TOPlist

Nabídka rozvojových skupin s prvky Montessori metody pro děti ve věku od 2 do 6ti let

CÍL
Cílem skupiny je poskytnout podpůrnou péči a napomoci rozvoji dětí, které se potýkají s vývojovými problémy, např. mají potíže v komunikaci, v chování, mají potíže se začleněním se do kolektivu vrstevníků, nebo se u nich objevuje nadměrná úzkost při odloučení od rodiče.

DÉLKA TRVÁNÍ A SLOŽENÍ SKUPINY
Skupina bude probíhat po dobu 3 měsíců od listopadu 2021 do ledna 2022, každý týden v úterý od 10 do 12 hodin. Ve skupině bude prostor pro 3-5 děti.

PODMÍNKY ÚČASTI
Před zahájením a přijetím do skupiny je nutné vyplnit dotazník zahrnující podrobnou anamnézu dítěte a očekávání od terapeutických setkání (zakázku) tak, abychom mohli po skončení docházky zhodnotit efekt terapeutické péče, posun ve vývoji dítěte a v problematických oblastech, případně vyslovit další doporučení pro pokračující rozvoj. Před začátkem docházky je potřebné realizovat osobní setkání pro zhodnocení, zda je nabízená forma péče pro dané dítě vhodná. Zároveň je třeba příspěvku na materiály, se kterými se bude v průběhu setkávání pracovat a to v hodnotě 200Kč na měsíc. Terapeutická péče bude hrazena pojišťovnou. Pokud by se objevilo poškození na majetku vybavení místnosti, rodiče budou ochotni se podílet na případné opravě, či nahrazení poškozeného zařízení v místnosti. Dále pak je třeba doložit potvrzení o bezinfekčnosti dle aktuálních vládních nařízení.

psycholog

Mgr. Jana Růžičková

CO S SEBOU
S sebou je vhodné mít přezuvky, vodu a svačinku. Rodiče budou ochotni setrvat po dobu setkání na chodbě z důvodu asistence dítěte při docházce na toaletu.

TERAPEUTKA
Skupinu povede terapeutka a klinická psycholožka Mgr. Jana Růžičková, B.A. vyškolená v Rogeriánské psychoterapii, v práci s pískovištěm a se zkušenostmi s Montessori pedagogikou jak v českém, tak v zahraničním prostředí.

V případě zájmu volejte či pište: Tel. 607 762 942