TOPlist

Psychoterapeutická skupina pro dospělé trpící poruchou příjmu potravy

Co nabízíme

Jan Kulhánek psychoterapeut psychologSkupinu hradí všechny zdravotní pojišťovny, platí se pouze 50 Kč za jedno sezení jako příspěvek na druhého terapeuta a to vždy na měsíc dopředu.

Skupina je určena pro zájemce od 18 let. Dále je důležité, aby zájemci o skupinu nebyli ohroženi následky extrémní podváhy, proto by měli mít BMI minimálně 15.

psycholog JančováNaše skupina je dále vhodná pro zájemce, kteří chtějí dlouhodoběji a systematicky pracovat na zlepšení svého stavu. Každý zájemce projde vstupním pohovorem s jedním z terapeutů, při té příležitosti je možné se podrobněji seznámit s postupy při léčbě pomocí skupinové psychoterapie.

Skupina je složena z maximálně 10 klientů a 2 terapeutů.
Ve skupině nacházejí její členové přijetí a podporu, získávají lepší náhled na své problémy, učí se své potíže přesněji pojmenovat a hlavně efektivněji řešit. Také je zde prostor pro získávání lepšího vztahu k sobě a budování zdravého sebevědomí.

Kdo skupinu vede, místo a čas konání

Skupinu vedou dva zkušení terapeuté, kteří mají dlouholeté zkušenosti se skupinovou psychoterapií, léčbou poruch příjmu potravy a samozřejmě výcvik ve skupinové psychoterapii:

Mgr. Jan Kulhánek, klinický psycholog a psychoterapeut
Mgr. Václava Jančová, psychoterapeut

psychologické centrum psychoterapie andělSkupina se bude konat každou středu od 17.30 do 19.00 hodin na adrese centra PSYCHOTERAPIE ANDĚL – Ostrovského 253/3, Praha 5, ŽENSKÉ DOMOVY, 5. patro, místnost č. 5049

Informace získáte telefonicky na našich číslech – 608 178 543, 776 259 799
Objednat se můžete emailem na adrese skupinappp@psychoterapie-andel.cz

Do zprávy prosím uveďte telefonický kontakt na sebe, věk a pár slov o sobě. Budeme vás v nejbližší době kontaktovat s termínem na vstupní informační pohovor, obvykle budeme nabízet středy v čase konání skupiny.

Těšíme se na vás.

Obecně o psychoterapeutické skupině

Způsobů, jak psychoterapeutická skupina pracuje, je celá řada. My preferujeme integrativní přístup, ve kterém se snažíme využít metody různých terapeutických škol a přístupů.

Základní metodou je rozhovor a vztah, v případě potřeby zařazujeme např. práci se sny, nácvik rolí a další.

O poruchách příjmu potravy

O mentální anorexii, bulimii a psychogenním přejídání si můžete více přečíst na našem webu www.idealni.cz