TOPlist

Seminář Práce s adolescenty

JAK PSYCHOTERAPEUTICKY PRACOVAT S PUBESCENTY A ADOLESCENTY

partneři psycholog

Jednodenní seminář, délka: 9 vyučovacích hodin

Seminář je zaměřený psychoterapeuticky, ale částečně i diagnosticky a psychosociálně. Na řadě příkladů z praxe si popíšeme specifické nároky dospívání na dítě, jeho rodinu i terapeuta a projdeme zvláštnostmi a úskalími psychoterapie u této věkové skupiny.

Přístup na online seminář zde

1. Ani dítě, ani dospělý – tak kdo tedy?
2. Co teenagery nejvíce trápí? Tématicko-diagnostické okruhy
3. Co rodiče teenagerů nejvíce trápí? Jak do psychoterapie efektivně zapojit rodinu
4. Vedení psychoterapeutického rozhovoru s teenagerem
5. Skupinová psychoterapie u dospívajících – hlubší vhled do zvláštností sestavování skupiny a průběhu skupinových fází, speciální nároky na skupinové terapeuty
6. Psychoterapeutická práce s adolescentní krizí

 

 

Mgr. Jan Kulhánek
klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor a lektor

Založil a vede Psychologické centrum PSYCHOTERAPIE ANDĚL PRAHA
Další informace na www.kulhanek-psycholog.cz