TOPlist

Mgr. Irena Beranová

Věnuji se především diagnostice a terapii dětí a dospívajících - péči hradí zdravotní pojišťovna

Co nabízím

Psychologická pomoc dítěti či dospívajícímu často představuje práci s celým rodinným systémem. Prolínat se může individuální práce s dítětem či jednotlivými členy rodiny, práce s rodinou. Rovněž poradenství rodičům, společné konzultace, terapeutické vedení.
Diagnostické vyšetření dětí a dospívajících, komplexní či cílené.
Okruhy obtíží- obtíže v rámci rodinného systému, rozchody rodičů, školní neúspěšnost, poruchy chování a učení, školní zralost, poruchy autistického spektra, dlouhodobé onemocnění atd.

 

Praxe

 • 2000-2001 zaměstnána jako školní psycholog na ZŠ Letohradská, Praha 7 (práce s dětmi s poruchami chování a učení, práce s rodinou, artefiletika, odborné poradenství v oblasti volby povolání apod.)
 • od 2000 zaměstnána jako klinický psycholog na DPK FN v Motole (diagnostika se zaměřením na poruchy autistického spektra, poruchy příjmu potravy, rodinná terapie, skupinová terapie, individuální psychoterapie, absolvování mnoha odborných seminářů a aktivní
 • účast na odborných konferencích- sjezdy České psychiatrické společnosti s mezinárodní účastí, mezinárodní a mezioborové konference o poruchách příjmu potravy, 16.ECNP kongres)
 • 2002-2004 zaměstnána jako výzkumný a vývojový pracovník při II. lékařské fakultě FN v Motole (se zaměřením na problematiku poruch autistického spektra a poruch příjmu potravy)
 • 2007- 2017 zaměstnána jako psycholog-diagnostik v APLA Praha, posléze NAUTIS,z.ú (odborná psychodiagnostika z okruhu poruch autistického spektra, diferenciální diagnostika, vývojová psychodiagnostika, odborné poradenství a konzultace ohledně výchovného vedení a vzdělávání, podpůrná terapie rodin , sourozenců)
 • 2012- dosud soukromá ppsychologická praxe (poradenství, diagnostika, individuální terapie, párová
 • 1995-2000 spolupráce s Prev-centrem (dlouhodobá prevence drogových závislostí a sociálně patologických jevů na ZŠ, služby na telefonní lince krizové intervence, vedení skupin dětí a adolescentů)
 • 1998 praxe v hospici (v Červeném Kostelci, v Praze-Bohnicích)
 • 1998, 1999 spolupráce s Nadací a Sdružením Klíček (účast na letních ozdravných táborech, pořádaných pro děti po dlouhodobé léčbě, zejména pro pacienty z onkologie, jejich rodiče, sourozence a přátele, účast na přípravě a realizaci speciálních programů pro děti po léčbě, pro sourozence i rodiče nemocných či zemřelých dětí)
 • 1999 odborná stáž v Anglii, ve vybraných anglických nemocnicích a hospicech, v návaznosti na kurz herní práce
 • 1999 kurz práce s tělem v psychoterapii pod vedením PhDr. Vodňanské, pořádaný Sekcí muzikoterapie a neverbálních technik Psychoterapeutické společnosti (prvky bioenergetiky, biosyntézy, relaxace, Pesso-terapie, stabilizační postupy pro práci v krizových situacích)
 • 1999 kurz herní práce s dětmi v nemocnici, pořádaný za podpory Open Society Fund Praha (potřeby nemocných a jejich rodin, mírnění negativních dopadů hospitalizace a léčby na nemocné dítě, příprava dětí na zákroky, rodiče v nemocnici, péče o ty, kdo sami pečují, chronicky a terminálně nemocné děti)
 • 1999, 2000 odborná stáž a spolupráce s Dětskou psychiatrickou klinikou ve FN v Motole
 • 2000 kurz v psychoonkologii pod vedením PhDr. Chovancové, garantovaný ČLK (práce s bolestí, kontinuální péče o onkologicky nemocného, práce s rodinou nemocného)
 • 2000 kurz arteterapie pod vedením PhDr. Novákové, pořádaný pod záštitou České arteterapeutické asociace
 • 2001 kurz rodinné terapie pod vedením PhDr. Vyhnálkové, pořádaný pod záštitou IPPP České republiky (rodinné konstelace, ostrov rodiny, práce s rodinou a jejími členy, řešení problémové situace)
 • 2001 semináře zaměřené na podporu vytváření multikulturního přístupu v dětském kolektivu,

Vzdělání

 • 1999 vykonány státní zkoušky na FF UK, obor pedagogika, specializace pedagogická diagnostika a poradenství
 • 2000 vykonány státní zkoušky na FF UK, obor psychologie jednooborová, specializace klinická psychologie
 • 2000 udělena cena prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, Csc. za vynikající diplomovou práci na téma „Psychosociální aspekty onkologického onemocnění dítěte.“
 • 2004 složena zkouška ze speciální průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví v úseku činnosti klinická psychologie

 

1999-2003 výcvik Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta

Další informace

Diagnostika předškolních dětí, poruch autistického spektra

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Po,Pá Místnost číslo: 5087

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?

Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro Ostrovského 253/3 Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny mezi 8.00 až 20.00, pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii či nutriční poradenství je třeba se předem objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech, vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat. ordinace psychoterapie anděl
CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Věnuji se především diagnostice a terapii dětí a dospívajících - péči hradí zdravotní pojišťovna
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
beranova@psychoterapie-andel.cz
607 606 015
Comments are closed.