TOPlist

Hledáme nové kolegy do týmu

CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL PRAHA
hledá nové psychology

Psycholog do týmu pro děti – psychoterapie a diagnostika pro děti a dospívající

Práce dětského psychologa u nás obnáší individuální psychoterapeutickou práci s dětmi a adolescenty, kontakt s rodinou, zkušenosti s rodinnou terapií velmi vítány. Dále psychologická vyšetření, velmi vítaná zkušenost s diagnostikou předškolních dětí.

Psycholog do týmu pro dospělé – psychoterapie a diagnostika na zdravotní pojišťovny

Práce psychologa pro dospělé obnáší psychoterapii a psychodiagnostiku (té je mnohem méně). Veškeré služby pro dospělé pacienty budou hrazeny ze zdravotního pojištění. Vítána je zkušenost s diagnosticky pestrou klientelou, nevěnujeme se pouze lidem s drogovou závislostí.

Navyšujeme kapacitu pro naše služby hrazené zdravotními pojišťovnami a rozšiřujeme náš tým dětských psychologů. O služby pro děti a dorost je obrovský zájem.

Nabízíme příjemné pracovní prostředí, možnost být součástí výborného pracovního týmu, nadstandardní výdělek, možnost pravidelné intervize a supervize, velkou svobodu v organizování vlastní práce.

Požadujeme samostatnost a chuť pracovat. Velkou výhodou je vlastní živnostenský list.
Vystudovanou jednooborovou psychologii a hotový psychoterapeutický výcvik (sebezkušenostní část).
Hotový kurz psychologa ve zdravotnictví
nebo započatou předatestační přípravu
nebo atestaci klinického psychologa, funkční specializaci pro psychoterapii

Více informací o našem pracovišti a našich službách získáte na tomto webu, můžete se též doptat telefonicky či emailem. Vážní zájemci mohou posílat profesní životopis též na kontaktní email.

Kontaktujte nás:

Vedoucí zařízení: Mgr. Jan Kulhánek
Mail: kontakt@psychoterapie-andel.cz
Tel. 608 178 543

psychologické centrum psychoterapie anděl