TOPlist

Bc. Adam Kasík

Poskytuji individuální psychoterapii dospělým a dospívajícím, hrazenou zdravotní pojišťovnou

Co nabízím

Jakákoli oblast Vašeho života, ve které toužíte po změně, se může stát tématem sezení.

To platí i pro témata specifická pro dospívající, jako jsou problémy se začleněním do kolektivu, adaptace na nové prostředí, či novou rodinnou situaci, zneužívání návykových látek, obtíže při zvládání emocí, agrese, apod.

Můj přístup

Sezení se se odvíjejí od mého pochopení klientova prožívání světa, do kterého citlivě vstupuji jako průvodce. Společně pak směřujeme k jeho autentickému, svobodnému projevu v něm a naplnění možností, které rozpozná jako důležité. K překonání překážek, jsou-li vyjádřeny v podobě diagnózy (deprese, úzkost, neuróza, poruchy osobnosti, psychóza apod.), přistupuji tak, aby nedošlo k fixaci na ně a aby byl význam potíží, které označují, chápán v širším kontextu života klienta.

Za přínosné považuji rozvíjení bdělé přítomnosti (mindfulness), jakožto podkladu, který otevírá prostor pro efektivní a hlubší práci s emocemi a s myslí, ale také může do života vrátit hravost a lehkost.
Nabízím proto možnost nácviku a konzultace relaxačních a meditačních technik a jejich začlenění do každodenních aktivit.

Duchovním rozměrem lidského života se zabývám i ve zcela nenáboženské podobě, jako je mindfulness, hledání smyslu života a mapování víry o světě, druhých a nás samých, která ovlivňuje, jak svět zakoušíme.
Žádnou oblast prožívání nepovažuji za patologickou – rád pracuji i s transpersonálními obsahy a jejich integrací do běžného života.
Mohu tak poskytnout podporu při průchodu psychospirituální krizí.

Praxe

* 2008 – 2009 Careworker v komunitě lidí s kombinovaným postižením (Velká Británie)
* 2010 – 2012 Asistenční služba pro klienty s problémy z okruhu psychóz (Bona o. p. s.)
* 2012 – 2013 Terapeut na dětském oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice
* 2018 Konzultant linky bezpečí (Linka bezpečí)
* 2017 – 2018 Dlouhodobá stáž – koterapeut v komunitě pro klienty s hraniční poruchou osobnosti (Kaleidoskop)
* 2021 – Soukromá praxe

Vzdělání

* 2009 – 2012 Pražská vysoká škola psychosociálních studií, obor Psychologie, Bc. (PVŠPS)

* 2009 – 2014 Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik – deseinsanalyticky orientovaný, 5let, 550h (ESET)
* 2018 – Výcvik v telefonické krizové intervenci, 150h (Linka bezpečí)
* 2019 – NLP Premiere Practitioner, neurolingvistické programování, 110h. (Centrum systemiky a NLP)

Další informace

psycholog terapeut

Kontakt a místo

Kdy a kde mě najdete

Pracovní doba: Út, St Místnost číslo: 5052

qr-code psychoterapie anděl

Chcete se objednat na konzultaci?

Kde nás najdete

Ženské domovy – 4. a 5. patro Ostrovského 253/3 Praha 5 – Smíchov

Kdy se vám budeme věnovat

Navštívit nás můžete v pracovní dny mezi 8.00 až 20.00, pracovní doba závisí na výběru terapeuta

Na konzultaci je třeba se předem objednat

Na psychologickou konzultaci, psychoterapii či nutriční poradenství je třeba se předem objednat. Můžete si vybrat terapeuta v profilech, vyplnit objednávkový formulář nebo nám zavolat a my vám rádi poradíme, ke komu se objednat. ordinace psychoterapie anděl
CENTRUM PSYCHOTERAPIE ANDĚL
Poskytuji individuální psychoterapii dospělým a dospívajícím, hrazenou zdravotní pojišťovnou
Ženské domovy, Ostrovského 253/3
Praha 5
CZECH REPUBLIC
kasik@psychoterapie-andel.cz
774 108 126
Post Tagged with , ,
Comments are closed.