TOPlist

Mgr. Miroslava Pražák Bartošová

Poskytuji psychoterapeutickou pomoc a podporu seberozvoje dospělých lidí a dospívajících dětí. Pracuji formou individuální, párové a skupinové terapie.

Co nabízím

Můj přístup v terapii je dasein analýza, jež se obrací k základními (existenciálním) lidským tématům, která jsou hluboce zakořeněna v bytí člověka a potkává se s nimi život každého z nás – svoboda a odpovědnost, vztahovost a samota, smysl a hodnoty, konečnost a smrt.

Pří terapeutické práci využívám koučovací prvky, především otázky, jež umožňují cestu k podstatě a autenticitě naší bytosti. Nabízím též možnost zabývat se hlubinnou a méně vědomou částí naší psychiky pomocí aktivní imaginace či prací se sny. Pro načerpání sil a zklidnění mysli mohu poskytovat relaxační techniky, autogenní trénink či různé druhy meditace.

Věřím, že vydat se na cestu psychoterapie je zdravý způsob řešení. Každý, kdo se touto cestou vydává projevuje odvahu a vnitřní sílu. Psychoterapeutický proces je jako řeka, někde pramení, mění se v proud, má své víry a překážky v cestě i klidnou vodní hladinu, aby vše nakonec vyústilo do moře. Má role je být dobrým průvodcem a spolehlivou podporou při plavbě po této řece. Mám opravdový zájem o klienta jako člověka, respektuji jeho osobitost a pomáhám hluboce porozumět tomu, co se mu děje, pomáhám najít pevné body a dobrá rozhodnutí, jak naplnit svůj život, jak zlepšit vztah k sobě, k druhým, ke světu.

Samozřejmostí je profesionalita a dodržování pravidel etického kodexu jako je např. mlčenlivost a naprostá diskrétnost.

V případě potřeby medikace spolupracuji s psychiatry.

Moje terapeutická práce probíhá pod pravidelnou individuální i skupinovou supervizí, spolupracuji s MUDr. Radmilou Schneiderovou, Mgr. Jakubem Janem Zlámaným Ph.D., Mgr. Evou Tošnerovou.

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii.

Příklady témat:

 • Provázení krizovými životními situacemi – rozvod či rozchod, ztráta blízkého člověka, nemoc

 • Zvládání strachu, úzkosti, či paniky

 • Budování vztahu k sobě, sebedůvěra, sebevědomí a sebehodnota

 • Hledání cesty k autenticitě

 • Zvládání partnerské závislosti, vztahů jako pasti, manipulace ve vztazích

 • Péče o intimitu a blízkost v partnerských a mezilidských vztazích

 • Zvládání potíží ve vztazích s rodiči, či dětmi

 • Práce se sociální fobií, či nedostatečností

 • Umění stanovit hranice a říkat ne

 • Práce s emocemi a emočními shluky: vztek, sebelítost, smutek, pocity viny, stud

 • Provázení změnou a vstupováním do dospělého života

 • Péče v krizi středního věku a syndromu prázdného hnízda

 • Podpora při zažívání pocitů prázdnoty a samoty

 • Práce s přehlcenou myslí a myšlenkovými kolotoči

 • Zvládání přetíženosti, stresu, psychosomatických příznaků, syndromu vyhoření

 • Podpora při hledání smyslu života a schopnosti jej naplňovat

Praxe

OSVČ 2006 – trvá

Individuální, párová, skupinová psychoterapie

Koučink, mediace

Tréninky Soft skills (Emoční inteligence, práce se stresem, syndrom vyhoření a jeho prevence, asertivní techniky, komunikační a sociální dovednosti)

Firemní a korporátní sektor 1996 – 2011

Lektorská a trenérská činnost v oblasti soft skills

HR management

Koučování middle a top managementu

Metodika vzdělávacích a rozvojových projektů

Zdravotnictví 1989 – 1996

FN Motol, IKEM

Terapeutická podpora dětí a rodin s chronicky nemocným dítětem

Odpovědnost a péče o dětské pacienty při hemodialýze a transplantaci ledviny

Vzdělání

 • 2017 stáž ESET Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, skupinová psychoterapie,

 • 2013 – 2014 Česká andragogická společnost, s.r.o., Akreditovaná mediátorka,

 • 2013 – 2014 International Coach Federation, Akreditovaný profesionální kouč,

 • 2001 – 2006 Univerzita Jana Amose Komenského, Andragogika.

 • 2020 – trvá Český institut pro supervizi, výcvik v supervizi – individuální, případová,

týmová supervize,

 • 2019 – 2021 Institut pro výzkum a využití imaginace, výcvik v aktivní imaginaci,

 • 2013 – 2018 Pražská vysoká škola psychosociálních studií, psychoterapeutický výcvik v Dasein analýze,

 • 2015 –2016 Daseinsanalytický výklad snů (Doc. PhDr. O. Čálek, CSc., PVŠPS,

 • 2016–2017 Daseinanalytický výklad snů (Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D., PVŠPS,

 • 2016–2017 Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, Práce s tělem v psychoterapii,

Další informace

„Lidská duše je nekonečně cenná a my jsme tu, abychom ji rozvinuli.“

Více informací o kaučinku najdete na novém webu DOBRÝ KOUČINK

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Čt-Pá Místnost číslo: 4069

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?

Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro Ostrovského 253/3 Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny mezi 8.00 až 20.00, pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii či nutriční poradenství je třeba se předem objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech, vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat. ordinace psychoterapie anděl
CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Poskytuji psychoterapeutickou pomoc a podporu seberozvoje dospělých lidí a dospívajících dětí. Pracuji formou individuální, párové a skupinové terapie.
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
bartosova@psychoterapie-andel.cz
603 83 84 86
Post Tagged with , ,
Comments are closed.