TOPlist

Seminář Začínající terapeut v ambulantní džungli

ZAČÍNAJÍCÍ TERAPEUT V AMBULANTNÍ DŽUNGLI

psychoterapie psycholog

Jednodenní seminář, délka: 9 vyučovacích hodin

Jednodenní seminář se bude interaktivní formou zabývat nejrůznějšími tématy z profese psychoterapeuta, který se rozhodne otevřít si privátní praxi. Pomocí společné práce na kazuistikách z praxe projdeme následující témata (a některá další, která vzniknou během semináře)

Přístup na online seminář zde

1. Jak vykolíkovat bezpečné hřiště pro psychoterapeuta i jeho klienta
2. Terapeutický kontrakt, cíle a plán k jejich dosažení – nebo intuitivní spolupráce?
3. Může si psychoterapeut dovolit „nevědět“, co si s klientem počít?
4. Multidisciplinární tým v ambulantní praxi – komplexní přístup ke klientovi, aneb jak si celou práci nenechat pro sebe
5. Etická a právní zodpovědnost psychoterapeuta
6. Práce pod supervizí, další vzdělávání psychoterapeuta

 

 

 

Mgr. Jan Kulhánek
klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor a lektor

Založil a vede Psychologické centrum PSYCHOTERAPIE ANDĚL PRAHA
Další informace na www.kulhanek-psycholog.cz