TOPlist

Psychoterapeutická skupina pro dospělé trpící poruchou příjmu potravy

Co nabízíme

Opět otevíráme v Praze další běh psychoterapeutické skupiny, speciálně zaměřené na léčbu mentální anorexie, bulimie a psychogenního přejídání. Tato skupina má šestiletou tradici.

Skupinu hradí zdravotní pojišťovna 201, 209, 211 a 213, platí se pouze 50 Kč za jedno sezení jako příspěvek na druhého terapeuta a to vždy na měsíc dopředu.

Pro pojištěnce, pojišťoven 111, 205 a 207 platí přímá úhrada, jedno skupinové sezení stojí 300 Kč.

Skupina je určena pro zájemce od 18 let. Dále je důležité, aby zájemci o skupinu nebyli ohroženi následky extrémní podváhy, proto by měli mít BMI minimálně 15.

psycholog JančováNaše skupina je dále vhodná pro zájemce, kteří chtějí dlouhodoběji a systematicky pracovat na zlepšení svého stavu. Každý zájemce projde vstupním pohovorem s jedním z terapeutů, při té příležitosti je možné se podrobněji seznámit s postupy při léčbě pomocí skupinové psychoterapie.

Skupina je složena z maximálně 10 klientů a 2 terapeutů.
Ve skupině nacházejí její členové přijetí a podporu, získávají lepší náhled na své problémy, učí se své potíže přesněji pojmenovat a hlavně efektivněji řešit. Také je zde prostor pro získávání lepšího vztahu k sobě a budování zdravého sebevědomí.

Kdo skupinu vede, místo a čas konání

Skupinu vedou dva zkušení terapeuté, kteří mají dlouholeté zkušenosti se skupinovou psychoterapií, léčbou poruch příjmu potravy a samozřejmě výcvik ve skupinové psychoterapii:

Mgr. Jan Kulhánek, klinický psycholog a psychoterapeut
Mgr. Václava Jančová, psychoterapeut

psychologické centrum psychoterapie andělSkupina se bude konat každou středu od 17.30 do 19.00 hodin na adrese centra PSYCHOTERAPIE ANDĚL – Ostrovského 253/3, Praha 5, ŽENSKÉ DOMOVY, 5. patro, místnost č. 5049

Informace získáte telefonicky na našich číslech – 608 178 543, 602 177 629
Objednat se můžete emailem na adrese skupinappp@psychoterapie-andel.cz

Do zprávy prosím uveďte telefonický kontakt na sebe, věk a pár slov o sobě. Budeme vás v nejbližší době kontaktovat s termínem na vstupní informační pohovor, obvykle budeme nabízet středy v čase konání skupiny.

Těšíme se na vás.

Obecně o psychoterapeutické skupině

Způsobů, jak psychoterapeutická skupina pracuje, je celá řada. My preferujeme integrativní přístup, ve kterém se snažíme využít metody různých terapeutických škol a přístupů.

Základní metodou je rozhovor a vztah, v případě potřeby zařazujeme např. práci se sny, nácvik rolí, arteterapeutické techniky a další.

O poruchách příjmu potravy

O mentální anorexii, bulimii a psychogenním přejídání si můžete více přečíst na našem webu www.idealni.cz