TOPlist

Seminář Psychiatrické diagnózy

PSYCHIATRICKÉ DIAGNÓZY
O DUŠEVNÍCH PORUCHÁCH Z PRAXE PSYCHOLOGA

Délka semináře: 5 vyučovacích hodin

Cílem semináře je interaktivní formou seznámit účastníky s praktickým pohledem na duševní nemoc, základními pojmy a přehledem psychiatrických diagnóz. U úzkostně depresivních poruch, psychóz, psychosomatických onemocnění a poruch osobnosti se více podíváme na specifika v komunikaci nemocných a pomáhajícího personálu, pracovní kontakt, motivaci k léčbě a cíle spolupráce pak shrneme jako „přiměřený přístup“. Informace budou ilustrovány příklady z praxe, video-ukázkami a diskusí.

 

Přístup na online seminář zde

1. Duševní nemoc / duševní zdraví – co je normální?
2. Diagnóza jako nástroj k porozumění nemoci, ke komunikaci mezi kolegy, ke škatulkování…
3. Úzkostné a depresivní poruchy, přiměřený přístup
4. Psychosomatické a somatizační poruchy a přiměřený přístup
5. Psychózy (zejména paranoidní schizofrenie a toxická psychóza) a přiměřený přístup
6. Poruchy osobnosti (hraniční, narcistická…), přiměřený přístup
7. FAQ (často kladené dotazy), závěr

Mgr. Jan Kulhánek
klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor a lektor

Založil a vede Psychologické centrum PSYCHOTERAPIE ANDĚL PRAHA
Další informace na www.kulhanek-psycholog.cz