medicína pracuje, jaké jsou alternativy léčby.
1. Po čem nemocní s ppp touží a čeho se děsí – téma jiného světa nemocných
2. Terapeut jako pomocník i nepřítel zároveň – téma ambivalence v léčbě
3. Model závislostní, deprivační, únikový, kognitivní deficit jako lék
4. Fáze onemocnění a fáze terapie
5. Práce s rodinou, koncept vícerodinné terapie

 

Mgr. Jan Kulhánek
klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor a lektor

Založil a vede Psychologické centrum PSYCHOTERAPIE ANDĚL PRAHA
Další informace na www.kulhanek-psycholog.cz