Mgr. Irena Beranová

 • Věnuji se především diagnostice a terapii dětí a dospívajících.

  Co nabízím

  Psychologická pomoc dítěti či dospívajícímu často představuje práci s celým rodinným systémem. Prolínat se může individuální práce s dítětem či jednotlivými členy rodiny, práce s rodinou. Rovněž poradenství rodičům, společné konzultace, terapeutické vedení.
  Diagnostické vyšetření dětí a dospívajících, komplexní či cílené.
  Okruhy obtíží- obtíže v rámci rodinného systému, rozchody rodičů, školní neúspěšnost, poruchy chování a učení, školní zralost, poruchy autistického spektra, dlouhodobé onemocnění atd.

  Praxe

  2000-2001 zaměstnána jako školní na ZŠ Letohradská, Praha 7 (práce s dětmi

  s poruchami chování a učení, práce s rodinou, artefiletika, odborné poradenství

  v oblasti volby povolání apod.)

  od 2000 zaměstnána jako klinický na DPK FN v Motole (diagnostika se zaměřením na

  poruchy autistického spektra, , , skupinová

  terapie, individuální , absolvování mnoha odborných seminářů a aktivní

  účast na odborných konferencích- sjezdy České psychiatrické společnosti s mezinárodní

  účastí, mezinárodní a mezioborové konference o poruchách příjmu potravy, 16.ECNP

  kongres)

  2002-2004 zaměstnána jako výzkumný a vývojový pracovník při II. lékařské fakultě FN v Motole (se

  zaměřením na problematiku poruch autistického spektra a poruch příjmu potravy)

  2007- 2017 zaměstnána jako psycholog-diagnostik v APLA Praha, posléze NAUTIS,z.ú (odborná

  psychodiagnostika z okruhu poruch autistického spektra, diferenciální diagnostika,

  vývojová psychodiagnostika, odborné poradenství a konzultace ohledně výchovného

  vedení a , podpůrná rodin , sourozenců)

  2012- dosud soukromá ppsychologická praxe (poradenství, diagnostika, individuální , párová

  1995-2000 spolupráce s Prev-centrem (dlouhodobá prevence drogových závislostí a sociálně

  patologických jevů na ZŠ, služby na telefonní lince krizové intervence, vedení skupin dětí

  a adolescentů)

  1998 praxe v hospici (v Červeném Kostelci, v Praze-Bohnicích)

  1998, 1999 spolupráce s Nadací a Sdružením Klíček (účast na letních ozdravných táborech,

  pořádaných pro děti po dlouhodobé léčbě, zejména pro pacienty z onkologie, jejich

  rodiče, sourozence a přátele, účast na přípravě a realizaci speciálních programů pro děti

  po léčbě, pro sourozence i rodiče nemocných či zemřelých dětí)

  1999 odborná stáž v Anglii, ve vybraných anglických nemocnicích a hospicech, v návaznosti na

  kurz herní práce

  1999 kurz práce s tělem v psychoterapii pod vedením PhDr. Vodňanské, pořádaný Sekcí

  muzikoterapie a neverbálních technik Psychoterapeutické společnosti (prvky

  bioenergetiky, biosyntézy, , Pesso-terapie, stabilizační postupy pro práci

  v krizových situacích)

  1999 kurz herní práce s dětmi v nemocnici, pořádaný za podpory Open Society Fund Praha

  (potřeby nemocných a jejich rodin, mírnění negativních dopadů hospitalizace a léčby na

  nemocné dítě, příprava dětí na zákroky, rodiče v nemocnici, péče o ty, kdo sami pečují,

  chronicky a terminálně nemocné děti)

  1999, 2000 odborná stáž a spolupráce s Dětskou psychiatrickou klinikou ve FN v Motole

  2000 kurz v psychoonkologii pod vedením PhDr. Chovancové, garantovaný ČLK (práce

  s bolestí, kontinuální péče o onkologicky nemocného, práce s rodinou nemocného)

  2000 kurz arteterapie pod vedením PhDr. Novákové, pořádaný pod záštitou České

  arteterapeutické asociace

  2001 kurz rodinné terapie pod vedením PhDr. Vyhnálkové, pořádaný pod záštitou IPPP České

  republiky (rodinné konstelace, ostrov rodiny, práce s rodinou a jejími členy, řešení

  problémové situace)

  2001 semináře zaměřené na podporu vytváření multikulturního přístupu v dětském kolektivu,

  Vzdělání

  1999 vykonány státní zkoušky na FF UK, obor pedagogika, specializace pedagogická

  diagnostika a poradenství

  2000 vykonány státní zkoušky na FF UK, obor jednooborová, specializace klinická

  psychologie

  2000 udělena cena prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, Csc. za vynikající diplomovou práci na téma

  „Psychosociální aspekty onkologického onemocnění dítěte.“

  2004 složena zkouška ze speciální průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví v úseku činnosti

  klinická psychologie

  1999-2003 výcvik Poradenství a zaměřená na klienta, pořádaného Českým

  Další informace

  Diagnostika předškolních dětí, poruch autistického spektra

 • psycholog terapeut

  Chcete se objednat?

  607 606 015 Poslat email

  Kdy a kde mě najdete

  Pracovní doba:
  Místnost číslo:

  qr-code psychoterapie anděl

  CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
  Věnuji se především diagnostice a terapii dětí a dospívajících.
  Ženské domovy, Ostrovského 253/3
  Praha 5
  CZECH REPUBLIC
  beranova@psychoterapie-andel.cz
  607 606 015
 • Chcete se objednat na konzultaci?

 • Kde nás najdete

  Ženské domovy – 4. a 5. patro
  Ostrovského 253/3
  Praha 5 – Smíchov

  Kdy se vám budeme věnovat

  Navštívit nás můžete v pracovní dny mezi 8.00 až 20.00, pracovní doba závisí na výběru terapeuta

  Na konzultaci je třeba se předem objednat

  Na psychologickou konzultaci, psychoterapii či je třeba se předem objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech, vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat. pracovna psychologa
PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL